BÖLÜM


DOI :10.26650/B/ET07.2020.012.09   IUP :10.26650/B/ET07.2020.012.09    Tam Metin (PDF)

Türkiye’de Yeni Faaliyet Göstermeye Başlamış Bir E-Ticaret Web Sitesinin Kullanılabilirliğinin Değerlendirilmesi

Denizhan DemirkolAsım Kerem Hancı

Dijitalleşme aracılığıyla ortaya çıkan e-ticaret, dünya ile birlikte Türkiye’de de hızla yaygınlaşmaya başlamıştır. Her ara yüz incelemesinde olduğu gibi e-ticaret sitelerinde de insan bilgisayar etkileşimi ön plana çıkmaktadır. İnsanbilgisayar etkileşiminin uygulama alanlarından biri olan kullanılabilirlik testlerinin özellikle e-ticaret web sitelerinde yapılan çalışmaları oldukça sınırlıdır. Bu çalışmada, 2018 Eylül ayında Türkiye pazarına giren Amazon.com.tr’nin kullanılabilirliğinin araştırılması hedeflenmiştir. Kullanılabilirlik çalışması 12 gönüllü katılımcı ile 8 adet görev verilerek ve göz izleme cihazı ve SUS-TR (Demirkol,2018) ölçeği kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Sonuç olarak kullanıcıların spesifik görevlerde zorlandıkları tespit edilmiş ve önemli bulgular çalışmada paylaşılmıştır.


DOI :10.26650/B/ET07.2020.012.09   IUP :10.26650/B/ET07.2020.012.09    Tam Metin (PDF)

Evaluation of the Usability of a Newly Operating E-commerce Website in Turkey

Denizhan DemirkolAsım Kerem Hancı

E-commerce, arisen from digitalization, has started to spread rapidly in Turkey as in the rest of the world. Human-Computer Interaction, like other interfaces, comes into prominence when searching e-commerce web-sites. Usability testing, which is one of the human-computer interaction application fields, is very limited in e-commerce web-sites. This study aimed to investigate the usability of amazon.com.tr which entered the Turkey market in September 2018. The usability study was carried out using 12 volunteer participants in the completion of 8 tasks and using an eye tracking device using the SUS-TR scale (Demirkol, 2018). As a result, it was determined that the users had difficulty in specific tasks and important findings are shared in this study.Referanslar

