BÖLÜM


DOI :10.26650/B/SS32.2022.04.17   IUP :10.26650/B/SS32.2022.04.17    Tam Metin (PDF)

Hava Trafik Kontrolörlerinin Performansını Etkileyen Faktörler

Uğur TurhanBirsen AçıkelTarık Güneş

Hava trafik kontrolörleri havacılık sisteminin merkezinde yer alarak uçuş emniyeti ve etkinliğinde önemli bir role sahiptirler. Hava trafik kontrolörleri hava trafik yönetiminin en önemli kaynağıdır. Hava trafik kontrolörlerinin performansları havacılık sisteminin tamamını etkilemektedir. Hava trafik kontrolörünün iş yükü, hava sahasının karmaşıklığı ve hava trafik yoğunluğuna bağlı olarak değişim göstermektedir. Trafik ve sektör özellikleri ile ilgili karmaşıklık faktörlerinin belirlenmesi ve bu faktörlerin kontrolör iş yükü ile ilişkilerinin ölçülmesi konusunda gösterilen çabalar her geçen gün artmaktadır. Hava trafik yönetim sisteminin amaçlarına ulaşabilmesinde hava trafik kontrolörünün performansı önemlidir ve sistem üzerinde doğrudan etkisi vardır. Kontrolörün yapabileceği basit hatalar bile zincirleme ilerleyen ve gelişen çok büyük olumsuzluklara neden olabilmektedir. Hava trafik yönetiminde gelişen teknolojiye rağmen, kontrolörlerin performansları tüm sistemi etkilemektedir. Kontrolörlerin performansında bireysel farklılıklar, çevresel etkiler, iş yükü, stres, durum farkındalığı, otomasyon gibi faktörler etkili olmaktadır. Hava trafik kontrolörlerinin bu teknolojileri kullanırken hata yapma olasılıkları bulunduğu için kontrolör hatasını azaltmak için insan ile otomasyonun uyumunu sağlamak kontrolör performansı için oldukça önemlidir. Kontrolörlerin performanslarını uygun araç ve yöntemler ile izlemek ve değerlendirmek kendilerinden beklenen emniyet ve etkinlik gibi amaçlara ulaşmada yardımcı olacaktır. Bu bölümde kontrolör performansının gerçekleştiği hava trafik yönetimi ve hizmetleri ile bu performansı etkileyen faktörlere yer verilmiştir. Aynı zamanda kontrolör performansını ölçmenin önemine dikkat çekilmiştir.


DOI :10.26650/B/SS32.2022.04.17   IUP :10.26650/B/SS32.2022.04.17    Tam Metin (PDF)

Factors Affecting the Performance of Air Traffic Controllers

Uğur TurhanBirsen AçıkelTarık Güneş

Air traffic controllers have a central role in the aviation system by contributing to flight safety and efficiency. Air traffic controllers are the most important part of air traffic management. The performance of air traffic controllers affects the entire aviation system. The workload of the air traffic controller varies depending on the complexity of the airspace and air traffic density. Efforts to determine the complexity factors related to traffic and sector characteristics and to measure the relations of these factors with the controller workload have been constantly increasing. The performance of the air traffic controller is important in achieving the objectives of the air traffic management system and has a direct impact on it. Even simple mistakes might cause huge problems that could progress and develop in a chain. Despite the advanced technology, controllers’ performance still affects the whole system. Various factors affect controllers’ performance such as individual differences, environmental factors, workload, stress, situation awareness, and automation. To reduce controller-related errors while using these technologies, controllers need to ensure the harmony between their performance and automation. The monitoring and evaluation of the controllers’ performance by choosing the most appropriate tools and methods will support reaching the goals of safety and efficiency. In this chapter, definitions and explanations about air traffic management and air traffic services are given and related factors are discussed. Furthermore, the importance of the controllers’ performance assessment is emphasized and the various factors affecting their performance are reviewed.Referanslar

