BÖLÜM


DOI :10.26650/B/SS32.2022.04.24   IUP :10.26650/B/SS32.2022.04.24    Tam Metin (PDF)

Yolcularda Uçuş Fobisi ve Başa Çıkmada Kullanılan Psikolojik Müdahaleler

Özlem Yılmaz Halıcı

Uçuş fobisi ve farklı düzeylerdeki uçuş korkusu/kaygısı pek çok kişinin deneyimleyebildiği hem kişisel hem de genel düzeyde etkileri olan yaygın bir durumdur. Özellikle uçuşla ilgili olumsuz deneyimler/öğrenme geçmişi, yüksek kaygı duyarlılığı düzeyi, yüksek nevrotiklik düzeyi gibi kişilik özellikleri, diğer ruhsal bozukluklar, seçici dikkat ve bellek yanlılığı gibi bilişsel özellikler, uçak ve uçuşla ilgili bilgi eksikliği ve/veya yanlış bilgiler, uçuşla bağlantılı olarak ortaya çıkan fizyolojik sorunlar, stresli yaşam olayları gibi pek çok faktörün uçuş fobisi ile bağlantılı olduğu belirlenmiştir. Bazı kişiler bu nedenle uçağa binmekten kaçınmakta, sosyal ve/veya iş ile ilgili seçeneklerini kısıtlamaktadır. Bazıları ise alkol ve/veya sakinleştirici ilaç kullanmak, dua etmek, başka şeyler düşünmek veya planlamak, kendine telkinde bulunmak, görevlilerin verdiği bilgilere odaklanmak, nefesi düzenleme benzeri gevşeme teknikleri uygulamak gibi çeşitli bireysel yöntemler kullanarak durumu yönetmeye çalışmaktadır. Alanyazında bilişsel davranışçı terapi, sanal gerçeklik, uçuş simülatörü, bilgisayar destekli/internet temelli terapi, EMDR, grup müdahale programları ve psikofarmakolojik tedavinin uçuş fobisine yönelik müdahale seçenekleri olarak kullanımına dair bilgiler bulunmaktadır. Uçuş fobisi, kişilerin havayolu taşımacılığını tercih etme oranının azalması ve/veya uçuşla ilgili sorunların çıkma ihtimalinin artması açısından havacılık sektörünü de etkileyebilen bir konudur. Bu nedenle uçuş fobisi özellikle havacılık psikolojisi ve havacılık sektörü için önemli görünmektedir. Özellikle Türkçe alanyazında bu konuya dair az sayıda çalışma olduğu görülmektedir. Ülkemizde uçuş fobisi ve farklı düzeylerdeki uçuş korkusunun/kaygısının yaygınlığı ile olası kültürel etkilerin ve farklılıkların incelenmesinin faydalı olacağı düşünülmektedir. 


DOI :10.26650/B/SS32.2022.04.24   IUP :10.26650/B/SS32.2022.04.24    Tam Metin (PDF)

Flight Phobia in Passengers and the Psychological Interventions Used for Coping

Özlem Yılmaz Halıcı

Flight phobia and different levels of flight fear/anxiety, which is a common situation, are experienced by many people with both personal and general impacts. It has been determined that especially negative experiences about flight/learning history, high level of anxiety sensitivity, personality characteristics such as high neuroticism level, other mental disorders, cognitive characteristics such as selective attention and memory bias, misinformation or lack of information about flight, physiological problems which occur related to flight, stressful life events are some factors associated with flight phobia. As a result, some people avoid flying and restrict their social and/or occupational options. Others try to manage this situation via various personal methods such as using alcohol and/or tranquilizers, praying, thinking or planning different things, inculcating themselves, focusing on the information given by the flight attendants and applying relaxation techniques such as regulating breath. In the literature, there is information about the application of cognitive-behavioral therapy, virtual reality, flight simulator, computer-supported/internetbased therapy, EMDR, group intervention programs, and psychopharmacological therapy as intervention options for flight phobia. Flight phobia can affect the aviation industry through a decrease in people’s preference of airline transportation and an increase in flight-related problems. Therefore, flight phobia should be an important issue for aviation psychology and the aviation industry. In Turkish literature there are few studies on this subject. An examination of the prevalence of flight phobia and different levels of flight fear/anxiety, possible cultural impacts, and differences in our country would be useful.Referanslar

