BÖLÜM


DOI :10.26650/B/LS32.2023.002.13   IUP :10.26650/B/LS32.2023.002.13    Tam Metin (PDF)

Marmara Denizi’ndeki Müsilaj Sorununun Analizi ve Sorunun Çözümüne Odaklı Karar Destek Sistemi Örneği

Ali Ertürk

Bu bölümde; Marmara Denizi’ndeki müsilaj sorununun analizine ve sorunun çözümüne odaklı örnek bir karar destek sisteminin tasarımı hemen hemen tüm ayrıntıları ile anlatılmış ve gerçekleştirilmesi konusunda ipuçları verilmiştir. Karar destek sistemi mümkün olduğunca basit tutularak okuyucuların tüm ayrıntılara hâkim olmaları amaçlanmış ve tüm ayrıntılar verilerek gelecekte Marmara Denizi’nin müsilaj sorununun çözümü ile ilgili daha karmaşık ve gerçekçi karar destek sistemi geliştirmek isteyen kullanıcılara bir karar destek sistemi geliştirmenin uzmanlık bilgisi (know-how) verilmeye çalışılmıştır. Örnek karar destek sistemi bu çalışma kapsamında geliştirilmiştir ve özgündür. Karar destek sistemi tamamen analitik çözümlere dayandırılmıştır. Karar destek sistemi, ağırlıklı olarak semptomlarından biri müsilaj olan ötrofikasyon sorununun analizini yapmaktadır. Okuyuculara dipnotlar olarak egzersizler verilerek kendi karar destek sistemlerini nasıl geliştirecekleri konusunda pratik kazanmalarına yardımcı olmak en azından bunun üzerinde düşünmelerini sağlamak amaçlanmıştır.Referanslar

 • AECOM. (2014). Comparison of Costs for Wastewater Management Systems Applicable to Cape Cod, Guidance to Cape Cod Towns Undertaking Comprehensive Wastewater Management Planning, Barnstable County Wastewater Cost Task Force. google scholar
 • Artan, N., Orhon, D. ve Sözen, S. (1993). Tek Çamurlu Nitrifikasyon - Denitrifikasyon Sistemlerinin Tasarımının Esasları, Su Kirlenmesi Kontrolü Dergisi, 3(2), 73-87. google scholar
 • Baker, N.T., Stone, W.W., Wilson, J.T. and Meyer, M.T., (2006). Occurrence and transport of agricultural chemicals in Leary Weber Ditch Basin, Hancock County, Indiana, 2003-04: U.S. Geological Survey Scientific Investigations Report 2006-5251, 44 sayfa, http://pubs.usgs. gov/sir/2006/5251/ google scholar
 • Baker, N. T., Stone, W. W., Frey, J. W., & Wilson, J. T. (2007). Water and agricultural-chemical transport in a midwestern, tile-drained watershed: Implications for conservation practices (No. 2007-3084). US Geological Survey. google scholar
 • Balkıs N., Atabay, H., Türetgen, I., Albayrak, S., Balkıs, H., & Tüfekçi, V. (2011). Role of single-celled organisms in mucilage formation on the shores of Buyukada Island (the Marmara Sea). Journal of the Marine Biological Association of the United Kingdom, 91(4), 771-781. google scholar
 • Beşiktepe, Sur, H. İ., Özsoy, E., Latif, A., M., Oğuz, T., & Ünülata, Ü. (1994) The circulation and hydrography of the Marmara Sea. Prog. Oceanog., 4, 285-334. google scholar
 • Bayazıt M. (2003). “Hidroloji”, Birsen Yayınevi. ISBN: 975-511-364-9 google scholar
 • Canbaz, N. (2018). Yayılı kirletici kaynakların yönetiminde yapısal en iyi yönetim uygulamalarının giderim verimi-maliyet ilişkisi, İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Master Tezi. google scholar
 • Çeçen, F. (1993). Batık Filtrelerde Nitrifikasyon ve Denitrifikasyon Kinetiği Su Kirlenmesi Kontrolü Dergisi, 3(2), 113-120 google scholar
 • Çiçekalan, B., Akdağ, Y., Özgün, H., Koyuncu, İ. ve Öztürk İ. (2022). Atıksu Arıtma ve Derin Deniz Deşarj Tesislerinin Maliyet Analizi. Çevre, İklim ve Sürdürülebilirlik, 23(1), 1-8. google scholar
