BÖLÜM


DOI :10.26650/B/ET07.2020.012.05   IUP :10.26650/B/ET07.2020.012.05    Tam Metin (PDF)

Web Sitelerinde Kullanıcıların Bilgiye Erişim Davranışlarındaki Etkileşimlerinin İncelenmesi

Veli Özcan BudakÖznur Aydıner ÇakırelÇiğdem Erol

İnternet ortamında çeşitli ihtiyaçlarımızı karşılamak amacıyla başvurduğumuz uygulamalardan biri olan web siteleri, bilgiye hızlı erişim noktasında oldukça önemli görevler üstlenmektedir. Web siteleri tarafından sunulan kullanıcı deneyimi,bu uygulamaların yaşam süreleri açısından kritik farklılıklara sebep olabilmektedir.Bu çalışmada, Kırklareli Üniversitesi’ndeki 57 adet web sitesinde yer alan site-içi arama sayfalarındaki ziyaretçilerin, bilgi erişim davranışlarındaki etkileşimlerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda, kullanıcıların sayfalarda gerçekleştirdikleri sorgulamalar üzerinden, sayfalar tarafından sunulan kullanıcı deneyimine yönelik incelemelerin yapılması sağlanmıştır. Araştırmada gerçekleştirilen analizler sonucunda, sayfalarda sunulan sonuç miktarlarının çok olduğu durumlarda kullanıcıların sayfada daha az süre geçirdikleri belirlenmiştir. Bununla birlikte, sayfalarda 10 saniyenin üzerinde kalan kullanıcılar ile kalmayanların sayfa yüklenme süreleri arasında anlamlı bir farklılık tespit edilememiştir. Genel olarak, çalışma sonuçları kullanıcıların sadeliğe önem verdiklerini gösterdiği ifade edilebilir. 


DOI :10.26650/B/ET07.2020.012.05   IUP :10.26650/B/ET07.2020.012.05    Tam Metin (PDF)

Investigation of User Interactions in Users’ Information Retrieval Behavior on Websites

Veli Özcan BudakÖznur Aydıner ÇakırelÇiğdem Erol

Websites, which are one of the applications that we use to satisfy our various needs in the internet environment, undertake very important tasks in terms of fast access to information. The user experience offered by websites might cause critical differences in the lifetime of these applications. In this study, it is aimed to investigate user interactions in users’ information retrieval behavior on the site-in search pages of fifty-seven websites in Kırklareli University. With this goal in mind, examinations have been completed regarding the user experience offered by the websites through the queries made by the users on the pages. As a result of the analysis carried out in the research, it was determined that users spend less time on the pages when the amount of results presented on the pages is high. However, there was no significant difference between the page loading time of the users who stayed on the pages for more than 10 seconds and those who did not. Generally, the results of this research show that users care about simplicity.Referanslar

