BÖLÜM


DOI :10.26650/B/ET07.2020.012.02   IUP :10.26650/B/ET07.2020.012.02    Tam Metin (PDF)

Geneti̇k Veri̇ Ortamlarının Kullanılabi̇li̇rli̇k Anali̇zi̇

Orçun Taşar

Yeni nesil DNA dizileme teknolojilerinin gelişmesi ile birlikte sağlık, biyoloji ve genetik alanında yapılan çalışmalar yön değiştirmiştir. Artık bu çalışmaların büyük bir kısmını, yeni nesil DNA dizileme platformlarından elde edilen büyük veriyi işlemeden anlamlandırmak neredeyse imkansız hale gelmiştir. Bu durum genetik verinin işlenmesi kadar onun güvenli bir şekilde saklanması ve kullanıcılara bu verinin kolay ve hızlı bir şekilde ulaştırılması ihtiyacını doğurmuştur. Bu amaçla projemizde uzun yıllardır kullanıma açık olan ve çoğunlukla DNA dizisi veri tabanı veya genom tarayıcısı olarak adlandırılsalar da aslında bir veri tabanından daha fazlasına sahip olan iki popüler platformun kullanılabilirliğinin belirli sayıdaki katılımcının eşliğinde incelenmesi amaçlanmıştır. Elde edilen bulgu ve değerlendirmelerin ışığında genetik uzmanlarının ve genetik ile ilişkili bölüm ve anabilim dallarında lisans veya lisansüstü eğitimlerine devam eden öğrencilerin genetik verileri barındıran arayüzler ile nasıl etkileşime geçtiğini ve bu arayüzler karşısında nasıl tercihlerde bulundukları üzerine saptamalar gerçekleştirilmiştir. 


DOI :10.26650/B/ET07.2020.012.02   IUP :10.26650/B/ET07.2020.012.02    Tam Metin (PDF)

Usability Analysis of Genetic Data Environments

Orçun Taşar

With the evolution of new generation DNA sequencing technologies, studies in the field of health, biology and genetics have changed direction. It is now almost impossible to make sense of much of this work without processing big data from new generation DNA sequencing platforms. This situation has created the need to store it safely as well as need for the processing of genetic data and to deliver this data to the users easily and quickly. With this in mind, with the contribution of a certain number of participants, our project aims to examine the availability of two popular platforms. That platforms have been open to use for many years and are ususally called DNA sequences databases or genome scanners, but actually these platforms have more than one database. In the light of the findings and evaluations obtained, determinations have been made on how geneticists and students who continue their undergraduate or graduate education in genetic related programs interact with the interfaces containing genetic data and how they choose these interfaces.Referanslar

 • Card, K., et al. (1980). The keystroke-level model for user performance time with interactive systems. Communications of the ACM, 23(7), 396–410. google scholar
 • CogTool. (2014). General purpose UI prototyping tool, version 1.2.2 specifications. Ocak 2019 tarihinde https:// github.com/cogtool/cogtool/releases adresinden erişildi. google scholar
 • Dix, A., et al. (2004). R. Human Computer Interaction, 3rd ed., Pearson Education, Essex, ISBN: 10: 0-13- 0461091 google scholar
 • Fiona, N., et al. (2006). Human–Computer Interaction Research In The Management Information Systems Discipline. International Journal of Human Computer Studies, 64(9), 787–788. google scholar
 • Furey, T. S. (2006). Comparison of human (and other) genome browsers. Hum Genomics, 2(4), 266–270. google scholar
 • Lander, S., et al. (2001). Initial sequencing and analysis of the human genome. Nature, 409(6822), 860–921. google scholar
 • National Human Genome Research Institute. The Human Genome Project completion: Frequently Asked Questions. Ocak 2019 tarihinde https://www.genome.gov/11006943 adresinden erişildi. google scholar
 • National Institutes of Health. About NCBI, Our Mission. Ocak 2019 tarihinde https://www.ncbi.nlm.nih.gov/ home/about/mission/ adresinden erişildi. google scholar
 • Jorritsma W., et al. (2015). Predicting human performance differences on multiple interface alternatives: KLM, GOMS and CogTool are unreliable. Procedia Manufacturing, 3, 3725–3731. google scholar
 • Sanger, F., Nicklen, S. and Coulson, A. (1977). DNA sequencing with chain-terminating inhibitors. Proceedings of the National Academy of Sciences, 74(12), 5463–5467. google scholar
 • Stephens, Z., et al. (2015). Big data: astronomical or genomical. PLoS Biol, 13(7), e1002195 google scholar
 • Venter J. C., et al. (2001). The sequence of the human genome. Science, 291, 1304–1351. google scholar


PAYLAŞ
İstanbul Üniversitesi Yayınları, uluslararası yayıncılık standartları ve etiğine uygun olarak, yüksek kalitede bilimsel dergi ve kitapların yayınlanmasıyla giderek artan bilimsel bilginin yayılmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. İstanbul Üniversitesi Yayınları açık erişimli, ticari olmayan, bilimsel yayıncılığı takip etmektedir.