BÖLÜM


DOI :10.26650/PB/SS46PS01.2022.001.003   IUP :10.26650/PB/SS46PS01.2022.001.003    Tam Metin (PDF)

Present and Future Outlook of Space Tourism in the World and Turkiye

Fatma Füsun İstanbullu Dinçer

All activities that occur as a result of monitoring and training events related to space and the atmosphere located outside the Earth qualify as space tourism. Due to the developments in the field of technology today, interest in space tourism and research has increased. This study evaluates the current and future state of space tourism on Earth and in Turkiye. As a result of the assessment, it is assumed that the current and potential mass of space tourism will make this tourism a profitable market in the future, as well as have an important position for the World and Turkiye.


Anahtar Kelimeler: SpaceTourismSpace TourismWorldTurkiye

Referanslar

 • Akbaba, A., & Çokal, Z. (2018). Uzay Turizmi. Şule Aydın & Mustafa Boz (Ed), Turizmde Güncel Konu ve Eğilimler II. (401-410). Ankara: Detay Yayıncılık. google scholar
 • Beery, J. (2012). State, Capital and Spaceships: A Terrestrial Geography of Space Tourism, Geoforum 43, 25-34. https://doi.org/10.1016/j.geoforum.2011.07.013 google scholar
 • Brains 2 Türkiye/TASAM. (2021). Brains 2 Türkiye Uzay Programı: Uzay Programı Raporu. 1-8. https://brains2tr.com. google scholar
 • Civelek, M., & Türkay, O. (2019). Uzay Turizmine İlişkin Uluslararası Turizm Karikatürlerinin Göstergebilimsel Bir Analizi. Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 21(3), 960-980. google scholar
 • Cole, S. (2015). Space Tourism: Prospects, Positioning and Planning. Journal of Tourism Futures, 1(2), 131-140. google scholar
 • Crouch, G. I. (2001). The Market for Space Tourism: Early İndications. Journal of Travel Research, 40(2), 213219. https://doi.org/https://doi.org/10.1177/004728750104000212. google scholar
 • Çakıl, A. U. (2020). Geleceğin Muhasebesi: Karanlık Muhasebe ve İlkellik Muhasebesi. İzmir YMMO Dergisi, 2(2), 85-101. google scholar
 • Çelebi, A. (2019). Uzay Turizmi: Tarihçesi, Beklentileri ve Geleceği. Sektörün Geleceği İçin Araştırma Önerileri ve Potansiyel Katılımcıların Bakış Açıları (Yayınlanmamış Lisans Bitirme Tezi). Azerbaycan Cumhuriyeti Eğitim Bakanlığı Azerbaycan Devlet İktisat Üniversitesi Türk Dünyası İktisat Fakültesi Turizm ve Otelcilik Bölümü, Bakü. google scholar
 • Dirican, C. (2017, Ekim). Uzay Turizminin Finansal, İktisadi ve İşletme Boyutunun Kavramsal Bir Analizi. google scholar
 • 18. Ulusal Turizm Kongresi Bildiriler Kitabı. 1. Baskı (s. 48-58), 18-22 Ekim 2017, Mardin. Ankara: Detay Yayıncılık: 856. www.utk18.artuklu.edu.tr. google scholar
 • Dirican. C. (2019). Uzaydan Dünyaya Gelebilecek Tehditler, Uzaylı İstilası veya Dünya Dışı Yaşamla Temas Durumu: Finansal Kurumlarda ve Piyasalarda Sürdürülebilirliğe, Risk Yönetimine Dair Önerme ve Yaklaşımlar. Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2019 7/ (ICOAEF’ 19). 51-68. http://dx.doi. org/10.18506/anemon.576202. google scholar
 • Gürsel, S. (2020). Uzay Turizmi Girişimleri ve Uzay Turizmi ile İlgili Olası Problemler. International Social Mentality and Researcher Thinkers Journal, 6(38), 2341-2350. https://statcosmos.com/ Erişim Tarihi: 25 Nisan 2021. google scholar
 • İstanbullu Dinçer, F., & Can, İ. I., & İnan, B. (2018). Post-Modern Turizm Paradigması Etrafında Şekillenen Gerçek Üstü Bir Deneyim: Uzay Turizmi. Güncel Turizm Araştırmaları Dergisi, 2(1), Bahar, 79-93. google scholar
 • Kiper, V. O., & Batman O. (2018). Uzay Turizminin Bibliyometrik Analizi. B. Zengin (Ed.), INGANT-2018, 1. Uluslararası Turizmde Yeni Jenerasyonlar ve Yeni Trendler Kongresi Bildiriler Kitabı içinde (s.76-85). Sapanca, Sakarya: SUBU Turizm Fakültesi Yayını No: 2018-01 1-3 Kasım 2018. https://ingant.subu.edu.tr. google scholar
 • Kiper, V. O., & Batman, O. (2021). Uzay Turizmi: Olasılıklar, Uygulamalar, Kavramsal Bir Yaklaşım. Journal of Emerging Economies and Policy, 6(1), 5-11. http://dergipark.org.tr/joeep. google scholar
 • Kiraz, G., & Altun, Ö. (2020). Değişen Turizm Trendleri (1. Baskı). İstanbul: Hiper Yayın. google scholar
 • Kozhanazar, A. (2014). Uzay Turizmi: Kazakistan’ın Uzay Turizmi Alanındaki Potansiyeli Üzerine Bir Analiz, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı (Yüksek Lisans Tezi), İstanbul. google scholar
 • Kurtuluş, D. F. (2019). Hava ve Uzay Hukukunda Ticari Hizmetlerden Doğan Hukuki Sorumluluk (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Başkent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Anabilim Dalı Özel Hukuk Anabilim Dalı, Ankara. google scholar
 • Niyet, İ. Z., & Korkmaz, H. (2019). Uzay Turizmi Üzerine Literatür İncelemesi. Mehmetoğlu, T. & Sakhı, Z. (Ed), ZEUGMA, 1. Uluslararası Multidisipliner Çalışmalar Kongresi Bildiriler Kitabı (Cilt 2) içinden (s. 13081317). Gaziantep: İksad Yayınevi.www.zeugmakongresi.org. google scholar
 • Reichert, M. (2001). The Future of Human Spaceflight. Acta Astronautica, 49(3), 495-522. google scholar
 • Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı & TUA. (2021). Milli Uzay Programı. Türkiye Turizm Ajansı (TUA). https://tua.gov.tr/tr/milli-uzay-programi (on-line). google scholar
 • Sökmen Alaca, A. İ. (2021). Uzay Hayali, Dünyadaki Teknolojik Gelişmelerin Öncüsü. PERYÖN Popüler Yönetim Dergisi, 92, 7-8. google scholar
 • Yüncü, H. R. (2018). Space Tourism: A Vacation to Mars Or A Science Fiction. GSI Journals Serie A: Advancements in Tourism, Recreation and Sport Sciences, 1(1), 45-52. google scholar


PAYLAŞ
İstanbul Üniversitesi Yayınları, uluslararası yayıncılık standartları ve etiğine uygun olarak, yüksek kalitede bilimsel dergi ve kitapların yayınlanmasıyla giderek artan bilimsel bilginin yayılmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. İstanbul Üniversitesi Yayınları açık erişimli, ticari olmayan, bilimsel yayıncılığı takip etmektedir.