 • AskTog. (2014, 03 05). First Principles of Interaction Design (Revised & Expanded). 03 15, 2019 tarihinde AskTog: https://asktog.com/atc/principles-of-interaction-design/ adresinden alındı google scholar
 • Bowerman, B., O’Connell, R., Murphree, E., & Orris, J. (2013). İşletme İstatistiğinin Temelleri (4 b.). (N. Orhunbilge, M. Can, & Ş. Er, Çev.) Ankara: Nobel. google scholar
 • Dabholkar, P., & Sheng, X. (2008). Perceptions of download delays: relation to actual waits, web site abandoning, and stage of delay. The Service Industries Journal, 28(10), 1415–1429. google scholar
 • Egger, S., Hoßfeld, T., Schatz, R., & Fiedler, M. (2012). Waiting times in quality of experience for web based services. 2012 Fourth International Workshop on Quality of Multimedia Experience. Yarra Valley. google scholar
 • Encyclopedia Britannica Inc. (2006). Information Retrieval. Britannica Concise Encyclopedia. google scholar
 • Galitz, W. (2007). The Essential Guide to User Interface Design: An Introduction to GUI Design Principles and Techniques. Indianapolis: Wiley. google scholar
 • Galletta, D., Henry, R., McCoy, S., & Polak, P. (2004). Web Site Delays: How Tolerant are Users? Journal of the Association for Information Systems, 5(1), 1–28. google scholar
 • Garrett, J. J. (2011). The Elements of User Experience: User-Centered Design for the Web and Beyond. California: New Riders. google scholar
 • Goodman, E., Kuniavsky, M., & Moed, A. (2012). Observing the User Experience: A Practitioner’s Guide to User Research. Massachusetts: Morgan Kaufmann. google scholar
 • Graham, I. (2003). A Pattern Language for Web Usability. London: Pearson Education. google scholar
 • Heldal, F., Sjovold, E., & Heldal, A. (2004). Success on the Internet—optimizing relationships through the corporate site. International Journal of Information Management, 24(2), 115–129. google scholar
 • Hoxmeier, J., & DiCesare, C. (2000). System Response Time and User Satisfaction: An Experimental Study of Browser-based Applications. AMCIS 2000 Proceedings. google scholar
 • Iliev, I., & Dimitrov, G. (2014). Front end optimization methods and their effect. 37th International Convention on Information and Communication Technology, Electronics and Microelectronics (MIPRO). IEEE. google scholar
 • IWS. (2019, 03 14). Internet Users. Internet Live Stats: http://www.internetlivestats.com/internet-users/ adresinden alındı google scholar
 • Iyengar, S., & Lepper, M. (2000). When Choice is Demotivating: Can One Desire Too Much of a Good Thing? Journal of Personality and Social Psychology, 79(6), 995–1006. google scholar
 • Lin, J.-C., & Lu, H. (2000). Towards an understanding of the behavioural intention to use a web site. International Journal of Information Management, 20(3), 197–208. google scholar
 • McLaughlin, J., & Skinner, D. (2000). Developing Usability and Utility: A Comparative Study of the Users of New IT. Technology Analysis & Strategic Management, 12(3), 413–423. google scholar
 • Miller, G. (1956). The Magical Number Seven, Plus or Minus Two Some Limits on Our Capacity for Processing Information. Psychological Review, 63(2), 81–97. google scholar
 • Miller, R. (1968). Response time in man-computer conversational transactions. Proceedings of the American Federation of Information Processing Societies Conference (s. 267-277). San Francisco: ACM. google scholar
 • Nah, F.-H. (2003). A study on tolerable waiting time: how long are Web users willing to wait? Behaviour & Information Technology. google scholar
 • Nielsen, J. (1993). Usability Engineering. San Diego: Morgan Kaufmann. google scholar
 • Nielsen, J. (2011, 09 12). How Long Do Users Stay on Web Pages? 03 15, 2019 tarihinde NN Group: https:// www.nngroup.com/articles/how-long-do-users-stay-on-web-pages/ adresinden alındı google scholar
 • Olshefski, D., & Nieh, J. (2006). Understanding the management of client perceived response time. SIGMETRICS ‘06/Performance ‘06 Proceedings of the joint international conference on Measurement and modeling of computer systems (s. 240 - 251). ACM. google scholar
 • Özkan, Ü., & Hamza, G. (2008). Uygulamalı Temel İstatistik Yöntemler (5 b.). Ankara: Seçkin. google scholar
 • Papastavrou, S., Chrysanthis, P., & Samaras, G. (2014). Performance vs. freshness in web database applications. World Wide Web, 17(5), 969–995. google scholar
 • Ramsay, J., Barbesi, A., & Preece, J. (1998). A psychological investigation of long retrieval times on the World Wide Web. Interacting with Computers, 10(1), 77–86. google scholar
 • Rangardt, J., & Czaja, M. (2017). Empirical investigation of how user experience is affected by response time in a web application. google scholar
 • Rosenzweig, E. (2015). Successful User Experience: Strategies and Roadmaps. Massachusetts: Morgan Kaufmann. google scholar
 • Roto, V., & Oulasvirta, A. (2005). Need for non-visual feedback with long response times in mobile HCI. ACM (s. 775-781). Chiba: WWW ‘05 Special interest tracks and posters of the 14th international conference on World Wide Web. google scholar
 • Su, L. (2003). A comprehensive and systematic model of user evaluation of Web search engines: II. An evaluation by undergraduates. Journal of the American Society for Information Science and Technology, 54(13), 1193–1223. google scholar
 • Suresha, & Haritsa, J. (2004). On Reducing Dynamic Web Page Construction Times. Advanced Web Technologies and Applications, 6th Asia-Pacific Web Conference. google scholar
 • Tan, Z., Zhu, J., Chen, J., & Li, F. (2018). The Effects of Response Time on User Perception in Smartphone Interaction. AHFE (s. 342–353). 342–353. google scholar
 • Tarafdar, M., & Zhang, J. (2005). Analyzing the Influence of Web Site Design Parameters on Web Site Usability. Information Resources Management Journal, 18(4), 62–80. google scholar
 • UXPA. (2019, 03 14). Definitions of User Experience and Usability. User Experience Professionals Association: https://uxpa.org/resources/definitions-user-experience-and-usability adresinden alındı google scholar
 • Vihervaara, J., Loula, P., & Tuominen, T. (2016). Performance Gains from Web Performance Optimization - Case Including the Optimization of Webpage Resources in a Comprehensive Way. 12th International Conference on Web Information Systems and Technologies. google scholar
 • W3C. (2012, 12 17). Navigation Timing - W3C Recommendation. 03 19, 2019 tarihinde W3C: https://www. w3.org/TR/navigation-timing/#introduction adresinden alındı google scholar
 • Weinschenk, S. (2011). 100 Things Every Designer Needs to Know About People. California: New Riders. google scholar


PAYLAŞ
İstanbul Üniversitesi Yayınları, uluslararası yayıncılık standartları ve etiğine uygun olarak, yüksek kalitede bilimsel dergi ve kitapların yayınlanmasıyla giderek artan bilimsel bilginin yayılmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. İstanbul Üniversitesi Yayınları açık erişimli, ticari olmayan, bilimsel yayıncılığı takip etmektedir.