 • American Psychiatric Association. (2013). Diagnostic and statistical manual of mental disorders (5th ed.). Washington, DC: American Psychiatric Publishing. google scholar
 • Amerikan Psikiyatri Birliği, (2014). Ruhsal bozuklukların tanısal ve sayımsal el kitabı. (Beşinci baskı, DSM-5). (E. Köroğlu, Çev. Ed.). Ankara: Hekimler Yayın Birliği. (Orijinal çalışma basım tarihi: 2013). google scholar
 • Anderson, P., Jacobs, C. H., Linder, G. K., Edwards, S., Zimand, E., Hodges, L. ve Rothbaum, B. O. (2006). Cognitive behavior therapy for fear of flying: Sustainability of treatment gains after September 11. Behavior Therapy, 37(1), 91-97. google scholar
 • Banos, R. M., Botella, C., Perpina, C., Alcaniz, M., Lozano, J. A., Osma, J. ve Gallardo, M. (2002). Virtual reality treatment of flying phobia. IEEE transactions on information technology in biomedicine: A publication of the IEEE Engineering in Medicine and Biology Society, 6(3), 206-212. google scholar
 • Becker, E. S., Rinck, M., Türke, V., Kause, P., Goodwin, R., Neumer, S. ve Margraf, J. (2007). Epidemiology of specific phobia subtypes: Findings from the Dresden Mental Health Study. European Psychiatry, 22(2), 69-74. google scholar
 • Bor, R. (2007). Psychological factors in airline passenger and crew behaviour: A clinical overview. Travel Medicine and Infectious Disease, 5(4), 207-216. google scholar
 • Botella, C., Fernandez-Âlvarez, J., Guillen, V., Gartia-Palacios, A. ve Banos, R. (2017). Recent progress in virtual reality exposure therapy for phobias: A systematic review. Current Psychiatry Reports, 19(7),42. google scholar
 • Boyd, D., Wetterneck, C. ve Hart, J. (2013). Potential utility of full motion flight simulators for treatment of individuals with a fear of flying. Aviation, Space, and Environmental Medicine, 84(3), 264-265. google scholar
 • Busscher, B. ve Spinhoven, P. (2017). Cognitive coping as a mechanism of change in cognitive-behavioral therapy for fear of flying: A longitudinal study with 3-year follow-up. Journal of Clinical Psychology, 73(9), 1064-1075. google scholar
 • Busscher, B., Spinhoven, P., van Gerwen, L. J. ve de Geus, E. J. (2013). Anxiety sensitivity moderates the relationship of changes in physiological arousal with flight anxiety during in vivo exposure therapy. Behaviour Research and Therapy, 51(2), 98-105. google scholar
 • Campos, D., Breton-Lopez, J., Botella, C., Mira, A., Castilla, D., Banos, R. ve Quero, S. (2019). Efficacy of an internet-based exposure treatment for flying phobia (NO-FEAR Airlines) with and without therapist guidance: a randomized controlled trial. BMC Psychiatry, 19(86), 1-16. google scholar
 • Cardoş, R. A. I., David, O. A. ve David, D. O. (2017). Virtual reality exposure therapy in flight anxiety: A quantitative meta-analysis. Computers in Human Behavior, 72, 371-380. google scholar
 • Choy, Y., Fyer, A. J. ve Lipsitz, J. D. (2007). Treatment of specific phobia in adults. Clinical Psychology Review, 27(3), 266-286. google scholar
 • Clark, G. I. ve Rock, A. J. (2016). Processes contributing to the maintenance of flying phobia: A narrative review. Frontiers in Psychology, 7(754), 1-21. google scholar
 • Cottraux, J. (2004). Combining psychological and pharmacological treatment for specific phobias. Psychiatry, 3(6), 87-89. google scholar
 • Cuijpers, P., Marks, I. M., van Straten, A., Cavanagh, K., Gega, L. ve Andersson, G. (2009). Computer-aided psychotherapy for anxiety disorders: A meta-analytic review. Cognitive Behaviour Therapy, 38(2), 66-82. google scholar
 • Curtis, G. C., Magee, W. J., Eaton, W. W., Wittchen, H. U. ve Kessler, R. C. (1998). Specific fears and phobias. Epidemiology and classification. The British Journal of Psychiatry, 173, 212-217. google scholar
