BÖLÜM


DOI :10.26650/B/SS25.2019.001.09   IUP :10.26650/B/SS25.2019.001.09    Tam Metin (PDF)

The Kosovo Crisis and United Nations Deadlock

İbrahim KamilOsman Şaşkın

At the end of World War I, the Kingdom of Yugoslavia was founded, incorporating the Serbs, Croats, Bosniaks, Macedonians and Albanians. The most influential people in this kingdom, where different religions and nationalities lived together, were the Serbs. The Serbs were advantageous, both in the economic and military sense. They acquired these rights through the 1921 constitution. 


Because of the major problems in the governing structure of the Kingdom of Yugoslavia, between 1918 and 1928, King Alexander abolished the 1921 constitution and took all powers in his hands. Thus began King Alexander’s dictatorship, which would continue until 1934 in the Kingdom of Yugoslavia. This dictatorship would come to an end with the assassination of the king in 1934.Referanslar

 • Acar, Zeynep Selin. “Doktrinleşme Sürecindeki İnsani Müdahale: NATO’nun Kosova Müdahalesi ve Koruma Sorumluluğu Kavramı”, Ege Strategic Research Journal, Volume: 6, No:. 1. google scholar
 • Ağanoğlu, H. Yıldırım. 2013.Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Balkanların Makûs Talihi: Göç, İstanbul: İz Yayıncılık. google scholar
 • Ağır, Bülent Sarper. 2014. “Kosova Cumhuriyeti”, Çağdaş Balkan Siyaseti, Devletler, Halklar, Parçalanma ve Bütünleşme, 2nd Edition, Ankara: Seçkin Yayınları, pp. 269-304. google scholar
 • Akgün, Sibel. 2012. “Kosova’da Yeniden Yapılandırma Çalışmaları Kapsamında Bugünkü Durum”, Akademik Bakış, Volume: 5, No: 10. google scholar
 • Alkan, Necmettin. 2017. “Yugoslavya’nın Dağılması”, edited by Gökdağ, Bilgehan A., and Karatay, Osman. Ankara: Akçağ Yayınları, Volume: 2, 3rd edition. google scholar
 • Alp, İlker. 2011. “1990’larda Yugoslavya ve Bosna Hersek” Trakya University Faculty of Letters Journal, Volume: 1, No: 1, pp. 1-50. google scholar
 • Alp, İlker. 1992. “Balkanlar ve Yugoslavya Olayları”, The Journal of Defense Sciences, Year: 111, No: 332, pp. 16-33. google scholar
 • Arhivyu, Constitution of the Federative People’s Republic of Yugoslavia, January 31, 1946, http://www.arhivyu.gov.rs/active/en/home/glavna_navigacija/leksikon_jugoslavije/konstitutivni_akti_jugoslavije/ustav_fnrj.html#,(October 21, 2018). google scholar
 • Ash, Timothy Garton. “Why Kosova should be come the 33rd member- and Serbia 34th”, The Guardian, (February 15, 2007). google scholar
 • Ayata, Ali. 2015. “Kosova: Sonun Başlangıcı”, The Academic Elegance, Volume: 2, No: 3. google scholar
 • Ayhan, Halis. 2010. “Arnavut ve Sırp Savları Bağlamında Kosova’nın Sahipliği Sorunu”, Selcuk University Journal of Social Sciences Institute. google scholar
 • Bancroft, Ian. 2009. “Serbia’s anniversary is a timely reminder”, 24.03.2009, https://www.theguardian.com/commentisfree/2009/mar/24/serbia-kosovo. (November 25, 2018). google scholar
