Prof. Dr. Sabri F. Ülgener’e Armağan

DOI :10.26650/APB/SS10.2023.299   

Bilimin gelişmesini sağlayan ve bugün aramızda bulunmayan feyz aldığımız hocalarımızı, onların izinde, bilim yolunda anarak uzun yıllar uyguladıkları çabaları devam ettirme isteğimizi burada bir kez daha belirtmekten gurur duyuyoruz.
Birçok meslektaşımız gibi iktisat biliminin Türkiye’de yerleşme sinde ve gelişmesinde sonsuz çaba ve hizmetleri geçen hocamız Savın Prof. Dr. Sabri F Ülgener’i anmak, saygımızı bit kez daha ifade etmek, bugünkü ve yarınki iktisatçılarımıza kendisini tanıtmak arzu muzu, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Mecmuası'nın 43. cildi ile gerçekleştirmek istedik. Bu gelenekle İ.Ü. İktisat Fakültesi Mecmuası’nın 40. sayısı Ord. Prof. Dr. Şükrü Babana. 41. sayısı Ord. Prof. Dr Ömer Lütfü Barkana, 42. sayısı da Ord. Prof. Dr. Ömer Celal Sarç’a armağan olarak çıkarılmıştır. Bu armağan eserlere bir yenisini katmanın mutluluğu ve huzuru içindeyiz.
Kendisini yakından tanıyanların daha iyi takdir edeceği gibi Prof. Dr. Ülgener meslek hayatının hemen hemen tümünü bilimsel araştırmalar yaparak geçirmiştir. İktisat Fakültesinde, sayısız öğrenciler yetiştirmiş olan hocamız, şüphesiz yurdumuz iş hayatının gelişmesinde de unutulmayacak katkılarda bulunmuştur. Geride bırakmış olduğu değerli eserleri ile de bu vasimi devam ettirmektedir
1911'de İstanbul'da doğan Prof. Dr. Ülgener. Hukuk Fakültesini bitirdikten sonra, İ.Ü. Hukuk Fakültesi (İktisat ve içtimaiyat Enstitüsü)'ne asistan olarak girdi I936’da İktisat Fakültesinin kurulmasından sonra bu Fakülteye nakil oldu.
1937‘de doktorasını veren Prof. Dr. Ülgener. Alman hocalara asistanlık yaptı. 1941‘de Doçent olduktan soma, I946'da Amerika Birleşik Devletleri’ne gitti ve 1951 ’dc Profesör oldu.
1954‘de başlayan iktisat Fakültesi Dekanlığı görevini başarı ile sürdüren Prof. Dr. Ülgener, I964’de ikinci kez Amerika Birleşik Devletleri’ne gitti.
I98!’de emekliye ayrılan kıymetli hocamız, I Temmuz 1983 tarihinde anısını yaşatacak çok sayıda bilim adamı ve iktisatçı ile birçok bilimsel eser bırakarak aramızdan ayrıldı.
Öğrencileri olan bizlerin bütün çabası, şüphesiz hocamızın orta ya koyduğu bu örneği devam ettirebilmektir. Bu amaç ile anısını daima tazeleyecek olan bu mütevazı’ eser, Fakültem adına sevgili hocamıza olan sevgi ve saygılarımızı ifade etmektedir.
Eser. I.Ü. İktisat Fakültesi, I.Ü. Hukuk Fakültesi, İ.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi, İ.Ü. Edebiyat Fakültesi ve Uludağ üniversitesi İ.İ.B.F., Karadeniz üniversitesi İ.İ.B.F.'den çoğu, merhumun öğrencisi ve arkadaşı olan 30’dan fazla bilim adamının katkılarıyla oluşmuştur. Değerli yazılarından dolayı kendilerine teşekkürlerim sonsuzdur. Ayrıca bu değerli eserin meydana gelmesinde yoğun çalışmalar yapan Yrd. Doç. Dr. Ahmet Yörük’ü içtenlikle kutlarım.

KonularEconomics

BİLGİ


E-ISBN978-605-07-1430-2
YayıncıIstanbul Univeristy Press
Yayın Tarihi18.05.1984
Kapak (PDF)
Tam Metin (PDF)

ABONE OL
PAYLAŞ
İstanbul Üniversitesi Yayınları, uluslararası yayıncılık standartları ve etiğine uygun olarak, yüksek kalitede bilimsel dergi ve kitapların yayınlanmasıyla giderek artan bilimsel bilginin yayılmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. İstanbul Üniversitesi Yayınları açık erişimli, ticari olmayan, bilimsel yayıncılığı takip etmektedir.