 • Çetingüç, M. (2018). Havacılık ve uzay psikolojisi. (3. Basım). Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık. google scholar
 • da Costa, R. T., Sardinha, A. ve Nardi, A. E. (2008). Virtual reality exposure in the treatment of fear of flying. Aviation, Space, and Environmental Medicine, 79(9), 899-903. google scholar
 • de Jongh, A. ve ten Broeke, E. (2007). Treatment of specific phobias with EMDR: Conceptualization and strategies for the selection of appropriate memories. Journal of EMDR Practice and Research, 1(1), 46-56. google scholar
 • de Jongh, A. ve ten Broke, E. (2009). EMDR and the anxiety disorders: Exploring the current status. Journal of EMDR Practice and Research, 3(3), 133-140. google scholar
 • de Jongh, A., ten Broeke, E. ve Renssen, M. R. (1999). Treatment of specific phobias with eye movement desensitization and reprocessing (EMDR): Protocol, empirical status, and conceptual issues. Journal of Anxiety Disorders, 13(1-2), 69-85. google scholar
 • Depla, M. F., ten Have, M. L., van Balkom, A. J. ve de Graaf, R. (2008). Specific fears and phobias in the general population: Results from the Netherlands Mental Health Survey and Incidence Study (NEMESIS). Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology, 43, 200-208. google scholar
 • Ekeberg, 0., Seeberg, I. ve Ellertsen, B. B. (1989). The prevalence of flight anxiety in Norway. Nordisk Psykiatrusk Tidsskrift, 43(5), 443-448. google scholar
 • Ekeberg, 0., Seeberg, I. ve Ellertsen, B. B. (1990). A cognitive/behavioral treatment program for flight phobia, with 6 months’ and 2 years’ follow up. Nordisk Psykiatrusk Tidsskrift, 44(4), 365-374. google scholar
 • Emmelkamp, P. M. (2005). Technological innovations in clinical assessment and psychotherapy. Psychotherapy and Psychosomatics, 74, 336-343. google scholar
 • Fredrikson, M., Annas, P., Fischer, H. ve Wik, G. (1996). Gender and age differences in the prevalence of specific fears and phobias. Behaviour Research and Therapy, 34(1), 33-39. google scholar
 • Genç, B. R. ve Dural, U. (2009). Flight anxiety, coping and management: Air passengers’ subjective experiences of flight anxiety, coping strategies and managerial Implications: How to improve service quality by organising psychology. British Travel Health Association Journal, 14, 26-32. google scholar
 • Gregg, L. ve Tarrier, N. (2007). Virtual reality in mental health: A review of the literature. Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology: The International Journal for Research in Social and Genetic Epidemiology and Mental Health Services, 42(5), 343-354. google scholar
 • Grimholt, T. K., Bonsaksen, T., Schou-Bredal, I., Heir, T., Lerdal, A., Skogstad, L. ve Ekeberg, 0. (2019). Flight anxiety reported from 1986 to 2015. Aerospace Medicine and Human Performance, 90(4), 384-388. google scholar
 • Hofmann, S. G. ve Smits, J. A. J. (2008). Cognitive-behavioral therapy for adult anxiety disorders: A meta-analysis of randomized placebo-controlled trials. The Journal of Clinical Psychiatry, 69(4), 621-632. google scholar
 • Iancu, I., Levin, J., Dannon, P. N., Poreh, A., Yehuda, Y. B. ve Kotler, M. (2007). Prevalence of self-reported specific phobia symptoms in an Israeli sample of young conscripts. Journal of Anxiety Disorders, 21(5), 762-769. google scholar
 • Joseph, C. ve Kulkarni, J. S. (2003). Fear of flying: A review. Indian Journal of Aerospace Medicine, 47(2), 21-31. google scholar
 • Kim, S., Palin, F., Anderson, P., Edwards, S., Lindner, G. ve Rothbaum, B. O. (2008). Use of skills learned in CBT for fear of flying: Managing flying anxiety after September 11th. Journal of Anxiety Disorders, 22(2), 301-309. google scholar
 • Krijin, M., Emmelkamp, P. M. G., Olafsson, R. P., Bouwman, M., van Gerwen, L. J., Spinhoven, ... van der Mast, C. A. P. G. (2007). Fear of flying treatment methods: Virtual reality exposure vs. cognitive behavioral therapy. Aviation, Space, and Environmental Medicine, 78(2), 121-128. google scholar
