BÖLÜM


DOI :10.26650/B/AA07.2022.011.09   IUP :10.26650/B/AA07.2022.011.09    Tam Metin (PDF)

Kâzim Karabekir’s Criticism of the Mehmed Akif’s Istiklâl Marsi and His Alternative National Anthem - Penned by Karabekir and Sung By War Orphans

Mehmet Öznur Alkan

Since the 19th century, when centralization of the states accelerated and nation-states emerged, symbols that would arouse the same feelings in subjects/citizens/people were invented, especially starting in industrialized capitalist countries. State-owned and distinctive symbols such as flags, coats of arms, national anthems, stamps, medals, paper money, and uniforms also began to become widespread at this time. As of Mahmud II, the Ottoman sultans would have a national anthem composed in their own name. Similarly, when the Turkish Grand National Assembly was formed, the members of the assembly aimed to adopt the symbols for the newly established state with a national anthem - İstiklâl Marşı - being among these symbols. This work will focus on one of the alternative national anthems, penned and composed by Kazım Karabekir Pasha. Although the lyrics of the official national anthem of the Republic of Türkiye were İstiklâl Marşı written by Mehmed Akif (Ersoy), Karabekir Pasha began to pen his alternative version of the anthem in spring 1922, upon his own criticism of the present one because it is understood that Karabekir felt uncomfortable with Mehmed Akif’s lyrics for the National Anthem from the very first moment. Karabekir did not only compose and pen the lyrics of his own version of İstiklâl Marşı, but recorded the anthem, as well. Karabekir Pasha’s İstiklâl Marşı was sung by orphans who were raised under the auspices of Karabekir Pasha, and the record was released by the Orfeon company.


DOI :10.26650/B/AA07.2022.011.09   IUP :10.26650/B/AA07.2022.011.09    Tam Metin (PDF)

Kâzım Karabekir’in İstiklâl Marşı Güftesine Eleştirileri ile Şehit Çocuklarına Okuttuğu Beste ve Güftesi Kendisine Ait İstiklâl Marşı

Mehmet Öznur Alkan

Devletlerin merkezileşmesinin hız kazandığı ve ulus-devletlerin ortaya çıktığı 19. yüzyıldan itibaren özellikle sanayileşmiş kapitalist ülkelerden başlayarak tebaa/vatandaş/halk üzerinde aynı duyguları uyandıracak semboller icat edilmiştir. Bayraklar, armalar, milli marşlar, pullar, madalyalar, banknotlar, üniformalar gibi devlete ait ve ayırt edici semboller de bu dönemde yaygınlaştı. II. Mahmud’dan başlayarak Osmanlı padişahları kendi adlarına bir Milli/İstiklal Marşı besteleyeceklerdi. Aynı şekilde Türkiye Büyük Millet Meclisi kurulurken, meclis üyeleri yeni kurulan devletin sembollerini seçmeyi/uyarlamayı amaçladılar. İstiklal Marşı da bu semboller arasındaydı. Bu çalışmada Kazım Karabekir Paşa’nın yazıp bestelediği alternatif bir İstiklal Marşı üzerinde durulacaktır. Türkiye Cumhuriyeti’nin resmi İstiklal Marşı’nın sözleri Mehmed Akif (Ersoy) tarafından yazılan İstiklal Marşı olmasına rağmen, Karabekir Paşa, mevcut marşı eleştirerek, 1922 baharında marşın alternatif bir versiyonunu yazmaya başladı. Karabekir ilk andan itibaren Mehmed Akif’in İstiklal Marşı’ndaki sözlerinden rahatsız olmuş gibi görünüyor. Karabekir, İstiklal Marşı’nın kendi versiyonunu hem besteledi hem sözlerini yazdı hem de kaydetti. Karabekir Paşa’nın İstiklal Marşı, Karabekir Paşa’nın himayesinde büyüyen yetimler tarafından okunmuş ve Orfeon plak şirketi tarafından piyasaya sürülmüştür.Referanslar

 • Arşiv Kaynakları google scholar
 • Başkanlık Osmanlı Arşivi (BOA) google scholar
 • Meclis-i Vâlâ Zabıtları (MV), 259/98 google scholar
 • Başkanlık Cumhuriyet Arşivi (BCA) google scholar
 • Tarih: 29/5/1921 Sayı: 917 Dosya: 150-6 Fon Kodu: 30..18.1.1 Yer No: 3.23..8. google scholar
 • Tarih: 21/4/1923 Sayı: ??? Dosya: 2333M Fon Kodu: 30..10.0.0 Yer No: 197.351..4. google scholar
 • Tarih: 19/5/1924 Sayı: 535 Dosya: Fon Kodu: 30..18.1.1 Yer No: 9.26..12. google scholar
 • Alkan, Mehmet Ö., “İstiklal Marşlarımız ve Karabekir’in Alternatif İstiklal Marşı”, Andante, no. 15 (Nisan 2005), s. 52-54. google scholar
 • Karabekir, Kazım, İstiklâl Harbimiz, Türkiye Yayınevi, 2. Baskı, İstanbul 1969. google scholar
 • Nalbantoğlu, Muhiddin, Kuvayı Milliye Nesillerinin Destanı İstiklâl Marşımızın Tarihi, Cem Yayınları, İstanbul 1964. google scholar
 • [Onay], Çankırılı Ahmet Talat, “Mili Marş, İstiklal Marşı”, Hayat, no. 67 (8 Mart 1928), s. 294-295. google scholar
 • Üngör, Etem, Türk Marşları, Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü, Ankara 1966. google scholar
 • Zürcher, Erik Jan, “Kazım Karabekir ve İstiklâl Harbimiz Kitabı”, çev. E. Aydınoğlu, Savaş, Devrim ve Uluslaşma Türkiye Tarihinde Geçiş Dönemi (1908-1928), der. K. H. Karpat, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul 2005, s. 15-25 google scholar


PAYLAŞ
İstanbul Üniversitesi Yayınları, uluslararası yayıncılık standartları ve etiğine uygun olarak, yüksek kalitede bilimsel dergi ve kitapların yayınlanmasıyla giderek artan bilimsel bilginin yayılmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. İstanbul Üniversitesi Yayınları açık erişimli, ticari olmayan, bilimsel yayıncılığı takip etmektedir.