BÖLÜM


DOI :10.26650/BS/AA23.2021.001-2.08   IUP :10.26650/BS/AA23.2021.001-2.08    Tam Metin (PDF)

Diller ve Mimari Yapının Yapısı

Egemen Seyfettin Kuşcu

Bina ve şehir yalnızca günümüzde değil tarihsel olarak da önemli ve tartışmaya açık insan üretimleri arasında yer bulmaktadır. Ancak günümüzde insan nüfusunun ve ona bağlı olarak ihtiyaç duyulan yapılaşmanın artışı bina, şehir, çevre ve insan arasında karmaşık bir ilişkiler ağının ortaya çıkmasına neden olmuştur. Bu karmaşık ilişkiler ağının yarattığı yeni sorunların yeni yaklaşımlarla çözümlenmesinin olanağı araştırılmalıdır. Yeni yaklaşımların olanağı ‘yapı’ kavramının ele alınmasıyla ortaya konabilir. Mimari yapının yapısının anlaşılabilmesi için dilin yapısından hareket edebiliriz. Dilin yapısına yönelik bir tartışma (ve anlamın incelenmesi) ile mimari yapının sorgulanması (ve anlamının incelenmesi) ve bu sorgulama sonucunda da mimari yapının neliği ile ilgili yeni yaklaşımların olanağı ortaya çıkmaktadır. Bu çalışmanın amacı bina ve şehrin yapı niteliğinin anlaşılmasıdır. Bu amaçla yapının yapısını anlamak için dilin yapısı ile karşılaştırma yapılacaktır. Söz konusu benzerlik kurma girişimleri yeni değildir. Tarihsel olarak bu benzerlik kurma girişimlerinin oldukça önemli örnekleri bulunur. Ne var ki çağdaş dönemde mimariye ilişkin böylesi bir yaklaşım geri planda kalmış görünmektedir. 20. yy’da felsefedeki dile dönüş ile birlikte gün yüzüne çıkan yeni olanaklar aracılığıyla benzerlik ilişkilerini tekrar fakat farklı bakımlardan kurmak için yeni fırsatlar ortaya çıkmaktadır. Bu yazı ‘yapı’ kavramı üzerinden önerilecek analojiyle dil-mimari ilişkisinin yeni anlayışlara alan açışının örneklerini tartışmaktadır.


Anahtar Kelimeler: Şehirbinayapıdilanlam
DOI :10.26650/BS/AA23.2021.001-2.08   IUP :10.26650/BS/AA23.2021.001-2.08    Tam Metin (PDF)

Languages and the Structure of Architectural Structure

Egemen Seyfettin Kuşcu

Buildings and cities were always historically one of the important and problematic human creations. But today as a result of the increase of human population (and the increase of constructions needed) bring out a complicated web of relations between buildings, cities, nature and humans. This complicated web of relations formed new kind of problems, and the solutions about that problems must be debated. The possibility of new approaches can be exposed with the notion of ‘structure’. To recognize the structure of architectural structure, we can study the structure of languages. By a discussion about the structure of language (and an analyze of meaning) we can investigate architectural structure (and the meaning of architecture) and as a result of this investigation, the possibility of new approaches to the essence of architectural structure can be revealed. The aim of this study is to conceive the structural quality of buildings and of cities. To reach the conclusion I offer an analogy between language and architecture. To offer an analogy between these two human creations is not a new case. Historically there are many important examples of that analogy. But in the last century this kind of an approach to architecture was seen as an old fashioned idea. By the help of the philosophical linguistic turn in the 20th century,we nowhave a chance again for a new kind of analogy. By the help of that new analogy offered which depends on the notion of ‘structure’, new possibilities for the formation of architecture can be put forward.


Anahtar Kelimeler: Citybuildingstructurelanguagemeaning

Referanslar

 • Alexander C, Ishikawa S, Silverstienm M (1977). A pattern language: towns, buildings, construction. New York, USA: Oxford University Press. google scholar
 • Alexander C (1979). The timeless way of building. New York, USA: Oxford University Press. google scholar
 • Austin J. L. (1962). How to do things with words. London, UK: Oxford U.P. google scholar
 • Clark G. & Crossley P., (2000). Introduction. Clark&Crossley (eds.), Architecture and language (1-21). Cambridge, UK: CUP. google scholar
 • Donougho M. (1987). The language of architecture. Journal of Aesthetic Education, 21(3), 53-67. google scholar
 • Fisher S. (2016). Philosophy of architecture. The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Winter 2016 Edition), Edward N. Zalta (ed.), URL = https://plato.stanford.edu/archives/win2016/entries/architecture/. google scholar
 • Forty, Adrian (2000). Words and Buildings: a Vocabulary of Modern Architecture. London, UK: Thames and Hudson. google scholar
 • Goodman N. (1976). Languages of art: an approach to a theory of symbols. Indianapolis Ind, USA: Hackett Publishing. google scholar
 • Goodman N. (1985). How buildings mean. Critical Inquiry, 11(4), 642-653. google scholar
 • Khoshnevis, A.M., & Nabati, M. (2015). The structure of language in vernacular architecture. European Online Journal of Natural and Social Sciences, 3(3), 55-61. google scholar
 • Köhler D. (2016). The mereological city: a reading of the works of Ludwig Hilberseimer. Bielefeld: Transcript Verlag. google scholar
 • Köhler, D. (2017). The city as an element of architecture - discrete automata as an outlook beyond bureaucratic means. in 35th eCAADe Conference ShoCK! - Sharing Computational Knowledge!, A. Fioravanti, S. Cursi, S. Elahmar, S. Gargaro,G. Loffreda, G. Novembri, and A. Trento (eds. ), (Rome: eCAADe and Sapienza University of Rome), 523-532. google scholar
 • Lycan, William G. (2008). Philosophy of language: a contemporary introduction. NewYork, USA: Routledge. google scholar
 • Markus T. A. & Cameron D. (2002). The words between the spaces buildings and language. London, UK: Routledge. google scholar
 • Moore S. A. & Webber R. (2008). Expert Culture, Representation, and Public Choice: Architectural Renderings as the Editing of Reality. Philosophy and Design. P. E. Vermaas et al. (eds.), Springer. google scholar
 • Remizova O. (2015). “The structure of the architectural language”. Architectural Studies, 1(2). 81-86. google scholar
 • Soykan Ö. N. (2015). Estetik ve sanat felsefesi [Aesthetics and philosophy of art], İstanbul, Türkiye: Pinhan Yayıncılık. google scholar
 • Taurens, J. (2008). “Meaning” and “context” in the language of architecture. KOHT ja PAIK / PLACE and LOCATION - Studies in Environmental Aesthetics and Semiotics, VI: 71-82. google scholar
 • Türkay C. S. (2017). Part and whole: a mereological framework for architectural form. ODTÜ, (Yayınlanmamış doktora tezi). google scholar
 • Varzi, Achille, “Mereology”, The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Spring 2019 Edition), Edward N. Zalta (ed.), URL = https://plato.stanford.edu/archives/spr2019/entries/mereology/. google scholar


PAYLAŞ
İstanbul Üniversitesi Yayınları, uluslararası yayıncılık standartları ve etiğine uygun olarak, yüksek kalitede bilimsel dergi ve kitapların yayınlanmasıyla giderek artan bilimsel bilginin yayılmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. İstanbul Üniversitesi Yayınları açık erişimli, ticari olmayan, bilimsel yayıncılığı takip etmektedir.