 • Laker, M. (2012). Specific phobia: Flight. Activitas Nervosa Superior, 54(3-4), 108-117. google scholar
 • Lapsekili, N. ve Yelboğa, Z. (2014). Treatment of flight phobia (aviophobia) through the eye movement desensitization and reprocessing (EMDR) method: A case report. Düşünen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences, 27, 168-172. google scholar
 • Maples-Keller, J. L., Yasinski, C., Manjin, N. ve Rothbaum, B. O. (2017). Virtual reality-enhanced extinction of phobias and post-traumatic stress. Neurotherapeutics: The journal of the American Society for Experimental Neurotherapeutics, 14(3), 554-563. google scholar
 • Marks, I. ve Cavanagh, K. (2009). Computer-aided psychological treatments: Evolving issues. Annual Review of Clinical Psychology, 5, 121-141. google scholar
 • Mavromoustakos, E., Clark, G. I. ve Rock, A. J. (2016). Evaluating perceived probability of threat-relevant outcomes and temporal orientation in flying phobia. PLoS ONE, 11(8), e0161272. google scholar
 • McCrae, R. R., Costa, P. T., Del Pilar, Rollanda, J. P. ve Parker, W. D. (1998). Cross-cultural assessment of the Five-Factor Model: The Revised NEO Personality Inventory. Journal of Cross-Cultural Psychology, 29(1), 171-188. google scholar
 • McIntosh, I. B., Swanson, V., Power, K. G., Raeside, F. ve Dempster, C. (1998). Anxiety and health problems related to air travel. Journal of Travel Medicine, 5(4), 198-204. google scholar
 • McNally, R. J. ve Louro, C. E. (1992). Fear of flying in agoraphobia and simple phobia: Distinguishing features. Journal of Anxiety Disorders, 6(4), 319-324. google scholar
 • Moldovan, R. ve David, D. (2014). One session treatment of cognitive and behavioral therapy and virtual reality for social and specific phobias. Preliminary results from a randomized clinical trial. Journal of Cognitive and Behavioral Psychotherapies, 14(1), 67-83. google scholar
 • Morrison, J. (2017). DSM-5’i kolaylaştıran “Klinisyenler için tanı rehberi”. (M. Şahin, Çev. Ed.) Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık. (Orijinal çalışma basım tarihi: 2014). google scholar
 • Möller, A. T., Nortje, C. ve Helders, S. B. (1998). Irrational cognitions and the fear of flying. Journal of Rational-Emotive & Cognitive-Behavior Therapy, 16(2), 135-148. google scholar
 • Mühlberger, A., Herrmann, M. J., Wiedemann, G., Ellgring, H. ve Pauli, P. (2001). Repeated exposure of flight phobics to flights in virtual reality. Behaviour Research and Therapy, 39(9), 1033-1050. google scholar
 • Naragon-Gainey K. (2010). Meta-analysis of the relations of anxiety sensitivity to the depressive and anxiety disorders. Psychological Bulletin, 136(1), 128-150. google scholar
 • Newgent, R. A., Paladino, D. A. ve Reynolds, C. A. (2006). Single session treatment of nontraumatic fear of flying with eye movement desensitization reprocessing: Pre- and post-september 11. Clinical Case Studies, 5(1), 25-36. google scholar
 • Nousi, A., Haringsma, R., van Gerwen, L. J. ve Spinhoven, P. (2008). Different flying histories in flying phobics: Association with psychopathology and treatment outcome. Aviation, Space and Environmental Medicine, 79(10), 953-959. google scholar
 • Oakes, M. ve Bor, R. (2010). The psychology of fear of flying (part I): A critical evaluation of current perspectives on the nature, prevalence and etiology of fear of flying. Travel Medicine and Infectious Disease, 8(6), 327338. google scholar
 • Olatunji, B. O., Cisler, J. M. ve Deacon, B. J. (2010). Efficacy of cognitive behavioral therapy for anxiety disorders: A review of meta-analytic findings. The Psychiatric Clinics of North America, 33(3), 557-577. google scholar
 • Opriş, D., Pintea, S., Gartia-Palacios, A., Botella, C., Szamosközi, Ş. ve David, D. (2012). Virtual reality exposure therapy in anxiety disorders: A quantitative meta-analysis. Depression and Anxiety, 29(2), 85-93. google scholar
