BÖLÜM


DOI :10.26650/B/SS49.2021.006.13   IUP :10.26650/B/SS49.2021.006.13    Tam Metin (PDF)

Family in the Covid-19 Pandemic: Family Ties and Communication Problems

Ünal ŞentürkVeysel Bozkurt

The purpose of this paper was to examine the effects of the COVID-19 pandemic on family relationships. The paper seeks the answer to the following questions: i) To what extent have family ties become stronger? and ii) To what extent have communication problems in the family increased? Data were taken from a study on the social effects of the pandemic. Of the total respondents, 55% stated that their family ties had become stronger during the quarantine period. In contrast, 17% stated that communication problems in the family had increased. The quarantine period brought family members closer to each other in middle and high-income families, whereas unemployed and poor people faced greater economic problems. This reflected negatively on family relationships among some disadvantaged groups. The majority of those who reported that family communication problems had increased were poor, unemployed, and young people. Especially those who could not continue their work online faced greater economic and social problems during the quarantine period.Referanslar

 • Aile Araştırma Kurumu. (1995). Aile içi şiddetin sebep ve sonuçları [Causes and consequences of domestic violence] (No: 86). Ankara, Turkey: Author. google scholar
 • Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Aile ve Sosyal Hizmetleri Genel Müdürlüğü. (2016). Türkiye aile yapısı araştırması [Turkey family structure research]. Ankara, Turkey: Author. google scholar
 • Bayhan, V. (2020). Küresel salgının sosyolojisi ve yeni normal dönemde paradigma dönüşümü [Sociology of the global epidemic and paradigm transformation in the new normal period]. In M. Şeker, A. Özer, C. Korkut (Eds.), Küresel salgının anatomisi: insan ve toplumun geleceği [Anatomy of the global pandemic: the future of man and society] (pp.815-836). Ankara, Turkey: TÜBA Yayınları. google scholar
 • Beck, U. (2011). Risk toplumu başka bir modernliğe doğru [Risk society towards another modernity] (K. Özdoğan, B. Doğan, Trans.). İstanbul: İthaki Yayınları. google scholar
 • Bozkurt, V. (2020). Pandemi döneminde çalışma: ekonomik kaygılar, dijitalleşme ve verimlilik [Working during the pandemic: economic concerns, digitization and efficiency]. In D. Demirbaş, V. Bozkurt, S. Yorğun (Eds.), Covid-19 pandemisinin ekonomik, toplumsal ve siyasal etkileri [Economic, social and political effects of the covid-19 pandemic] (pp. 115-136). İstanbul, Turkey: İstanbul Üniversitesi Yayınevi. google scholar
 • Brown, H. A. (2016). Marx’ta toplumsal cinsiyet ve aile [Gender and family in Marx], (G. Rastgeldi, Trans.). Ankara: Dipnot Yayınları. google scholar
 • Çılga, İ. (1995). Toplumsal katılım açısından ailesiz yetişen gençlerin yaşam niteliği [The quality of life of young people who grow up without family in terms of social participation]. Aile Kurultayı 16-18 Kasım 1994 (pp. 105-120). Ankara, Turkey: Aile Araştırma Kurumu Yayını. google scholar
 • Furlong, A., & Cartmel, F. (2010). Sınıfsız kapitalizm [Classless capitalism]. In A. Giddens (Ed.), Sosyoloji başlangıç okumaları [Sociology beginner readings] (G. Altaylar, Trans.) (pp. 303-310). İstanbul, Turkey: Say Yayınları. google scholar