 • Baş, Hüseyin. 2001. “Dünü ve Bugünüyle Kosova Sorunu II”, Cumhuriyet University Journal of Dergisi Social Sciences, Volume: 25, No: 1. google scholar
 • Baş, Numan. 2009. Kosova Sorununun Ortaya Çıkışı Ve Balkanlar Üzerine Etkileri, Süleyman Demirel University Unpublished master’s thesis, Isparta. google scholar
 • Çelik, Bilgin. 2013. Dağılan Yugoslavya Sonrası Kosova ve Makedonya Türkleri, 2nd Edition, İstanbul: Gürer Yayınları. google scholar
 • Çevikbaş, Ahmet, 2011. “Müttefik Güç Harekâtı İnsani Müdahalelerin Bir İstisnası Mıdır? NATO’nun Kosova’ya Yönelik Harekâtının Uluslararası Hukuk ve Askeri Bakış Açılarından Değerlendirilmesi”, The Journal of Defense Sciences, Volume: 10, No:2, google scholar
 • Çoban, Fatma, “Kosova Meselesi ve Çin’in Tutumu”, BİLGESAM, Uluslararası Balkan Kongresi, Kocaeli University, 2014. google scholar
 • Çomak, Hasret., and Ülger, İrfan Kaya. 2018. “Balkanlarda Siyasi İstikrar ve Geleceği”, http://www.bilgesam.org/incele/1643/-balkanlarda-siyasi-istikrar-ve-gelecegi/#.W9WRiNIzbIU, (October 28, 2018). google scholar
 • Demirel, Naim. 2015. BM Güvenlik Konseyi ve Uluslararası Barışın Korunması, İstanbul: Derin Yayınları. google scholar
 • Ekinci, Didem. 2008. “Turkey and Kosovo: A Chronicle of Post-Cold War Bilateral Relations”, Avrasya Dosyası Balkanlar Özel, Volume: 14, No: 1, pp. 281-303. google scholar
 • Emin, Nedim. 2014. “Kosova Siyasetini Anlama Kılavuzu”, SETA. google scholar
 • Emiroğlu, H. 2006. Soğuk Savaş Sonrası Kosova Sorunu, Ankara: Orient Yayınları. google scholar
 • Emiroğlu, Hüseyin. 2006. “Soğuk Savaş Sonrasında Kosova Sorunu ve Birleşmiş Milletler”, Avrasya Etüdleri, pp. 63-96. google scholar
 • Ercan, Murat.,and Pektaş, Zafer. 2015. Balkan Siyasetinde Kosova’nın Bağımsızlık ve Egemenlik Sorunu, Ankara: Nobel Yayınları. google scholar
 • Gleni, Mişa., 2004. Balkanite (1804-1999), translated by Lekova, Svetlana., and Riva, İzdatelstvo. Sofya. google scholar
 • Arslan, İsmail. “Kosova Sorunu: Tarihsel Perspektiften Bir Değerlendirme”, http://dergipark.gov.tr/download/article-file/12926, (October 20, 2018). google scholar
 • Jelavich, Barbara. 2017. Balkan tarihi II, Küre Yayınları, fifth edition. google scholar
 • Karakoç, Jülide. 2006. “ABD’nin Soğuk Savaş Sonrası Hegemonya Çabaları Etkisinde NATO’nun KosovaMüdahalesi”, Gazi University Journal of Economics and Administrative Sciences, 8/1. google scholar
 • Karatay, Osman. 2008. “Kosova: Bağımlı Bir Bağımsızlık İle Nereye?”, Journal of Black Sea Studies, No: 16. google scholar
 • Karatay, Osman. 2001. “Miloşeviç Dönemi Yugoslav Dış Siyaseti: Başarısız Bir Mirasyedilik Olayı”, Balkan Diplomasisi, compiled by Ömer E. Lütem, Birgül Demirtaş Coşkun, Ankara: Avrasya Stratejik Araştırmalar Merkezi Yayınları, pp. 131-163. google scholar
 • Kenar, Nesrin. 2005. Yugoslavya Sorununun Ulusal ve Uluslararası Boyutu, Ankara: Palme Yayıncılık. google scholar