 • Amazon.com. (2019, Mayıs 23). Tour Amazon’s Headquarters [E-commerce]. Geliş tarihi 23 Mayıs 2019, gönderen Amazon Headquarters Tours website: https://www.aboutamazon.com/amazon-hq-tours google scholar
 • Bangor, A., Kortum, P., & Miller, J. (2009). Determining What Individual SUS Scores Mean: Adding an Adjective Rating Scale. Journal of Usability Studies, 4(3), 114–123. google scholar
 • Benbunan-Fich, R. (2001). Using protocol analysis to evaluate the usability of a commercial web site. Information & Management, 39(2), 151–163. https://doi.org/10.1016/S0378-7206(01)00085-4 google scholar
 • Brooke, J. (1986). SUS - A quick and dirty usability scale. Digital Equipment Corporation, 7. google scholar
 • Brooke, J. (1996). SUS - A quick and dirty usability scale. Içinde P. W. Jordan, T. B., I. L. McClelland, & B. Weerdmeester (Ed.), Usability Evaluation In Industry (ss. 189-194). London: Taylor & Francis Ltd. google scholar
 • Brooke, J. (2013). SUS : A Retrospective. Journal of Usability Studies, 8(2), 29–40. https://doi.org/10.1074/ jbc.R115.675280 google scholar
 • Çağıltay, K. (2018). Teoriden Pratiğe İnsan- Bilgisayar Etkileşimi ve Kullanılabilirlik Mühendisliği (2. bs). Ankara. google scholar
 • Demirkol, D., & Şeneler, Ç. (2018). Sistem Kullanılabilirlik Ölçeğinin Türkçeye Çevirisi: SUS-TR. Usak University Journal of Social Sciences, 11(Eylül-2018), 238–253. https://doi.org/10.29217/uujss.495 google scholar
 • Dewi, C. R., & Darma, G. S. (2014). Website usability, satisfaction, loyalty, security perception, trust and word of mouth in e-commerce business. Jurnal Manajemen Dan Bisnis, 11(2), 6. (http://journal.undiknas.ac.id/ index.php/magister-manajemen/). google scholar
 • Faulkner, L. (2003). Beyond the five-user assumption: Benefits of increased sample sizes in usability testing. Behavior Research Methods, Instruments, & Computers, 35(3), 379–383. https://doi.org/10.3758/BF03195514 google scholar
 • Gefen, D. (2000). E-commerce: the role of familiarity and trust. Omega, 28(6), 725–737. https://doi.org/10.1016/ S0305-0483(00)00021-9 google scholar
 • Hall, M. (2018, Kasım 1). Amazon.com. Geliş tarihi 13 Ocak 2018, gönderen Amazon.com, American Company website: https://www.britannica.com/topic/Amazoncom google scholar
 • Harper, B. D., & Norman, K. L. (1993). Improving user satisfaction: The questionnaire for user interaction satisfaction version 5.5. Proceedings of the 1st Annual Mid-Atlantic Human Factors Conference, 224–228. google scholar
 • Hasan, L., Morris, A., & Probets, S. (2012). A comparison of usability evaluation methods for evaluating e-commerce websites. Behaviour & Information Technology, 31(7), 707–737. https://doi.org/10.1080/0144929X.2011.596996 google scholar
 • Hornbæk, K. (2006). Current practice in measuring usability: Challenges to usability studies and research. International Journal of Human-Computer Studies, 64(2), 79–102. https://doi.org/10.1016/j.ijhcs.2005.06.002 google scholar
 • IBM SPSS STATISTICS (Versiyon Version 20) [English, Java]. (2011). Geliş tarihi gönderen http://www-01. ibm.com/support/docview.wss?uid=swg21476197 google scholar
 • ISO 9241-11:2018. (2018, Mart). Ergonomics of human-system interaction (2018) ISO 9241-11:2018 Ergonomics of human-system interaction – Part 11: Usability: Definitions and concepts, Vol. 2. International Organization for Standardization. International Organization for Standartization. google scholar
 • Kuan, H. H., Bock, G.-W., & Vathanophas, V. (2005). Comparing the effects of usability on customer conversion and retention at e-commerce websites. Th Hawaii International Conference on System Sciences, 9. google scholar
 • Lewis, J. R. (1995). IBM computer usability satisfaction questionnaires: Psychometric evaluation and instructions for use. International Journal of Human-Computer Interaction, 7(1), 57–78. https://doi. org/10.1080/10447319509526110 google scholar
 • Li, F., & Li, Y. (2011). Usability evaluation of e-commerce on B2C websites in China. Procedia Engineering, 15, 5299–5304. https://doi.org/10.1016/j.proeng.2011.08.982 google scholar
 • McCarthy, J. D., Sasse, M. A., & Riegelsberger, J. (2004). Could I have the Menu Please? An Eye Tracking Study of Design Conventions. Içinde E. O’Neill, P. Palanque, & P. Johnson (Ed.), People and Computers XVII — Designing for Society (ss. 401-414). https://doi.org/10.1007/978-1-4471-3754-2_25 google scholar
 • Nah, F. F.-H., & Davis, S. (2002). HCI research issues in e-commerce. Journal of Electronic Commerce Research, 3(3), 16. google scholar
 • Nielsen, J. (1993). Usability Engineering. Morgan Kaufmann Pietquin O and Beaufort R, 44(1/2002), 362. https://doi.org/10.1145/1508044.1508050 google scholar
 • Nielsen, J. (2001, Ağustos 19). Is Poor Usability Killing E-Commerce? Geliş tarihi gönderen 13.01.2019 website: https://www.nngroup.com/articles/did-poor-usability-kill-e-commerce/ google scholar
 • Nielsen, J. (2012). Usability 101: Introduction to Usability. Geliş tarihi 03 Ekim 2018, gönderen https://www. nngroup.com/articles/usability-101-introduction-to-usability/ google scholar
 • Park, Y. A., & Gretzel, U. (2007). Success Factors for Destination Marketing Web Sites: A Qualitative Meta-Analysis. Journal of Travel Research, 46(1), 46–63. https://doi.org/10.1177/0047287507302381 google scholar
 • Petre, M., Minocha, S., & Roberts, D. (2006). Usability beyond the website: An empirically-grounded e-commerce evaluation instrument for the total customer experience. Behaviour & Information Technology, 25(2), 189–203. https://doi.org/10.1080/01449290500331198 google scholar
 • Rubin, J., & Chisnell, D. (2008). Handbook of usability testing: how to plan, design, and conduct effective tests (2. bs). Indianapolis, IN: Wiley Publishing Inc. google scholar
 • Sezer, C. (2018). Amazon launches in Turkey [Business]. Geliş tarihi 23 Mayıs 2019, gönderen Amazon launches in Turkey website: https://www.businessinsider.com/r-amazon-launches-in-turkey-2018-9 google scholar
 • Şarman, Ö. (2007). Bir E-Ticaret Web Sitesinde Bireysel Farklılıkların Analizi (Yüksek Lisans Tezi). Bahçeşehir Üniversitesi, Yükseköğretim Kurulu. google scholar
 • Tobii Technology. (2015). Tobii Studio (Versiyon Version 3.3.2.). Geliş tarihi gönderen https://www.tobii.com/ google scholar
 • Tzanidou, E. (2006). Evaluating Usability of E-commerce Sites by Tracking Eye Movements (Doctoral Thesis). The Open University, The Open University. google scholar
 • Wikipedia. (2019, Ocak 11). Amazon(company). Geliş tarihi 13 Ocak 2019, gönderen https://en.wikipedia.org/ wiki/Amazon_(company) google scholar


PAYLAŞ
İstanbul Üniversitesi Yayınları, uluslararası yayıncılık standartları ve etiğine uygun olarak, yüksek kalitede bilimsel dergi ve kitapların yayınlanmasıyla giderek artan bilimsel bilginin yayılmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. İstanbul Üniversitesi Yayınları açık erişimli, ticari olmayan, bilimsel yayıncılığı takip etmektedir.