 • Öst, L. G., Brandberg, M. ve Alm, T. (1997). One versus five sessions of exposure in the treatment of flying phobia. Behaviour Research and Therapy, 35(11), 987-996. google scholar
 • Özant, N. ve Kelleci, M. (2021). Uçuş korkusu üzerine nitel bir çalışma. Journal of Aviation Research, 3(2), 173-189. google scholar
 • Öztürk, O. ve Uluşahin, A. (2018). Ruh sağlığı ve bozuklukları (15. Baskı). Ankara: Nobel Tıp Kitabevleri. google scholar
 • Reiss, S., Peterson, R. A., Gursky, D. M. ve McNally, R. J. (1986). Anxiety sensitivity, anxiety frequency, and the prediction of fearfulness. Behaviour Research and Therapy, 24(1), 1-8. google scholar
 • Rothbaum, B. O., Anderson, P., Zimand, E., Hodges, L., Lang, D. ve Wilson, J. (2006). Virtual reality exposure therapy and standard (in vivo) exposure therapy in the treatment of fear of flying. Behavior Therapy, 37(1), 80-90. google scholar
 • Rothbaum, B. O., Hodges, L., Anderson, P. L., Price, L., ve Smith, S. (2002). Twelve-month follow-up of virtual reality and standard exposure therapies for the fear of flying. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 70(2), 428-432. google scholar
 • Rothbaum, B. O., Hodges, L., Smith, S., Lee, J. H. ve Price, L. (2000). A controlled study of virtual reality exposure therapy for the fear of flying. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 68(6), 1020-1026. google scholar
 • Saadat, S., Izadi, M., Ahmadi, K. ve Shahyad, S. (2014). Non-pharmacologic treatments for fear of flying. International Journal of Travel Medicine and Global Health, 2(1), 31-37. google scholar
 • Schindler, B., Vriends, N., Margraf, J. ve Stieglitz, R. D. (2016). Ways of acquiring flying phobia. Depression and Anxiety, 33(2),136-142. google scholar
 • Singh, J. ve Singh, J. (2016). Treatment options for the specific phobias. International Journal of Basic & Clinical Pharmacology, 5(3), 593-598. google scholar
 • Stewart, R. E. ve Chambless, D. L. (2009). Cognitive-behavioral therapy for adult anxiety disorders in clinical practice: A meta-analysis of effectiveness studies. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 77(4), 595-606. google scholar
 • Stinson, F. S., Dawson, D. A., Chou, S., P., Smith, S., Goldstein, R. B., Ruan, W. J. ve Grant, B. F. (2007). The epidemiology of DSM-IV specific phobia in the USA: results from the National Epidemiologic Survey on Alcohol and Related Conditions. Psychological Medicine, 37(7), 1047-1059. google scholar
 • Tortella-Feliu, M., Bornas, X. ve Llabres, J. (2008). Computer-assisted exposure treatment for flight phobia. International Journal of Behavioral Consultation and Therapy, 4(2), 158-171. google scholar
 • Tortella-Feliu, M., Botella, C., Llabres, J., Breton-Lopez, J. M., del Amo, A. R., Banos, R. M. ve Gelabert, J. M. (2011). Virtual reality versus computer-aided exposure treatments for fear of flying. Behavior Modification, 35(1), 3-30. google scholar
 • Trimmel, M., Burger, M., Langer, G. ve Trimmel, K. (2014). Treatment of fear of flying: Behavioral, subjective, and cardiovascular effects. Aviation, Space, and Environmental Medicine, 85(5), 550-562. google scholar
 • Triscari, M. T., Faraci, P., Catalisano, D., D’Angelo, V. ve Urso, V. (2015). Effectiveness of cognitive behavioral therapy integrated with systematic desensitization, cognitive behavioral therapy combined with eye movement desensitization and reprocessing therapy, and cognitive behavioral therapy combined with virtual reality exposure therapy methods in the treatment of flight anxiety: A randomized trial. Neuropsychiatric Disease and Treatment, 11, 2591-2598. google scholar
 • Triscari, M. T., Faraci, P., D’Angelo, V., Urso, V. ve Catalisano, D. (2011). Two treatments for fear of flying compared: Cognitive behavioral therapy combined with systematic desensitization or eye movement desensitization and reprocessing (EMDR). Aviation Psychology and Applied Human Factors, 1(1), 9-14. google scholar