 • Koka, Şecaettin. 2017. “Sosyalist Yugoslavya Dönemi”, edited by Gökdağ Bilgehan A., and Karatay, Osman. Ankara: Akçağ Yayınları, Volume: 2, 3rd edition. google scholar
 • Kut, Şule. 2005. Balkanlar’da Kimlik ve Egemenlik, İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları. google scholar
 • Levent, Zeynel. 2013. “Tarihi Süreçte Kosova”, Ankara Üniversitesi Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü Atatürk Yolu Dergisi, No: 52. google scholar
 • Malcolm, N. 1999. Kosova: A Short History, translated by Ö. Arıkan, Sabah Kitapları, İstanbul. google scholar
 • Mazower, Mark. 2017. Bizans’ın Çöküşünden Günümüze Balkanlar, Alfa Yayınları. google scholar
 • Mengiler, Özgür. 2005. Birleşmiş Milletler Çerçevesinde Uluslararası Uyuşmazlıkların Barışçı Çözümü, Ankara: Platin Yayınları. google scholar
 • Oğultürk, M. Cem. “Kosova’nın Bağımsızlık Süreci Kapsamında ABD Dış Politikasının Analizi”, Güvenlik Stratejileri, Year: 10, No: 19. google scholar
 • Oktay, Emel G.,and Rrapaj, Jonilda. 2016. “Sosyal İnşacılık Açısından Kosova’nın Kimliği: Bağımsızlık Sonrasında Ortak Bir “Kosovalı” Kimliği Oluşturmak Mümkün mü?”, The Journal of International Relations, Volume: 13, No: 49. google scholar
 • Özdağ, Abdullah. and Önal, Tekin. 2017. “Kosova Sorunu Ve Kosova’nın Bağımsızlık Süreci”, Akademik Bakış Dergisi, No: 61. google scholar
 • Özlem, Kader. 2012. “Soğuk Savaş Sonrası Dönemde ABD’nin ve Türkiye’nin Balkanlar Politikalarının Bosna Hersek, Kosova ve Makedonya Krizleri Örneğinde İncelenmesi”, Trakya University Journal Of Balkan Research Institute, Volume: 1, No: 1, pp. 23-39. google scholar
 • Özlem, Kader. 2016. Türkiye’nin Balkan Türkleri Politikası (1991-2014), Bursa:Dora Yayınları. Pavlović, Momčilo. “Yugoslavia – the constitution of 1974 andsomepoliticalresults”,http://www.transconflict.com/2013/04/yugoslavia-the-constitution-of-1974-and-some-political-results-19/, (October 28, 2018) google scholar
 • Samancı, Uğur. 2009. “Uluslararası Adalet Divanının Kosova’nın Bağımsızlık ilanına ilişkin Danışma Görüşü”, Dokuz Eylul University Law Review, Volume: 11, No: 2. google scholar
 • Sancaktar, Caner. “NATO’nun Kosova Müdahalesi”, http://www.bilgesam.org/incele/1785/-nato%E2%80%99nunkosova-mudahalesi/#.W08JwdIzbIU. (November 25, 2018). google scholar
 • Sander, Oral. 2000. Siyasi Tarih, İlkçağlardan 1918’e, Ankara: İmge Kitabevi. google scholar
 • Şahin, Seçil. 2015. “Kosova’nın Bağımsızlık İlanının Uluslararası Adalet Divanı Kararı ve Self Determinasyon İlkesi Çerçevesinde İncelenmesi”, Ankara Bar Review. google scholar
 • Tangör, Burak. 2008. Avrupa Güvenlik Yönetişimi, Bosna, Kosova ve Makedonya Krizleri, Ankara: Seçkin Yayınları. google scholar
 • Taşar, M. Murat. 1999. “Kosova Arnavutlarının Bağımsızlık Mücadelesi”, Ülke Dergisi, No: 33. google scholar
 • Taşdemir, Fatma., and Yürür, P ınar. 1999. “Kosova Sorunu: Tarihi ve Hukuki Bir Değerlendirme”, Gazi University Journal of Economics and Administrative Sciences, 3/99, pp. 135-152. google scholar