 • Demir Y., Demir, A. D., Meral, R. ve Yüksel, A. (2015). Bingöl Ovası İklim Tipinin Thornthwaite ve Erinç İndisine Göre Belirlenmesi. Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi, 2(4): 332-337. google scholar
 • Doğdu, M. Ş. (2011). Hidrolojik Çalışmalarda Kullanılan Su Bütçesi Bileşenlerinin Hesabı İçin Bilgisayar Programı, DSİ Teknik Bülteni, Sayı 112. google scholar
 • DSİ. (1969). Yeraltı Suları Hakkında Pratik Uygulamalar, (Çeviri, orijinal eser: CASTANY, G., 1963, Traité Pratique des Eaux Souterranines, Dunod, 657 p Paris) google scholar
 • Erdoğan, A. O., Orhon, D., Sözen, S. ve Görgün, E. (2006). Türkiye’de Optimum Maliyete Dayalı Atıksu Arıtma Tesisi Tasarımı. İstanbul Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dergisi, 5(2), 13-24. google scholar
 • Ertürk, A., Gürel, M., Ekdal, A., Cüceloğlu, G., Karpuzcu, M. E., Karahan Özgün, Ö., Kınacı, C., Eropak Yılmazer, C., Çınar, S., Çitil, E., Şanlı, N. O., Kıymaz, G., & Çetinkaya, S. (2022). A Flexible Water Quality Modelling Simulator Based on Matrix Algebra. Turkish Journal of Water Science and Management 6(2022), 31-88. google scholar
 • Foster, G. R., Young, R.A., Romkens, M. J. M., & Onstad, C.A. (1985). Processes of soil erosion by water. In R.F. Follett and B.A. Stewart (eds.), Soil Erosion and Crop Productivity (137-162). ASA, CSSA, and SSSA. Madison, WI. google scholar
 • Friedler, E., & Pisanty, E. (2006) Effects of design flow and treatment level on construction and operation costs of municipal wastewater treatment plants and their implications on policy making. Water Research, 40, 3751-3758. google scholar
 • Henze, M., Gujet, W., Mino, T., & Loosfrecht, M. (2006). Activated Sludge Models for Desing and Operation of Biological Wastewater Treatment, IWA Publishing, Scientific and Technical Report No, 9. google scholar
 • İnsel, G., Artan, N., Çokgör, E., Taş, D. O., Güven, D. A., Balcı, G. E. Z., & Özyıldız, G. (2022). Kentsel Atıksu Arıtma Tesisleri Proses Seçimi, Tasarımı ve Modellenmesi El Kitabı, İstanbul Su ve Kanalizasyon İşleri Genel Müdürlüğü. google scholar
 • Johnson, C. Albrecht, G. K., Quirine, B. J., & Stocki, K. (2005). Nitrogen basics-the nitrogen cycle: Cornell University Cooperative Extension Agronomy Fact Sheet Series Fact Sheet 2, 2 p. URL http://nmsp.css. cornell.edu/ google scholar
 • Jury, W. A., Nielson, D. R. (1989). Nitrate transport and leaching mechanisms. In R.F. Follett (ed.), Nitrogen Management and Ground Water Protection (139-157). Elsevier Sci. Pubs. Amsterdam. google scholar
 • Kapanoğlu, M., Orhan, İ. ve Saraç, T. (2019). Karar Destek Sistemleri. Anadolu Üniversitesi, Açıköğretim Fakültesi, yayın No 2306, Eskişehir, E-ISBN 978-975-06-3340-9. google scholar
 • Kayacı, A., Büyükçapar, H. M. (2012). Kahramanmaraş’taki Ağ Kafes Gökkuşağı Alabalık Çiftliklerinin Yapısal ve Biyoteknik Analizi. KSÜ Doğa Bilimleri Dergisi, 15(3), 57-65. google scholar
 • Keen, P. (1980). Decision support systems : a research perspective. Cambridge, Massachusetts. Center for Information Systems Research, Alfred P. Sloan School of Management. hdl:1721.1/47172 google scholar
 • Kleinfelder Inc., (2021). Nitrogen Reduction Cost Estimation Study, Final Summary Report., Teknik Rapor No, 2021-1, Delaware Nehir Havzası Komisyonu. google scholar
 • Kladivko, E. J., Grochluska, J., Turco, R. F., VanScoyoc, G. E., & Eigel, J. D. (1999). Pesticide and nitrate transport into subsurface tile drains of different spacings: Journal of Environmental Quality, 28, 997-1004. google scholar
