BÖLÜM


DOI :10.26650/BS/AA23.2021.001-2.09   IUP :10.26650/BS/AA23.2021.001-2.09    Tam Metin (PDF)

Ortadoğu’da Tarihsel Gelişmelerin Gölgesinde Şehirler ve Ressamlar

Ahmet Emre Ateş

Ortadoğu’nun önemini ve tarihini politik anlamda anlayabilmek için günümüzde sadece uluslararası ilişkiler, diplomasi ve/veya ekonomi üzerinden anlamak yetersizdir. Bu bağlamda edebiyat, felsefe, sanat gibi farklı disiplinler üzerinden Ortadoğu’yu anlamak, bu bölgede yaşanan politik gelişmelerin neden ve sonuçlarını daha iyi kavramayı sağlar. Ortadoğulu ressamların sayısı yirminci yüzyılda modern ve sonrası akımların gelişmesiyle giderek artmıştır. Ortadoğulu ressamların yaşadıkları şehirlerle ilgili görsel eserler meydana getirmelerine yirminci yüzyılda sıklıkla karşılaşılır. Bu noktada amacımız, Soğuk Savaş ve sonrası Ortadoğu’da çağdaş/güncel sanatın gelişimini değerlendirmektir. Evler, çarşılar, göç, savaş, kadın-erkek ilişkileri gibi pek çok sosyo-politik konunun yorumlandığı şehir resimlerinde, Ortadoğu’nun görece bir siyasi tarihi betimlenmektedir. Bir başka anlatımla, performatif veya kavramsal sanat eserlerinin yer aldığı çeşitli video ve enstalasyon çalışmalarıyla çeşitlenen şehir resimleri, Ortadoğu’yu ortaya koymaktadır. Raghed Ayad, Marwan Rechmaori, Diana al Hadid, Ahmed Alsoudani, Nadia Ayari, Shadi Ghadirian gibi çoğunlukla Ortadoğu’da doğmuş olsun veya olmasın, Ortadoğu kökenli olan sanatçıların, kendi ülkelerine ve şehirlerine ait tespit ve yorumlarını içeren çağdaş eserleri, günümüzde başta Amerika ve Avrupa olmak üzere birçok kıtada sergilenmektedir. Söz konusu eserlerde, bölgenin kültürel özelliklerine değinilirken, uluslararası ilişkilerin ve gerilimlerin kültür politikaları ve/veya kültür propagandası üzerinden yarattığı söylemlerin nasıl savaş unsuru haline getirdiği tartışılmaktadır. Türkiye’deyse Ortadoğu üzerine yapılan tartışmalar düşünsel temelli olup,görsel sanatlar bağlamında yapılan çalışmalar kısmen ve/veya tamamen sınırlı kalmaktadır. Bu bağlamda çalışmanın katkısı, Bağdat, Kahire, Beyrut gibi Ortadoğu şehirlerinin söz konusu çağdaş sanatçılar tarafından nasıl ele alınıp, ülke tarihlerini nasıl farklı teknik ve yorumlarla yansıtıldığını incelemektir.


DOI :10.26650/BS/AA23.2021.001-2.09   IUP :10.26650/BS/AA23.2021.001-2.09    Tam Metin (PDF)

Painters and Cities in the Shadows of Historical Issues in the Middle East

Ahmet Emre Ateş

The Middle East is always considered as being conflictual. It is now impossible to understand the dynamics of the Middle East only througheconomics or international relations. Therefore, the current tendencies to understand the Middle East must focus on different disciplines like literature, philosophy and art in order to solve political conflicts. Accordingly, our aim is to analyse the development of contemporary art in the aftermaths of the Cold War. It can be argued that most of the artworks related to tMiddle Eastern cities deal with the dynamics of political tensions of the region. In other words, within the framework of conceptual art or performance ones, the actual conjuncture of the Middle East is depicted throughout the contemporary artists of the region who are interested in the city-scapes. Contemporary masterpieces of the Middle Eastern artists like Mona Hatoum, Oraib Toukan, Alaa Awaad, Ebtisam Abdulaziz, Marwan Rechmaori, Diana al Hadid, Ahmed Alsoudani and Walid Raad are exhibited with the concern of their own homelands and cities. In their masterpieces, the main focus is that the international relations concerning the Middle East transform any cultural politics into a political one and thus strengthen the boundaries more and more. The ignorance of the cultural assets of the Middle East indiscussions prevents further interpretations of the region. This is why, the main contribution of this essay is to illustrate the artistic depiction of cities like Beirut, Bagdad, Cairo in order to understand the contemporary and cultural dynamics of the Middle East.Referanslar