 • Tatar, Volkan. 2017. “Kosova’nın Bağımsızlık Süreci ve Birleşmiş Milletler” Academic Journal of Social Sciences, Year: 5, No: 59. google scholar
 • Thornett, Alan. 2006. “Slobodon Milosevic: Architect of Yugoslav break-up”, http://www.internationalviewpoint.org/spip.php?article1107, (November 10, 2018). google scholar
 • Tsaçevski, Venelin. 2007. Balkanite, Evropeyskiyat İzbor, İzdatelstvo “İztok-Zapad”, Sofya. google scholar
 • Tsaçevski, Venelin. 2008. Balkanite, Novata Yugoiztoçna Evropa, Vtoro Dopılneno İzdanie, İzdatelstvo “İztokZapad”, Sofya. İbrahim KAMİL, Osman ŞAŞKIN 211 google scholar
 • Türbedar, Erhan. 2017. “Kosova Sorunu”, edited by Gökdağ Bilgehan A., and Karatay, Osman. Ankara: Akçağ Yayınları, Volume: 2, 3rd edition. google scholar
 • Türbedar, Erhan. 2008. “Kosova’nın Bağımsızlık İlanının Sırbistan, Bosna-Hersek ve Makedonya’ya Etkileri”, Avrasya Dosyası Balkanlar Özel, Volume: 14, No: 1, pp. 23-55. google scholar
 • Türkeş, Mustafa. 2017. “Yugoslavya Devleti’nin Kuruluşu ve Krallık Dönemi”, edited by Gökdağ, Bilgehan A. And Karatay, Osman., Ankara: Akçağ Yayınları, Volume: 2, 3rd edition. google scholar
 • Türkoğlu, Emir. 2001. “Kosova Arnavutlarının Milliyetçiliği”, Balkan Diplomasisi, compiled by Lütem, Ömer E.,and Coşkun, Birgül Demirtaş., Ankara: Avrasya Stratejik Araştırmalar Merkezi Yayınları, pp. 103-130. google scholar
 • Tüysüzoğlu, Göktürk. 2014. “Etno-Federalizm Kosova’daki Siyasal Krizi Çözebilir mi?”, Ankara: Avrasya Etüdleri. google scholar
 • UN Security Council, Resolutıon 1160, March 1998, https://undocs.org/S/RES/1160(1998), (December 02, 2018). google scholar
 • UN Security Council, Resolutıon 1199, 23 September 1998, https://undocs.org/S/RES/1199(1998), (December 02, 2018). google scholar
 • UN Security Council, Resolutıon 1203 (1998), 24 October1998, https://undocs.org/S/RES/1199(1998), (December 02, 2018). google scholar
 • Ural, Selçuk. “Balkanlarda Aşırı Milliyetçiliğin Gölgesinde Kosova ve Bağımsızlık”, Çankırı Karatekin University Journal of the Institute of Social Sciences, 5/1. google scholar
 • Ülger, İrfan Kaya. 2016. “Kosova’nın Bağımsızlığının Self Determinasyon Çerçevesinde Analizi”, KOSBED. google scholar
 • Uzgel, İlhan. “Yeni Dünya Düzeni, Yeni Yugoslavya ve Miloseviç Döneminin Sonu”, Mülkiye Dergisi, Volume: XXIV, No: 225, pp. 110-118. google scholar
 • Wachtel, Andrev Baruch. 2009. Dünya Tarihinde Balkanlar, Doğan Kitap. google scholar
 • Yenigün, Cüneyt. 2006. “Sırbistan ve AB Kıskacında Kosova”, Mostar, No:13. google scholar
 • Yılmaz, M., 2005. Kosova Bağımsızlık Yolunda, İstanbul: İlke Yayıncılık. google scholar


PAYLAŞ
İstanbul Üniversitesi Yayınları, uluslararası yayıncılık standartları ve etiğine uygun olarak, yüksek kalitede bilimsel dergi ve kitapların yayınlanmasıyla giderek artan bilimsel bilginin yayılmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. İstanbul Üniversitesi Yayınları açık erişimli, ticari olmayan, bilimsel yayıncılığı takip etmektedir.