 • Giddens, A. (2010a). Modernliğin sonuçları [The consequences of modernity] (4th ed.) (E. Kuşdil, Trans.). İstanbul, Turkey: Ayrıntı Yayınları. google scholar
 • Giddens, A. (2010b). Modernite ve bireysel-kimlik geç modern çağda benlik ve toplum [Modernity and individ-ual-identity self and society in the late modern age] (Ü. Tatlıcan, Trans.). İstanbul, Turkey: Say Yayınları. google scholar
 • Jewson, N., & Felstead, A. (2010). Çalışmanın ve yaşamın yeni yolları [New ways to work and live]. In A. Giddens (Ed.), Sosyoloji başlangıç okumaları [Sociology beginner readings] (G. Altaylar, Trans.) (pp. 355362). İstanbul, Turkey: Say Yayınları. google scholar
 • Köse, S. (2020). Küresel salgının inanç değerleri bakımından yorumu ve dini hayata etkileri [The interpretation of the global epidemic in terms of belief values and its effects on religious life]. In M. Şeker, A. Özer, C. Korkut (Eds.), Küresel salgının anatomisi: insan ve toplumun geleceği [Anatomy of the global pandemic: the future of man and society] (pp. 837-864). Ankara, Turkey: TÜBA Yayınları. google scholar
 • Lohr, S. (2010). Ekonomideki yükselişe rağmen insanlar hâlâ iş konusunda endişeli [Despite the boom in the economy, people are still worried about work]. In A. Giddens (Ed.), Sosyoloji başlangıç okumaları [Sociology beginner readings] (G. Altaylar, Trans.) (pp. 343-348). İstanbul, Turkey: Say Yayınları. google scholar
 • Pilcher, J. (2010). Toplumsal Cinsiyet ve cinsiyet eşitsizlikleri üzerine açıklamalar [Statements on gender and gender inequalities]. In A. Giddens (Ed.), Sosyoloji başlangıç okumaları [Sociology beginner readings] (G. Altaylar, Trans.) (pp. 109-119). İstanbul, Turkey: Say Yayınları. google scholar
 • Saran, N. (1991). Aile hayatı ve toplum [Family life and society]. In B. Dikeçliğil, A. Çiğdem (Eds.), Aile Yazıları 3 [Family Articles 3] (pp. 135-143). Ankara, Turkey: Aile Araştırma Kurumu Yayınları. google scholar
 • Simmel, G. (2016). Kadınlar cinsellik ve sevgi [Sex and love for women] (O. Kuzgun, Trans.). İstanbul, Turkey: Pinhan Yayıncılık. google scholar
 • Swingewood, A. (2010). Sosyolojik düşüncenin kısa tarihi [Brief history of sociological thought] (3th ed.) (O. Akınay, Trans.). İstanbul, Turkey: Agora Kitaplığı. google scholar
 • Şeker M. (2020). Primum non nocere! [First, do no harm!]. In M. Şeker, A. Özer, C. Korkut (Eds.), Küresel salgının anatomisi: insan ve toplumun geleceği [Anatomy of the global pandemic: the future of man and society] (pp. 9-11). Ankara, Turkey: TÜBA Yayınları. google scholar
 • Wallace, R., & Wolf, A. (2012). Çağdaş sosyoloji kuramları klasik geleneğin genişletilmesi [Contemporary sociological theories are the expansion of the classical tradition]. (L. Elburuz, M. R. Ayas, Trans.). Ankara, Turkey: Doğubatı Yayınları. google scholar
 • Wilson, W. J. (2010). Çalışma ortadan kalkınca: küresel ekonomide irk ve kent yoksulluğu [When work disap-pears: race and urban poverty in the global economy]. In A. Giddens (Ed.), Sosyoloji başlangıç okumaları [Sociology beginner readings] (G. Altaylar, Trans.) (pp. 327-333). İstanbul, Turkey: Say Yayınları. google scholar


PAYLAŞ
İstanbul Üniversitesi Yayınları, uluslararası yayıncılık standartları ve etiğine uygun olarak, yüksek kalitede bilimsel dergi ve kitapların yayınlanmasıyla giderek artan bilimsel bilginin yayılmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. İstanbul Üniversitesi Yayınları açık erişimli, ticari olmayan, bilimsel yayıncılığı takip etmektedir.