BÖLÜM


DOI :10.26650/B/AA09.2021.007.08   IUP :10.26650/B/AA09.2021.007.08    Tam Metin (PDF)

The Continuity Between the Mehterhâne-i̇ Hümâyûn and the Musi̇ka-i̇ Hümâyûn

Nurettin GemiciHikmet Toker

The Musika-i Hümâyûn was founded in 1826 as a Western-type military band at the Ottoman court after the Mehterhâne-i Hümâyûn was abolished. The Musika-i Hümâyûn resembled a Western-type musical band; however, an analysis of the two reveals a degree of continuity between them. The Musika-i Hümâyûn was a Western-type military band with a repertoire comprising Western pieces, but it could be viewed as a sequel to the Mehterhâne because of the similarities in the way it was managed, its areas of performance, and certain other characteristics. This shift represented a prototype for all Ottoman reforms of the 19th century. This study examines the phenomenon of the continuity between the old and the new military bands of the Ottoman Court. Additionally, it attempts to discover some rules common to all Ottoman foundational reforms. Finally, the present study employs the examples of Musika-i Hümâyûn and Mehterhâne-i Hümâyûn to illustrate the roles played by politics and political reforms with respect to music in the Ottoman Empire in the19th century.



Referanslar

 • Altınölçek, H. (2013), Askeri Müzik Geleneği ve Mehter [ Military Music Tradition and Mehter], Yeni Türkiye, 57, 1114-1120. google scholar
 • Eralp, T. N. (2013), Osmanlı’da Mehter [Mehter in the Ottoman Empire], Yeni Türkiye, 57, 1114-1120. google scholar
 • Esad Efendi. (1979), Osmanlı’da Töre ve Törenler [ The Tradition and Ceramonies in the Ottoman Empire]. Istanbul, Turkey: Kervan Kitapçılık. google scholar
 • Findley, C. (1980). Bureucratic Reform in the Ottoman Empire, New Jersey USA: Princeton University Press. google scholar
 • Gazimihal, M. R. (1955). Türk Askeri Musikaları Tarihi [The History of Turkish Military Bands]. Istanbul, Turkey: Maarif Basımevi. google scholar
 • Hafız Hızır İlyas. (2011). Letayif-i Vekâyi-i Enderuniye [ Events of Enderun]. Istanbul, Turkey: Kitabevi Yayınları. google scholar
 • Karateke, H. (2004). Padişahım Çok Yaşa, [Long Live My Sultan] Istanbul, Turkey: Kitap Yayınevi. google scholar
 • Takiyuddin Mehmet Emin Ali, Musika-i Hümayun Tarihi [ History of Musika-i Hümâyûn]. Istanbul, Turkey: Unpublished Manuscript in the Atatürk Library, Municipiality Manuscripts. google scholar
 • Toker, H. (2016). Elhân-ı Aziz, [Sounds of the Aziz]. Ankara,Turkey: TBMM Milli Saraylar. google scholar
 • Toker H. (2017). Babıalide Bulunan Mehteranın İlga Edilmesi Hakkında Bir Belge, [A Document About Abolishment of Mehteran That Was in the Babıaali], Darülelhan, 8, 38-41. google scholar
 • Toker, H. (2015). Osmanlı Devletinin Son Döneminde Yayınlanmış İki Musika-i Hümâyûn Nizamnamesi [Two regualtions that were published in the Last Period of Ottoman Empire], Akademik Bakış, 48, 610-632. google scholar
 • Toker H. (2021). 19. yy Osmanlı Sarayı Müzik Kurumlarının Süreklilik Fenomeni Üzerinden İrdelenmesi [ Examination 19th century Music Foundation of Ottoman Empire on the Continuity Phenomena], in F. Karakaya (ed) Osmanlı- Türk Müziğine Bakışlar- Tarih, Teori ve İcra [The Perspectives on the Ottoman Turkish Music-History, Theory and Performance]. (Pp. 168-176). Istanbul, Turkey: Arkeoloji ve Sanat Yayınları. google scholar
 • Voll, Obert (1982). Islam (Contuniuty and Change in the Modern World), Essex England: Westview Press. google scholar
 • Archival Documents google scholar
 • BOA, HH.VRK. 116/61 google scholar


PAYLAŞ




İstanbul Üniversitesi Yayınları, uluslararası yayıncılık standartları ve etiğine uygun olarak, yüksek kalitede bilimsel dergi ve kitapların yayınlanmasıyla giderek artan bilimsel bilginin yayılmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. İstanbul Üniversitesi Yayınları açık erişimli, ticari olmayan, bilimsel yayıncılığı takip etmektedir.