BÖLÜM


DOI :10.26650/B/ET07.2020.012.14   IUP :10.26650/B/ET07.2020.012.14    Tam Metin (PDF)

İnsan Bilgisayar Etkileşiminde Stratejik Kavramların Açık ve Uzaktan Öğrenme Bağlamında Yapılandırılması

Buket KaratopEmel Güler

İnsan yaratılmış en değerli varlıktır ve eğitim insanların en kutsal ihtiyacıdır. Bu iki unsur bir araya geldiğinde, araştırmacılara ve bilim insanlarına büyük bir sorumluluk yüklemektedir. Bu sorumluluk yüzyıllardır kullanılan araştırma yöntemlerinde, bilgisayar teknolojilerindeki hızlı gelişmelerde, eğitim ihtiyacı ve hizmet sunumunda sürekli değişim yaratmakta ve hatta yeni bir çığır açmaktadır. Bu noktada eğitim için insanın bilgisayarla etkileşimi öğrenmede de yeni bir dönem başlatmıştır. Öğrenme işlevi aynı anda hem kitlelere ulaşmakta hem de bireysel ihtiyaçları karşılayabilmektedir. Hatta, yapay zekayla müfredat tasarımı çalışmaları başlamıştır. Bu bağlamda, makro düzeyde kitleleri ve mikro ölçekte bireyleri ilgilendiren insan bilgisayar etkileşimli açık ve uzaktan öğrenme, toplumlar için stratejik önem arz etmektedir. Proaktif yaklaşım,analitik ve algoritmik yöntemlerle açık ve uzaktan öğrenme ürün ve hizmetleri için stratejilerin belirlenmesi bu açıdan önemlidir. Bu çalışmada, insan bilgisayar etkileşimi çalışmalarındaki stratejik kavramlar, açık ve uzaktan öğrenme bağlamında tartışılmaktadır.


DOI :10.26650/B/ET07.2020.012.14   IUP :10.26650/B/ET07.2020.012.14    Tam Metin (PDF)

Structuring Strategic Concepts in Human Computer Interaction in the Context of Open and Distance Learning

Buket KaratopEmel Güler

When the human being, the most precious being created, humanity and the most sacred need of humanity come together,this puts enormous responsibility on researchers and scientists. With this responsibility, the methods, developments, research and rapid development of computer technologies that have been used for centuries have changed the need for education and service delivery, and even opened a new way. A new period in education for learning human interaction with computer has also started. The learning function reaches the masses at the same time and can meet individual needs. Even work on curriculum design with artificial intelligence has begun. Humancomputer interactive open and distance learning, which concerns masses on a macro scale and individuals on microscale, has strategic importance for societies. It is important to determine strategies for open and distance learning products and services with a proactive approach and analytical and algorithmic methods. In this study, strategic concepts in human computer interaction studies are discussed in the context of open and distance learning.Referanslar

 • Acartürk, C. ve Çağıltay, K. (2006). İnsan Bilgisayar Etkileşimi ve ODTÜ’de Yürütülen Çalışmalar. 8. Akademik Bilişim Konferansı , 9-11 Şubat. Pamukkale Üniversitesi, Denizli. google scholar
 • Ardito, C., De Marsico, M., Lanzilotti, R., Levialdi, S., Roselli, T., Rossano, V., & Tersigni, M. (2004). Usability of e-learning tools. In Proceedings of the working conference on Advanced visual interfaces (pp. 80-84). ACM. google scholar
 • Barrett, R. (2006). Building a Vision - Guided, Values - Driven Organization: A WholeSystem Approach to Cultural Transformation: Butterworth-Heinemann. google scholar
 • Bart C. K. (1996). The Impact of Mission Statements on Firm Innovativeness. International Journal of Technology Management, 11(3/4), 479–493. google scholar
 • Barutçugil, İ. (2013). Stratejik Yönetim, Kariyer Yayıncılık, İstanbul. google scholar
 • Çağıltay, K., & ODTÜ, E. F. (2005). E-dönüşümü kullanabilmek? İnsan bilgisayar etkileşimi, kullanılabilirlik ve e-devlet projeleri. 2. Polis Bilişim Sempozyumu, 14-15. google scholar
 • Çağıltay, K. (2011). İnsan Bilgisayar Etkileşimi ve Kullanilabilirlik Mühendisligi: Teoriden Pratige, ODTÜ Yayıncılık, 1. Basım, Ankara. google scholar
 • Dix, A., Roselli, T., & Sutinen, E. (2006). E-learning and human-computer interaction: Exploring design synergies for more effective learning experiences. Educational Technology & Society, 9(4), 1-2. google scholar
 • DPT, Kamu İdareleri İçin Stratejik Planlama Kılavuzu, 2. Sürüm, Ankara. google scholar
 • Goh, O. S., Ghani, M. K. A., Kumar, Y. J., Choo, Y. H., & Muda, A. K. (2014, October). Massive Open Online Course (MOOC) with learning objects and intelligent agent technologies. In 2014 International Conference on IT Convergence and Security (ICITCS) (pp. 1-4). IEEE. google scholar
 • Güler, E., & Karatop, B. (2019). Using Artificial Intelligence in Massive Open Online Courses: A Conceptual View to Wise MOOCs. In Handbook of Research on Learning in the Age of Transhumanism (pp. 116-133). IGI Global. google scholar
 • Hewett, T. T., Baecker, R., Card, S., Carey, T., Gasen, J., Mantei, M., ... & Verplank, W. (1992). ACM SIGCHI curricula for human-computer interaction. ACM. google scholar
 • Karatop, B. (2015). Yerli Otomotiv Yatırımında Odak Strateji Karar Modeli: Bulanık AHP Uygulaması, ISBN 978-605-5227-… , Doğu Kütüphanesi. google scholar
 • Kılıç, M. (2010). Stratejik Yönetim Sürecinde Değerler, Vizyon ve Misyon Kavramları Arasındaki İlişki. Sosyoekonomi, 13(2). google scholar
 • Koçdar, S. (2015). Teknoloji, Toplum ve İnsan. Temel Bilgi Teknolojileri I. (Ed: T.V. Yüzer, M.R. Okur). Eskişehir: Anadolu Üniversitesi, (ss. 162-177). google scholar
 • Pearce II, J. A., & David, F. (1987), Corporate Mission Statements: The Bottom Line. The Academy of Management Executive, 1(2), 109–115. google scholar
 • Schoech, D. (2000). Teaching over the Internet: Results of one doctoral course. Research on Social Work Practice, 10(4), 467–86. https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/104973150001000407 Erişim Tarihi: 02.05.2019 google scholar
 • TÜSSİDE Stratejik Yönetim Çalıştay Notları (2007), Atatürk Üniversitesi, Erzurum. google scholar


PAYLAŞ
İstanbul Üniversitesi Yayınları, uluslararası yayıncılık standartları ve etiğine uygun olarak, yüksek kalitede bilimsel dergi ve kitapların yayınlanmasıyla giderek artan bilimsel bilginin yayılmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. İstanbul Üniversitesi Yayınları açık erişimli, ticari olmayan, bilimsel yayıncılığı takip etmektedir.