 • Kladivko, E.J., Brown, L.C., & Baker, J.L., (2001). Pesticide transport to subsurface tile drains in humid regions of North America. Critical Reviews in Environmental Science and Technology, 31(1), 1-62. google scholar
 • Lo, C. H., McAdam, E., Judd, S. (2015). The cost of a small membrane bioreactor. Water Science and Technology, 72(10-11), 1739-1746. google scholar
 • Martinis, C. L., Fernandes, H., & Costa R. H. R. (2013). Landfill leachate treatment as measured by nitrogen transformations in stabilization ponds, Bioresource Technology 147, 562-568. google scholar
 • Nas, B. ve Turgut, S. (2019). İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesislerinin İlk Yatım Maliyetlerinin Değerlendirilmesi. Su ve Çevre Teknolojileri Dergisi, 132. google scholar
 • Olsen, L. M., Holmer, M., & Olsen, Y. (2008). Perspectives of nutrient emission from fish aquaculture in coastal waters: Literature review with evaluated state of knowledge. The Fishery and Aquaculture Industry Research Fund, FHF projeno. 542014, Norway. google scholar
 • Ozgun, H., Cicekalan, B., Akdag, Y., Koyuncu, I., & Ozturk, I. (2021). Comparative Evaluation of Cost for Preliminary and Tertiary Municipal Wastewater Treatment Plants in Istanbul. Science of the Total Environment, 778, 146258. https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2021.146258. google scholar
 • Öztürk, İ., Koyuncu, İ., Gömeç, Ç. Y., Karpuzcu, M. E., Erşahin, M.E., Timur, H., Özgün, H., Dereli, R. K., Koşkan, U., Gülhan, H., Fakıoğlu, M. ve Öztürk, M. (2017). Atıksu Mühendisliği, İstanbul Su ve Kanalizasyon İşleri Genel Müdürlüğü. google scholar
 • Polat, S. C., Tuğrul, S., Çoban, Y., Basturk, O., & Salihoglu, I. (1998). Elemental composition and nutrient dynamics in the Sea of Marmara. Hydrobiologia, 363, 157-167. google scholar
 • Power, D. J. (2008). Decision Support Systems: A Historical Overview. Handbook on Decision Support Systems 1: International Handbooks Information System, Springer, Berlin Heidelberg. google scholar
 • Pratt, P. F., Castellanos, J. Z. (1981). Available nitrogen from animal measures, California Agriculture. Url: https:// calag.ucanr.edu/download_pdf.cfm?article=ca.v035n07p24#:~:text=The%20solid%20manure%2C%20 having%201.6,available%20nitrogen%20than%20the%20solid. google scholar
 • Qasim, S. (1999). Wastewater treatment plants: Planning, design, and operation, second edition. CRC Press google scholar
 • Sancho, F. H., Senante, M., M., & Garrido, R. S. (2011). Cost modelling for wastewater treatment processes. Desalination, 268, 1-5. google scholar
 • Scheible, O., Mulbarger, M., Sutton, P., Simpkin, T., Daigger, G., Heidman, J., Yoder, M., Schwinn, D., & Storrier, D. (1993). Process Design Manual: Nintogen Control. EPA/625/R-93/010. USEPA. google scholar
 • Schnepf, Max and Cox, Craig, editörler. (2006). Environmental benefits of conservation on cropland-the status of our knowledge: Ankeny, Iowa, Soil and Water Conservation Society, 325 p. google scholar
 • Shah, K. L., & Reid, G. (1970). Techniques for Estimating Construction Costs of Waste Treatment Plants. Journal (Water Pollution Control Federation), 42(5): 776-793. google scholar
 • Sipala, S., Mancini, G., Vaglisindi, F. G. A. (2003). Development of a web-based tool for the calculation of costs of different wastewater treatment and reuse scenarios. Water Science and Technology: Water Supply, 3(4), 89-96. google scholar
 • Sloan, P. G., Coltharp, G. B., & Eigel, J. D. (1983). Modeling surface and subsurface stormflow on steeply-sloping forested watersheds. Water Resources Institute Report 142. google scholar
