BÖLÜM


DOI :10.26650/B/ET07.2020.012.15   IUP :10.26650/B/ET07.2020.012.15    Tam Metin (PDF)

Göz İzleme Tekniği ile Motosiklet ve Otomobil Kullanıcıları Arasındaki Farkların İncelenmesi

Ekrem Kutbay

Motosiklet ve otomobil kullanıcıları birçok açıdan birbirleri ile kıyaslanmaktadır. Genellikle, yaralanma ve ölümle sonuçlanan bu iki tip aracın kaza yapmasının daha çok hangi tip aracı kullanan sürücüden kaynaklandığının araştırılması halen araştırmalara konu olmaktadır. İstatistiksel verilerden ve sürücü anketlerinden bazı çıkarımlar bu konuyu aydınlatmak için yeterli olmayabilir. Bu nedenle bu ön çalışma raporu motosiklet ve otomobil kullanıcıları arasındaki bakma ve odaklanma farklılıklarını inceler. Bunun için de bir trafik simülatörü videosunun izletildiği katılımcı sürücülerin göz hareketlerini izleme tekniği ile değerli verilere ulaşmayı hedeflemiştir. Araştırmanın sonucunda; motosiklet ve otomobil kullanıcılarının bir trafik simülatörü videosu izlerken odaklanma sayı ve süresi ile görme sayı ve süreleri arasında sayısal farklılıklar görülmesine karşın farklılığının istatiksel olarak anlamlı bir fark olmadığı görülmüştür. Ancak kullanıcılarının bir trafik simülatörü videosu izlerken odaklanma sayılarının farklılığının istatiksel olarak anlamlı bir şekilde birbirlerinden farklı oldukları görülmüştür. 


DOI :10.26650/B/ET07.2020.012.15   IUP :10.26650/B/ET07.2020.012.15    Tam Metin (PDF)

Investigation of the Differences Between Motorcycle and Automobile Users With Eye Tracking Technique

Ekrem Kutbay

Motorcycle and car users are compared in many ways. Usually, accidents of these two types of vecihles may result in injury and death and which type of vehicle users mostly cause these accidents is the subject of research. Some conclusions from statistical data and driver surveys may not be sufficient to clarify this issue. Therefore, this preliminary study report examines the differences in “looking” and “focusing” between motorcycle and car users. To achieve this, it aims to obtain valuable data using the technique of monitoring the eye movements of the participant drivers while watching a traffic simulator video. As a result of the research it was seen that while watching a traffic simulator video of motorcycle and car users, there were numerical differences the duration of focuses and the number and duration of vision actions of them, but the difference was not statistically significant. However, while watching a traffic simulator video, it was seen that the differences in the number of focuses differ statistically significantly from each other.Referanslar

