BÖLÜM


DOI :10.26650/B/ET07.2020.012.13   IUP :10.26650/B/ET07.2020.012.13    Tam Metin (PDF)

Transmedya İçin Dijital Öykülemede Yapay Zeka Kullanımı Ve İnsan Bilgisayar Etkileşimi Çerçevesinde Bir Değerlendirme

Serap UğurGülsün Kurubacak Meriç

Dijital öyküleme, farklı iletişim ortamlarını tek başına veya etkileşimli bir biçimde tasarlayarak bir öykü oluşturma tekniğidir. Dijital öykülemede, farklı dijital teknolojiler kullanılır ve sosyal ve kültürel etkinlikler ile yaşantılar, öykülerle kültürlerarası olarak paylaşılır. Gelişen teknolojilerle beslenen dijital öykülemede öykünün sunulacağı çoklu ortamın verimli olması için insan bilgisayar etkileşimi bağlamı önemlidir. Özellikle son yıllardaki gelişmelerle şekillenen yeni teknolojiler ve yaklaşan teknolojik tekillikle birlikte, birden çok medya platformunun birleşiminin etkileşimli şekilde bir arada kullanılmasını barındıran bir anlatı stratejisi olan transmedya için bir perspektif ihtiyacı doğurmaktadır. Bu çalışmada, ilk olarak transmedya için dijital öykülemede yapay zeka entegrasyonu ele alınmaktadır. Daha sonra yeni iletişim teknolojileriyle birlikte şekillenen öğrenme süreçlerinde geliştirilecek transmedya için dijital öyküleme için yapay zeka kullanımında insan bilgisayar etkileşimi çerçevesinde bir değerlendirme yapılmaktadır. Çalışmanın sonunda, elde edilen veriler doğrultusunda transmedya için dijital öykülemede insan bilgisayar etkileşimi boyutuna yönelik önerilerde bulunulmaktadır.


DOI :10.26650/B/ET07.2020.012.13   IUP :10.26650/B/ET07.2020.012.13    Tam Metin (PDF)

An Evaluation Within the Framework of Using Human Intelligence and Human Computer Interaction in Digital Storytelling for Transmedia

Serap UğurGülsün Kurubacak Meriç

Digital storytelling is a technique of creating a story by designing different communication environments, either alone or interactively. In digital narration, different digital technologies are used and social and cultural activities and experiences are shared interculturally via stories. The context of human computer interaction is important in order to ensure the efficiency of the digital story and the multimedia in which it is presented. Especially with the new technologies shaped by developments in recent years and the upcoming technological singularity, it creates a need for perspective for transmedia, a narrative strategy that accommodates the interactive use of the combination of multiple media platforms. In this study, firstly, artificial intelligence integration in digital narration for transmedia is discussed. In the continuation of the study, the use of artificial intelligence for digital storytelling in transmedia which is to be presented in the learning and an evaluation of this use within the framework of human-computer interaction is made. At the end of the study, suggestions are made for the dimension of human computer interaction in digital narration for transmedia based on the data obtained.Referanslar

 • Bayraktar, S. (2018). Moda Sektöründe Transmedya Hikâye Anlatımı: Barbie Bebek Transmedya Uygulamaları Örneği.Erciyes İletişim Dergisi, 5(4), 325–350. google scholar
 • Çağıltay, K., & ODTÜ, E. F. (2005). E-dönüşümü kullanabilmek? İnsan bilgisayar etkileşimi, kullanılabilirlik ve e-devlet projeleri. 2.Polis Bilişim Sempozyumu, 14-15. google scholar
 • Çağıltay, K. (2013). İnsan Bilgisayar Etkileşimi ve Öğretim Teknolojileri. Öğretim teknolojilerinin temelleri: teoriler, araştırmalar, eğilimler (Ed. Çağıltay K, ve Göktaş, Y.). Pegem Akademi. google scholar
 • Dönmez, M., & Güler, Ş. (2016). Transmedya hikâyeciliği “Doritos Akademi” örneği incelemesi. Süleyman demirel üniversitesi vizyoner dergisi, 7(16), 155–175. google scholar
 • Lambert, J. (2013). Digital storytelling: Capturing lives, creating community. Routledge. Malaysia; Pearson Education Limited. google scholar
 • Meadows, D. (2003). Digital storytelling: Research-based practice in new media. Visual Communication, 2(2), 189–193. google scholar
 • Osipova M. (2015). Transmedia storytelling in fashion. DOI: 10.13140/ RG.2.2.28672.84487, https://www. researchgate.net/profile/Maria_Osipova2/publication/307932507_Transmedia_storytelling_in_fashion/ links/57d278fe08ae601b39a3a4ff/Transmedia-story google scholar
 • Pirim, A. G. H. (2006). Yapay zeka. Journal of Yaşar University,1(1), 81–93. google scholar
 • Pratten, R. (2011). Getting Started In Transmedia Storytelling: A Practical Guide For Beginners. Erişim: 29 Nisan 2019 http://videoturundus.ee/transmedia. pdf google scholar
 • Russell, S. J., & Norvig, P. (2016). Artificial intelligence: a modern approach. telling-in-fashion.pdf google scholar
 • Robin, B. (2006). The educational uses of digital storytelling. In Society for Information Technology & Teacher Education International Conference (pp. 709-716). Association for the Advancement of Computing in Education (AACE). google scholar
 • Sarı, G. (2017). Transmedya hikâye anlatıcılığı: Kötü Çocuk örneği. Abant Kültürel Araştırmalar Dergisi, 2(4). google scholar
 • Scolari, C. A. (2009). Transmedia storytelling: Implicit consumers, narrative worlds, and branding in contemporary media production. google scholar
 • Uçak, N. Ö., & Çakmak, T. (2009). Web sayfası kullanılabilirliğinin ölçülmesi: Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü web sayfası örneği. Türk kütüphaneciliği, 23(2), 278–298. google scholar
 • Uğur, A., & Kınacı, A. C. (2006). Yapay zeka teknikleri ve yapay sinir ağları kullanılarak web sayfalarının sınıflandırılması. XI. Türkiye’de İnternet Konferansı Bildirileri, 362. google scholar
 • Uğur, S., & Kurubacak, G. (2019a). Artificial Intelligence to Super Artificial Intelligence, Cyber Culture to Transhumanist Culture: Change of the Age and Human. In Handbook of Research on Learning in the Age of Transhumanism (pp. 1-16). IGI Global. google scholar
 • Uğur, S., & Kurubacak, G. (2019b). Technology Management Through Artificial Intelligence in Open and Distance Learning. In Handbook of Research on Challenges and Opportunities in Launching a Technology-Driven International University (pp. 338-368). IGI Global. google scholar


PAYLAŞ
İstanbul Üniversitesi Yayınları, uluslararası yayıncılık standartları ve etiğine uygun olarak, yüksek kalitede bilimsel dergi ve kitapların yayınlanmasıyla giderek artan bilimsel bilginin yayılmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. İstanbul Üniversitesi Yayınları açık erişimli, ticari olmayan, bilimsel yayıncılığı takip etmektedir.