 • Açıkel, B. (2016). Eğitim hava sahası karmaşıklığı ve hava trafik kontrolörü iş yükünün gerçek uçuş verileri ve uzman görüşleri bağlamında değerlendirilmesi, Yayınlanmamış doktora tezi, Anadolu Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir. google scholar
 • Arblaster, M. ve Zhang, C. (2021). Independent or self-regulation: An assessment of economic oversight of air traffic management in Australia and New Zealand. Utilities Policy, 68, 101155, ISSN 0957-1787. google scholar
 • Arıkan, R. N. (2011). Kadın Beyni Erkek Beyni. (06.12.2021 tarihinde http://www.milliyet.com.tr/uzm-psikolog-psikoterapist-rusen-nur-arikan/kadin-beyni-erkek-beyni-kadin-1343245/ adresinden alınmıştır.) google scholar
 • Ayatola, A. ve Adedeji, T. (2009), The relationship between gender, age, mental ability, anxiety, mathematics selfefficacy and achievement in mathematics, Cypriot Journal of Educational Sciences, 4, 113-124. google scholar
 • Balcı, A. (1990). Zaman yönetimi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi. 23(1), 95-102. google scholar
 • Başak, T., Uzun, Ş. ve Arslan, F. (2008). Hemşirelik yüksekokulu öğrencilerinin zaman yönetimi becerileri. TAF Preventive Medicine Bulletin, 7(5), 429-434. google scholar
 • Bolic, T. ve Ravenhill, P. (2021). SESAR: The Past, Present, and Future of European Air Traffic Management Research. Engineering, 7(4), 448-451, ISSN 2095-8099, https://doi.org/10.1016/j.eng.2020.08.023. google scholar
 • Campbell, R. D. ve Bagshaw, M. (2003). Human Performance and Limitations in Aviation. Aviation, Space, and Environmental Medicine, 74(2), 189-189. google scholar
 • Cardosi, K. M. ve Murphy, E. D. (1995). Human Factors in the Design and Evaluation of Air Traffic Control Systems (DOT/FAA/RD-95/3). Cambridge, MA: U.S. Department of Transportation. google scholar
 • Cardosi, K. M., Brett, B. ve Han, S. (1996). An Analysis of TRACON (Terminal Radar Approach Control) Controller-Pilot Voice Communications. JOHN A VOLPE NATIONAL TRANSPORTATION SYSTEMS CENTER CAMBRIDGE MA. google scholar
 • Cook, A. (2007). European air traffic management principles, practice and research. England: Ashgate Publising Limited. google scholar
 • Di Mascio, P., Riccardo C., Luca F., Eleonora L., Andrea P. ve Laura M. (2021). How the Tower Air Traffic Controller Workload Influences the Capacity in a Complex Three-Runway Airport. International Journal of Environmental Research and Public Health. 18, no. 6: 2807. google scholar
 • Druva-Roush, C.A. ve Wu, Z. (1989). Gender differences in visual spatial skills: a meta-analysis of doctoral theses. Paper presented at American Psychological Association Convention. New Orleans, Louisiana. google scholar
 • Erdem, R., Pirinççi, E. ve Dikmetaş, E. (2005). Üniversite Öğrencilerinin Zaman Yönetimi Davranışları Ve Bu Davranışların Akademik Başarı İle İlişkisi. Manas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 7(14), 167-177. google scholar
 • Güçlü, N. (2001). Zaman yönetimi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi. 25, 87-106. google scholar
 • Hancock, P. A. (1989). A dynamic model of stress and sustained attention. Human Factors: The Journal of the Human Factors andErgonomics Society, 31 (5), 519- 537. google scholar
 • Hasin, F. ve Taher, K. A. (2021). Cyber Threat Mitigation of Impending ADS-B Based Air Traffic Management System Using Blockchain Technology. Proceedings of International Conference on Trends in Computational and Cognitive Engineering içinde (545-556). Springer, Singapore. google scholar
 • International Civil Aviation Organization (ICAO). (2001). Annex 11 to the Convetion of International Civil Aviation: Air Traffic Services. Canada. google scholar
 • International Civil Aviation Organization (ICAO). (2005). Annex 2 to the convetion of international civil aviation: rules of the air. Canada. google scholar
