BÖLÜM


DOI :10.26650/BS/SS41.2021.001-4.06   IUP :10.26650/BS/SS41.2021.001-4.06    Tam Metin (PDF)

Mekândaki Dil/ler: Misafirlik ve Yerleşiklik Arasında Göçmenler

Seda Güven

İstanbul, tarihi boyunca siyasi, ekonomik, coğrafi konumu nedeniyle göç alan bir kent olmuştur. Günümüzde de İstanbul’un bu özelliği değişmemiştir. Bugün İstanbul’da yaşayan pek çok göçmen grubundan bahsetmek mümkündür, ancak bu gruplar içinde Suriyeli göçmenler sayısal üstünlükleriyle öne çıkmaktadır. Bu açıdan Suriyeli göçmenlerin kente ve kentin toplumsal yaşamına etkisi İstanbul’da belirgin biçimde gözlenmektedir.

İstanbul’un kent yaşamına dahil olmaya çalışan Suriyeli göçmenler kentin fiziki ve toplumsal yapısını etkilemektedir. Göçmen nüfusunun yoğunluğu ve kentte kalıcılaşmaları bu etkiyi daha da güçlü kılmaktadır. Öyle ki İstanbul’un kimi bölgeleri/mahalleleri göçmenlerle anılmaktadır. Bu bölgeler göçmenlerin toplumsal yapılarına uygun biçimde değişmektedir. Sözü edilen değişimi görünür kılan mekanların başında iş yerleri gelir, çünkü iş yerleri sadece ticaret yapılan mekanlar olmaktan öte sosyal ve kültürel işlevlere de sahiptir. Bu nedenle toplumsal değişimler iş yerlerinin hizmet alanlarına ve hizmet verme biçimlerine yansır. Böylece bir bölgenin kullanıcıları farklılaşırken yeni kullanıcıların ihtiyaçlarına, sosyal, ekonomik konumlarına ve hatta dillerine uygun olarak iş yerleri de değişir. 

Bu çalışmada Suriyeli göçmen nüfusun gündelik yaşamlarında yoğun olarak ziyaret ettikleri, vakit geçirdikleri Millet Caddesi’ndeki iş yeri isimleri örneğinde göçün mekanın dilini/dillerini nasıl etkilediği üzerinde durulacaktır. Aynı zamanda İstanbul özelindeki bu örnekten yola çıkarak yapılan analiz sonucunda göçmenlerin temel sorun alanları/ihtiyaçları ve kentte inşa ettikleri yeni, ancak bir yanıyla da eski yaşam tarzları üzerinde durulacaktır.


Anahtar Kelimeler: KentGöçGöçmenlerSuriyeDilToplumsal hafıza
DOI :10.26650/BS/SS41.2021.001-4.06   IUP :10.26650/BS/SS41.2021.001-4.06    Tam Metin (PDF)

Language of the Space: From Quest Immigration to Resident Immigration

Seda Güven

Istanbul was known as an immigrant city in history and this is still true today. Today, many immigrants of different nationalities live in Istanbul. The number of immigrants is increasing day by day. Therefore it Is possible to talk about many immigrant groups which are living in Istanbul. Among these Syrian immigrants are numerically dominant, Istanbul hosts the highest number of Syrians at the moment. 

A growing number of Syrian nationals have moved to Turkey, especially to Istanbul, since 2011. A huge number of immigrants affect the physical and social structure of the city. The density of the immigrant population strengthens the effect of migration in Istanbul such that some regions of the city are called “Little Syria”. These regions change according to the needs of the immigrants. This can particularly be seen in workplaces because they are not only places of trade but also have social and cultural functions. Therefore, workplaces change in accordance with the social and economic needs of immigrants.

This study will be focused on how immigration changes the city. The change of the city will be examined in the context of workplace names/signss onn Millet Street.  Thus, the impact of migration on the city will be monitored. In addition, based on the example of this street, the basic needs of immigrants and the new lifestyles they have built in the city will be emphasized.


Anahtar Kelimeler: UrbanMigrationImmigrantSyriaLanguageSocial Memory

ReferanslarPAYLAŞ
İstanbul Üniversitesi Yayınları, uluslararası yayıncılık standartları ve etiğine uygun olarak, yüksek kalitede bilimsel dergi ve kitapların yayınlanmasıyla giderek artan bilimsel bilginin yayılmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. İstanbul Üniversitesi Yayınları açık erişimli, ticari olmayan, bilimsel yayıncılığı takip etmektedir.