 • Sloan, P. G., & Moore, I. D. (1984). Modeling subsurface stromflow on steeply sloping forested watersheds. Water Reources Research, 20(12), 1815-1822. google scholar
 • Sözen, S., & Hanhan, O. (1993). Nitrifikasyon - Denitrifikasyon Proseslerini Tanımlayan Stokiyometrik ve Kinetik Parametreler. Su Kirlenmesi Kontrolü Dergisi, 3(2), 89-98. google scholar
 • Sözen, S., Artan, N. ve Orhon, D. (1993) Nitrifikasyon - Denitrifikasyon Sistemleri İçin Almanya’daki Tasarım Uygulamaları. Su Kirlenmesi Kontrolü Dergisi, 3(2), 99-112. google scholar
 • Spargue, Ralph. H. (1980). A Framework for the Development of Decision Support Systems. MIS Quarterly 4(4), 1-26. google scholar
 • Tarboton, D. G. (1989). The analysis of river basins and channel networks using digital terrain data. Doktora Tezi, M.I.T. google scholar
 • Tarboton, D. G., Bras, R. L., Rodriguez-Iturbe, I. (1991). On the Extraction of Channel Networks from Digital Elevation Data. Hydrologic Processes, 5(1), 81-100. google scholar
 • Tarboton, D. G., Bras, R. L., & Rodriguez-Iturbe, I. (1992). A Physical Basis for Drainage Density. Geomorphology, 5(1/2), 59-76. google scholar
 • Tarboton, D. G. (1997). A New Method for the Determination of Flow Directions and Contributing Areas in Grid Digital Elevation Models. Water Resources Research, 33(2), 309-319. google scholar
 • Tarboton, D. G., & Ames, D. P. (2001). Advances in the mapping of flow networks from digital elevation data, World Water and Environmental Resources Congress, Orlando, Florida, May 20-24, ASCE. google scholar
 • Tarboton, D. G. (2003). Terrain Analysis Using Digital Elevation Models in Hydrology. 23rd ESRI International Users Conference, San Diego, California. google scholar
 • Tchobanoglous, G., Stensel, H., Tsuchihashi, R., & Burton, R. (2013). Wastewater Engineering: Treatment and Resource Recovery, Metcalf & Eddy, Inc., McGraw-Hill. google scholar
 • Thornwaite, C.W. (1948). An Approach Toward a Rational Classification of Climate. Geographical Review, 38, 55-94. google scholar
 • Thornwaite, C. W., & Mather, J. R. (1957). Instructions and Tables for Computing Potential Evapotranspiration and the Water Balance. Drexel Institute of Technology, Laboratory of Climatology, Publications in Climatology, 10(3). google scholar
 • Tuna, M., (1995). Atıksu Arıtma Tesisleri Maliyet İndeksi ve Debi-Maliyet İlişkileri, İTÜ Fen Bil. Ens. Doktora Tezi. google scholar
 • Tüfekçi, V., Balkıs, N., Berken, Ç. P., Ediger, D., & Mantıkçı, M. (2010). Phytoplankton composition and environmental conditions of a mucilage event in the Sea of Marmara. Turk J Biol, 34, 199-210. doi:10.3906/ biy-0812-1 google scholar
 • Williams, M. B. (2012). Cost of Phosphorus Removal at Wisconsin Publically-Owned Treatment Works, Wisconsin Department of Natural Resources, Division of Customer and Employee Services Bureau of Community Financial Assistance Environmental Loans Section. google scholar
 • Usta, A. (2016). Türkiye’nin Su Potansiyelinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma. Küresel Mühendislik Çalışmaları Dergisi, 3(2). google scholar


PAYLAŞ
İstanbul Üniversitesi Yayınları, uluslararası yayıncılık standartları ve etiğine uygun olarak, yüksek kalitede bilimsel dergi ve kitapların yayınlanmasıyla giderek artan bilimsel bilginin yayılmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. İstanbul Üniversitesi Yayınları açık erişimli, ticari olmayan, bilimsel yayıncılığı takip etmektedir.