 • International Civil Aviation Organization (ICAO). (2007). Procedures for air navigation services: air traffic management, Doc. 4444 ATM/501. Canada. google scholar
 • İnce, M., Bedük, A. ve Aydoğan, E. (2004). Örgütlerde takım çalışmasına yönelik etkin liderlik nitelikleri. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 11, 423-446. google scholar
 • Janic, M. (2000). Air transport system analysis and modelling: capacity, quality of services and economics. Amsterdam: Gordon and Breach Science. google scholar
 • Kaber, D. B., Perry, C. M., Segall, N., McClernon, C. K. ve Prinzel, L. J. (2006). Situation awareness implications of adaptive automation for information processing in an air traffic control-related task. International Journal of Industrial Ergonomics, 36, 447-462. google scholar
 • Kelly, C., Goillau P., Bowler, Y. ve Enterkin P. (2000). Human factors integration in future ATM systems-design concepts and philosophies: European air traffic management programme. Report on contract no. HRS/ HSP-003- REP-01, 2000, Brussels. google scholar
 • Kirvan, B. (2001). The role of the controller in the accelerating ındustry of air traffic management. Safety Science, 37, 2-3. google scholar
 • Kistan, T., A. Gardi, A., Sabatini, R., Ramasamy S. ve Batuwangala, E. (2017). An evolutionary outlook of air traffic flow management techniques. Progress in Aerospace Sciences, 88, 15-42. google scholar
 • Küçük, H. (1995). Otomasyon Yönetiminde İnsan Faktörü ve Türk Otomotiv Sektöründe Bir Uygulama. Yayınlanmamış Doktora Tezi, İstanbul: İstanbul Teknik Üniversitesi. google scholar
 • Lee, P. U., Brasil, C., Homola, J., Kessell, A., Lee, H., Mainini, M. ve Prevot, T. (2011). Benefits and feasibility of the flexible airspace management concept: a human-in-the-loop evaluation of roles, procedures, and tools. In Proc. of USA/Europe Air Traffic Management Research & Development Seminar. google scholar
 • Leon, P. M. (2021). The Establishment of Flight Information Regions and Air Defence Identification Zones: Air Law Is Air Law and Maritime Law Is Maritime Law; Shall the Twain Ever Meet?. Furthering the Frontiers of International Law: Sovereignty, Human Rights, Sustainable Development içinde(223-246). Brill Nijhoff. google scholar
 • Lin, Y., Wu, Y., Guo, D., Zhang, P., Yin, C., Yang, B. ve Zhang, J. (2021). A Deep Learning Framework of Autonomous Pilot Agent for Air Traffic Controller Training. IEEE Transactions on Human-Machine Systems. 51-5. google scholar
 • Linn, M.C. ve Petersen, A.C. (1985). Emergence and characterization of sex differences in spatial ability: A meta-analysis. Child Development, 56, 1479-1498. google scholar
 • Mannino,C., Nakkerud, A. ve Sartor, G. (2021). Air traffic flow management with layered workload constraints. Computers & Operations Research.127. google scholar
 • Masotti, N. ve Persiani, F. (2016).On the history and prospects of three-dimensional human-computer interfaces for the provision of air traffic control Services. CEASAeronaut J 7, 149-166 https://doi.org/10.1007/s13272-016-0185-4. google scholar
 • Oktal, H. ve Yaman, K. (2004). Haberleşme, seyrüsefer, izleme ve hava trafik yönetimi teknolojisi (CNS/ATM) ve bu sistemin Türk hava sahasına uygulanması. Havacılık ve Uzay Teknolojileri Dergisi. 1(3), 39-47. google scholar
 • Prandini, M., Putta, V. ve Hu, J. (2010). A probalistic measure of air traffic complexity in three-dimensional airspace, International Journal of Adaptive Control and Signal Processing, s.1242-1249. google scholar
 • Radüntz, T., Mühlhausen, T., Freyer, M., Fürstenau N. ve Meffert, B. (2021).Cardiovascular Biomarkers’ Inherent Timescales in Mental Workload Assessment During Simulated Air Traffic Control Tasks. Appl Psychophysiol Biofeedback 46, 43-59. google scholar
 • Sage, M. ve Johnson. C.W. (2002). Formally Verified, Rapid Prototyping for ATC. Reliability Engineering and System Safety, 75. google scholar
