BÖLÜM


DOI :10.26650/B/ET07.2020.012.12   IUP :10.26650/B/ET07.2020.012.12    Tam Metin (PDF)

Elektronik Kimlik Doğrulama Risklerinin İnsan Bilgisayar Etkileşimi Ve Güncel Teknoloji Yönünden İncelenmesi

Cem Turan

1990’larda günlük yaşama girerek yaygınlaşan internet ve gelişen iletişim teknolojileri ile birlikte, yoğun şekilde web ve mobil tabanlı olarak tasarlanan yazılım devri başlamış oldu. Bu süreçte, bir sesli iletişim aracı olarak kabul edilen telefonun evriminde önemli kırılma noktaları yaşandı. Önce mobilleşen ve sonrasında akıllanan telefon, bugün bütünüyle bilgisayar özelliklerini taşıyan ve bu yönüyle yaygınlaşmış kişisel mobil bilgisayar olarak günlük yaşama girmiş bulunmaktadır. Yazılımın ayrılmaz güvenlik bileşeni olan kimlik tanılama yöntemlerinin, bu gelişimleri gözeterek güncellenmesi gerekirken halen ağırlıklı olarak eskinin özelliklerini taşıması veya yeterince insan-bilgisayar etkileşiminin bilimsel normları değerlendirilmeden yeni teknolojilerin dahil edilmiş olması, önemli güvenlik riskleri doğurmaktadır. Bu kitap bölümü, gelişen teknolojiler karşısında yazılım kimlik doğrulama sürecini, elektronik bankacılık örneğinde insan-bilgisayar etkileşimi, kitle araştırması sonuçları ve bilişim hukuku dayanaklarıyla irdelemeyi amaçlamaktadır. Edinilen bulgularla üretilen savlar, sonuç bölümünde tartışmaya açılmaktadır


DOI :10.26650/B/ET07.2020.012.12   IUP :10.26650/B/ET07.2020.012.12    Tam Metin (PDF)

Investigation of Electronic Authentication Risks in Terms of Human Computer Interaction and Current Technology

Cem Turan

In the 1990s, with the internet and emerging communication technologies that became widespread by entering into daily life, the era of web and mobile based software started. In this process, there were important breaking points in the evolution of the phone, a device accepted as a voice communication tool. The mobile telephone, which was first mobilized and then made intelligent, has entered daily life as a personal mobile computer with computer features and has become widespread in this respect. While identification methods, which are an integral security component of the software, need to be updated by considering mentioned evolutions, the fact that they are predominantly old features or that new technologies are included without considering the scientific norms of humancomputer interaction pose significant security risks. This chapter aims to examine the software authentication process in the context of emerging technologies with human-computer interaction in the fields of electronic banking, mass research results and IT law bases. The arguments produced with the findings are open to discussion in the conclusion section.Referanslar

  • Lindemann R. (2013). The Evolution of Authentication. In Reimer, H., Pohlmann, N., & Schneider, W. (Ed.). ISSE 2013 Securing Electronic Business Processes. Wiesbaden: Springer Fachmedien Wiesbaden. https:// doi.org/10.1007/978-3-658-03371-2 google scholar
  • Syed Idrus, S. Z., Cherrier, E., Rosenberger, C., & Schwartzmann, J.-J. (2013). A Review on Authentication Methods. Australian Journal of Basic and Applied Sciences, 7, 95–107. google scholar
  • Lal N.A., Prasad S., Farik M. (2016, Kasım). A Review Of Authentication Methods. Internatıonal Journal Of Scıentıfıc & Technology Research (5,11). ISSN 2277-8616 google scholar
  • Çagıltay, K. (2005). E-dönüsümü Kullanabilmek? İnsan Bilgisayar Etkilesimi, Kullanılabilirlik ve e-Devlet Projeleri. Bilisim. 91, 16-17 google scholar
  • Türkiye Bankalar Birliği. (2018, Eylül). Dijital, İnternet ve Mobil Bankacılık İstatistikleri. Erişim adresi: https://www.tbb.org.tr/tr/banka-ve-sektor-bilgileri/istatistiki-raporlar/Dijital,_Internet_ve_Mobil_Bankacilik_ Istatistikleri/3738 google scholar
  • Bankalarda Bilgi Sistemleri Yönetiminde Esas Alınacak İlkelere İlişkin Tebliğ. (2007, 14 Eylül). Resmi Gazete (Sayı: 26643). Erişim adresi: http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2007/09/20070914-1.htm google scholar


PAYLAŞ
İstanbul Üniversitesi Yayınları, uluslararası yayıncılık standartları ve etiğine uygun olarak, yüksek kalitede bilimsel dergi ve kitapların yayınlanmasıyla giderek artan bilimsel bilginin yayılmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. İstanbul Üniversitesi Yayınları açık erişimli, ticari olmayan, bilimsel yayıncılığı takip etmektedir.