 • Baudrillard J. (1994). La Pensee Radicale [The Radical Thought.]. Paris, France: Editions Sens & Tonka. google scholar
 • Benjamin W. (2019). Fotoğraf Yazıları [On Photography] (B. Halaç ve T. Turan, Çev.). İstanbul, Türkiye: Kolektif Kitap. google scholar
 • Bourriaud N. (1998). Esthetique Relationelle [The Relational Aesthetics]. Dijon, France: Les Presses du Reel. google scholar
 • Braudel F. (2013). Ecrits sur l’histoire [Writings on History]. Paris, France: Editions Flammarion. google scholar
 • Burke, P. (2006). Kültür Tarihi [What is Cultural History?] (M. Tunçay, Çev.). İstanbul, Türkiye: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları. google scholar
 • Cabrera, H. (2017). İslam ve Çağdaş Sanat [Islam and Contemporary Art] (I. Aybek, Trans.). Ankara, Türkiye: Hece Yayınları. google scholar
 • Childe G. (2006). Tarihte Neler Oldu? [What Happened in History?] (A. Şenel ve M. Tunçay, Çev.). İstanbul, Türkiye: Kırmızı Yayınları. google scholar
 • Farjam L. (2009). Look Again. Unveiled: New Art form the Middle East, London, United Kingdom: Booth-Clibborn. google scholar
 • Goody J. (2014). Tarih Hırsızlığı [The Theft of History] (G. Güven, Çev.). İstanbul, Türkiye: Türkiye İş Bankası Yayınları. google scholar
 • Habermas J. (2005). Kamusallığın Yapısal Dönüşümü [Transformation of Publicness] (T. Bora ve M. Sancar, Çev.). İstanbul: Türkiye, İletişim Yayınları. google scholar
 • Halliday F. (2008). Ortadoğu Hakkında 100 Mit [100 Myths About the Middle East] (C. Cemgil, Çev.). İstanbul, Türkiye: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları. google scholar
 • Hicks A. (2015). Küresel Sanat Pusulası: 21. Yüzyıl Sanatında Yeni Yönelimler [The Global Art Compass: New Directions in 21th Century Art] (Şendil, Haydaroğlu, Evren, Çev.). İstanbul, Türkiye: Yapı Kredi Yayınları. google scholar
 • Hobson J. (2008). Batı Medeniyetinin Doğulu Kökenleri [The Eastern Origins of Western Civilization] (E. Ermert, Çev.). İstanbul, Türkiye: Yapı Kredi Yayınları. google scholar
 • Kardeş E. (2019). Yönsüzleşmiş Savaşlar: Politik Felsefenin Bir Sınır Meselesi olarak Savaşa Dair [Disoriented Wars: The Wars as A Limit Problem of Political Philosophy]. İstanbul, Türkiye: Pinhan Yayıncılık. google scholar
 • Lefevbre H. (1972). Le Droit a la Ville [The Right to the City]. Paris, France: Editions Anthropos. google scholar
 • Levy B. H. (2013). Les Aventures de la Verite [The Adventures of Truth]. Paris, France: Grasset. google scholar
 • Nora P. (1986). Les Lieux de Memoire [The Places of Memory]. Paris, France: Gallimard. google scholar
 • Said E. (2016). İktidar, Siyaset ve Kültür [Power, Politics, and Culture]. (S. Özer, Çev.), İstanbul, Türkiye: Hece Yayınları. google scholar
 • Waltz K. (1959). Man, the State, and War: a Theoretical Analysis. New York, USA: Columbia University Press. google scholar


PAYLAŞ
İstanbul Üniversitesi Yayınları, uluslararası yayıncılık standartları ve etiğine uygun olarak, yüksek kalitede bilimsel dergi ve kitapların yayınlanmasıyla giderek artan bilimsel bilginin yayılmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. İstanbul Üniversitesi Yayınları açık erişimli, ticari olmayan, bilimsel yayıncılığı takip etmektedir.