 • van Almen, K. L. M. ve van Gerwen, L. J. (2013). Prevalence and behavioral styles of fear of flying. Aviation Psychology and Applied Human Factors, 3(1), 39-43. google scholar
 • van Gerwen, L. J., Delorme, C., van Dyck, R. ve Spinhoven, P. (2003a). Personality pathology and cognitive-behavioral treatment of fear of flying. Journal of Behavior Therapy and Experimental Psychiatry, 34, 171-189. google scholar
 • van Gerwen, L. J. ve Diekstra, R. F. W. (2000). Fear of flying treatment programs for passengers: An international review. Aviation, Space and Environmental Medicine, 71(4), 430-437. google scholar
 • van Gerwen, L. J., Diekstra, R. F. W., Arondeus, J. M. ve Wolfger, R. (2004). Fear of flying treatment programs for passengers: An international update. Travel Medicine and Infectious Disease, 2, 27-35. google scholar
 • van Gerwen, L. J. ve Koopmans, T. A. (2018). Self-help treatment for fear of flying. Aeronautics and Aerospace Open Access Journal, 2(3) 184-189. google scholar
 • van Gerwen, L. J., Spinhoven, P., Diekstra, R. F. W. ve van Dyck, R. (1997). People who seek help for fear of flying: Typology of flying phobics. Behavior Therapy, 28, 237-251. google scholar
 • van Gerwen, L. J., Spinhoven, P., Diekstra, R. F. W. ve van Dyck, R. (2002). Multicomponent standardized treatment programs for fear of flying: Description and effectiveness. Cognitive and Behavioral Practice, 9, 138-149. google scholar
 • van Gerwen, L. J., Spinhoven, P., van Dyck, R. ve Diekstra, R. F. W. (1999). Construction and psychometric characteristics of two self-reported questionnaires for the assessment of fear of flying. Psychological Assessment, 11(2), 146-158. google scholar
 • van Gerwen, L. J., van de Wal, C., Spinhoven, P., Diekstra, R. F. W. ve Van Dyck, R. (2003b). Differential effects on self-efficacy of treatment components for fear of flying. International Journal of Applied Aviation Studies, 3(2), 291-309. google scholar
 • Vanden Bogaerde, A. ve De Raedt, R. (2008). Cognitive vulnerability in fear of flying: The role of anxiety sensitivity. Depression and Anxiety, 25(9), 768-773. google scholar
 • Vanden Bogaerde, A. ve De Raedt, R. (2011). The moderational role of anxiety sensitivity in flight phobia. Journal of Anxiety Disorders, 25(3), 422-426. google scholar
 • Wallach, H. S. ve Bar-Zvi, M. (2007). Virtual-reality-assisted treatment of flight phobia. The Israel Journal of Psychiatry and Related Sciences, 44(1), 29-32. google scholar
 • Wardenaar, K. J., Lim, C. C. W., Al-Hamzawi, A. O., Alonso, J., Andrade, L. H., Benjet, C., ... de Jonge, P. (2017). The cross-national epidemiology of specific phobia in the World Mental Health Surveys. Psychological Medicine, 47, 1744-1760. google scholar
 • Wiederhold, B. K. ve Wiederhold, M. D. (2003). Three-year follow-up for virtual reality exposure for fear of flying. Cyberpsychology & Behavior: The Impact of the Internet, Multimedia and Virtual reality on Behavior and Society, 6(4), 441-445. google scholar
 • Wilhelm, F. H. ve Roth, W. T. (1997a). Clinical characteristics of flight phobia. Journal of Anxiety Disorders, 11(3), 241-261. google scholar
 • Wilhelm, F. H. ve Roth, W. T. (1997b). Acute and delayed effects of alprazolam on flight phobics during exposure. Behaviour Research and Therapy, 35(9), 831-841. google scholar
 • Wilson, G. D., Kumari, V., Gray, J. A. ve Corr, P. J. (2000). The role of neuroticism in startle reactions to fearful and disgusting stimuli. Personality and Individual Differences, 29(6), 1077-1082. google scholar


PAYLAŞ
İstanbul Üniversitesi Yayınları, uluslararası yayıncılık standartları ve etiğine uygun olarak, yüksek kalitede bilimsel dergi ve kitapların yayınlanmasıyla giderek artan bilimsel bilginin yayılmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. İstanbul Üniversitesi Yayınları açık erişimli, ticari olmayan, bilimsel yayıncılığı takip etmektedir.