 • Salas, E. ve Maurino, D. (2010). Human factors in aviation (2.baskı). Academic Press: San Diego, CA. google scholar
 • Salas, E., Cooke, N. J. ve Rosen, M. A. (2008). On teams, teamwork, and team performance: Discoveries and developments. Human Factors, 50(3), 540-547. google scholar
 • Shafique, Y. (2014). Managing the Performance of Air Traffic Controllers: Developing and Proposing a Conceptual Perspective. European Journal of Business and Management, 6, 267-277. google scholar
 • Shahsavarani, A. M., Azad Marz Abadi, E. ve Hâkimi Kalkhoran, M. (2015). Stress: Facts and theories through literature review. International Journal of Medical Reviews, 2(2), 230-241. google scholar
 • Sipe, A.L., Schwab, R.W., Haralddottir, A., Schomig, E.G., Singleon, M.K., Tulder, P.A., Alcabin, M.S., Glickman, S.H. ve Shakarian, A. (2005). Capacity-enhancing air traffic management concept. Journal of Aircraft, 42, 1, 105-112. google scholar
 • Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) (2021). Havacılık Personeli. (25.09.2021 tarihinde http://web.shgm. gov.tr/tr/havacilik-personeli/2129-hava adresinden alınmıştır.) google scholar
 • Sollenberger, R. L., Stein, E. S. ve Gromelski, S. (1997). The Development and Evaluation of a Behaviorally Based Rating Form for Assessing Air Traffic Controller Performance. FEDERAL AVIATION ADMINISTRATION TECHNICAL CENTER ATLANTIC CITY NJ. google scholar
 • Svensson, Â., Ohlander, U. ve Lundberg, J. (2020). Design implications for teamwork in ATC. Cognition, Technology & Work, 22(2), 409-426. google scholar
 • Turhan, U. (2001). Hava trafik kontrolörlerinin performansında iş yükünün etkileri ve hava trafik kontrolörleri üzerinde bir uygulama. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Anadolu Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir. google scholar
 • Turhan, U. (2007). Hava trafik kontrolörü adaylarının seçimi ve Türkiye’deki uygulama. Yayımlanmamış doktora tezi, Anadolu Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir. google scholar
 • Turhan, U. (2009). Performance perception of Turkish air traffic controllers. International Journal of Civil Aviation, 1(1), 74-89. google scholar
 • Turhan, U. ve Usanmaz, Ö. (2004). Hava trafik kontrolde otomasyon ve insan. 5. Sivil Havacılık Sempozyumu, Mayıs, 345-350. Kayseri. google scholar
 • Vu, K.P.L ve Chiappe D. L. (2017). Situation Awareness in Air Traffic Control. Handbook of Human Factors in Air Transportation Systems. 1st Edition. CRC Press. 20. google scholar
 • Wagner, D., Birt, J.A., Snyder, M. ve Duncanson, J.P. (1996). Human Factors Design Guide, U.S. Department of Transportation, Report Number: DOT/FAA/CT-96/1 google scholar
 • Wang, H. (2021). Air Traffic Controllers’ Occupational Stress and Performance in the Future Air Traffic Management. PhD Dissertations and Master’s Theses. 570. google scholar
 • Wickens, C.D., Mavor, A.S. ve McGee, J.P. (1997). Flight to the Future: Human Factors in Air Traffic Control. Washington: National Academy Press. google scholar
 • Xu, X. ve Rantanen, E. M. (2003). Conflict detection in air traffic control: A task analysis, a literature review, and a need for further research. Proceedings of the 12th International Symposium on Aviation Psychology içinde (1289-1295). Wright State University Press Dayton, OH. google scholar
 • Yaman, K. (2010). Havasahası sektörizasyonu problemine yeni bir çözüm yaklaşımı. Yayımlanmamış doktora tezi, Anadolu Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir. google scholar


PAYLAŞ
İstanbul Üniversitesi Yayınları, uluslararası yayıncılık standartları ve etiğine uygun olarak, yüksek kalitede bilimsel dergi ve kitapların yayınlanmasıyla giderek artan bilimsel bilginin yayılmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. İstanbul Üniversitesi Yayınları açık erişimli, ticari olmayan, bilimsel yayıncılığı takip etmektedir.