 • Akçapınar, G., Altun, A., & Menteş, T. (2012). Hipermetinsel Ortamlarda Önbilgi Düzeylerinin Gezinim Profilleri Üzerine Etkisi. Eğitim ve Bilim, 37(163). google scholar
 • Armsby, P., Boyle, A. J., & Wright, C. C. (1989). Methods for assessing drivers’ perception of specific hazards on the road. Accident Analysis & Prevention, 21(1), 45–60. google scholar
 • Bartlett, F. C. (1964). Remembering. A Study in Experimental and Social Psychology, Cambridge (University Press) 1964. google scholar
 • Bergdahl, J., & Norris, M. R. (2002). Sex differences in single vehicle fatal crashes: a research note. The Social Science Journal, 39(2), 287–293. google scholar
 • Chang, H. L., & Yeh, T. H. (2006). Risk factors to driver fatalities in single-vehicle crashes: comparisons between non motorcycle drivers and motorcyclists. Journal of transportation engineering, 132(3), 227–236. google scholar
 • Clarke, D. D., Ward, P., Bartle, C., & Truman, W. (2007). The role of motorcyclist and other driver behaviour in two types of serious accident in the UK. Accident Analysis & Prevention, 39(5), 974–981. google scholar
 • Department of Transport, 1993. Road Accidents Great Britain 1992: The Casualty Report. Her Majesty’s Stationery Office, London. google scholar
 • Duchowski, A. T. (2002). A breadth-first survey of eye-tracking applications. Behavior Research Methods, Instruments, & Computers, 34(4), 455–470. google scholar
 • Evans, A. W. (1994). Evaluating public transport and road safety measures. Accident Analysis & Prevention, 26(4), 411–428. google scholar
 • Horswill, M. S., & Helman, S. (2002, February). A comparative approach to differential accident liability: Motorcyclists versus car drivers. In Behavioural research in road safety: eleventh seminar google scholar
 • Jacob, R. J., & Karn, K. S. (2003). Eye tracking in human-computer interaction and usability research: Ready to deliver the promises. Mind, 2(3), 4. google scholar
 • Lee, J., & Mannering, F. (2002). Impact of roadside features on the frequency and severity of run-off-roadway accidents: an empirical analysis. Accident Analysis & Prevention, 34(2), 149–161. google scholar
 • Liu, H. C., Lai, M. L., & Chuang, H. H. (2011). Using eye-tracking technology to investigate the redundant effect of multimedia web pages on viewers’ cognitive processes. Computers in human behavior, 27(6), 2410–2417. google scholar
 • Magazzù, D., Comelli, M., & Marinoni, A. (2006). Are car drivers holding a motorcycle licence less responsible for motorcycle—Car crash occurrence?: A non-parametric approach. Accident Analysis & Prevention, 38(2), 365-370. google scholar
 • Namahn. (2000). Using eye tracking for usability testing. Brussels. google scholar
 • Oyekoya, O. K., & Stentiford, F. W. M. (2004). Eye tracking as a new interface for image retrieval. BT Technology Journal, 22(3), 161–169. google scholar
 • Salmon, P. M., Young, K. L., & Cornelissen, M. (2013). Compatible cognition amongst road users: The compatibility of driver, motorcyclist, and cyclist situation awareness. Safety science, 56, 6–17. google scholar
 • Stanton, N. A., Salmon, P. M., Walker, G. H., & Jenkins, D. (2009). Genotype and phenotype schemata and their role in distributed situation awareness in collaborative systems. Theoretical Issues in Ergonomics Science, 10(1), 43–68. google scholar
 • Walker, G. H., Stanton, N. A., & Young, M. S. (2001). Where is computing driving cars?. International Journal of Human-Computer Interaction, 13(2), 203–229. google scholar
 • Walker, G. H., Stanton, N. A., & Young, M. S. (2006). The ironies of vehicle feedback in car design. Ergonomics, 49(2), 161–179. google scholar
 • Walker, G. H., Stanton, N. A., & Young, M. S. (2007). What’s happened to car design? An exploratory study into the effect of 15 years of progress on driver situation awareness. International journal of vehicle design, 45(1-2), 266–282. google scholar
 • Walker, G. H., Stanton, N. A., & Salmon, P. M. (2011). Cognitive compatibility of motorcyclists and car drivers. Accident Analysis & Prevention, 43(3), 878–888. google scholar
 • Yang, F. Y., Chang, C. Y., Chien, W. R., Chien, Y. T., & Tseng, Y. H. (2013). Tracking learners’ visual attention during a multimedia presentation in a real classroom. Computers & Education, 62, 208–220. google scholar


PAYLAŞ
İstanbul Üniversitesi Yayınları, uluslararası yayıncılık standartları ve etiğine uygun olarak, yüksek kalitede bilimsel dergi ve kitapların yayınlanmasıyla giderek artan bilimsel bilginin yayılmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. İstanbul Üniversitesi Yayınları açık erişimli, ticari olmayan, bilimsel yayıncılığı takip etmektedir.