BÖLÜM


DOI :10.26650/B/ET07.2021.003.29   IUP :10.26650/B/ET07.2021.003.29    Tam Metin (PDF)

Diş Hekimliği Uygulamalarında Dijital Teknoloji ve Sanal Gerçeklik Etkisi

Ümit Begüm Güray Efes

3 boyutlu baskı ve yapay zekanın gelişimi insanlığı dördüncü sanayi devrimine doğru yönlendirmiştir. Bu bilişim devrimi, teknolojinin insan düşünsel çalışmasının yerini aldığı ilk devrimdir. Toplum-odaklı insansız teknolojilerin hayata yerleşeceği beşinci sanayi devrimine doğru yol alınmaktadır. Son iki devrim birbirini tamamlar nitelikte olup dijitalleşme, robotlaşma, ve uzaktan erişim konusu bütün dünyada yaygınlaşarak, uygulamalarda yerini almaktadır. Toplum-odaklı son sanayi devriminin gündeme gelmesinin sebebi, yaşlanan nüfus, kalifiye personel yetişmesi ve sağlık sektöründeki tıkanmaları aşmaktır. Bilim ve teknolojinin ilerlemesi, diş hekimliğinde kullanılan teknolojinin uygulanması halini olgunlaştırmıştır. Diş hekimliği uygulamalarının öğretildiği eğitim alanında, hekimlerin ve diş hekimliği yardımcılarının tanı ve tedavi süreçlerini uyguladıkları klinik alanında, bilimsel araştırmalarda ve diş hekimliği hizmetine ihtiyaç duyan bireylerin hayatını kolaylaştırmada dijital teknoloji yer almaktadır. Bilgisayarlar bir yanda insan ve sanal gerçekliğin (virtual reality, VR) içiçe geçtiği sanal gerçeklik temelli uygulama teknolojilerinde diğer yanda bilgisayar destekli dizayn ve üretim (computer-aided design and manufacturing) CAD/CAM (computer aided design/ computer aided manufacturing) teknolojisinde derinlemesine yer almaktadırlar. Çevrimiçi platformlar ve dijital teknolojiler çok hızlı bir şekilde yenilenerek değiştikçe, sağlık hizmetine gereksinimi olanlar ve bu hizmeti verebilecek sağlık profesyonelleri arasında uyumlu bir ortaklık ihtiyacı doğmuştur. Meslek profesyonelliğine hazırlanma sürecinde, klinik ve günlük uygulamalarda ve diş hekimliği hizmetine ihtiyaç duyan bireylerin sağlık yönetiminde günümüz teknolojileri ve geleceğin teknolojilerine zamanında hazırlanabilmek için yazılı metinlerin olmasına gereksinim vardır.


DOI :10.26650/B/ET07.2021.003.29   IUP :10.26650/B/ET07.2021.003.29    Tam Metin (PDF)

Digital Technology and Virtual Reality Effect in Dentistry Applications

Ümit Begüm Güray Efes

The development of 3D printing and artificial intelligence has led humanity toward the fourth industrial revolution. This current revolution is the first one to replace the human intellectual work of technology. A journey is being made toward the fifth industrial revolution, where community-oriented unmanned technologies will come to life. The last two revolutions complement each other and the issue of digitalization, robotization, and remote access is becoming widespread all over the world. The advancement of science and technology has matured the applications of technology used in dentistry. In the field of education where dentistry practices are taught, digital technology is included in the clinical field where physicians and dental assistants apply the diagnosis and treatment processes in scientific research and in facilitating the lives of individuals who need dental services. Computers are deeply involved in virtual reality–based application technologies, where human and virtual realities are intertwined, and, on the other hand, in computer-aided design and manufacturing technology. As online platforms and digital technologies change very rapidly, there is an urgent need for a harmonious partnership between those who need health care and health care professionals who can provide this service. In the process of preparing for professionalism, there is a need for written texts to prepare for today’s technologies and the technologies of the future in a timely manner in clinical and daily practices and in the health management of individuals who need dental services.ReferanslarPAYLAŞ
İstanbul Üniversitesi Yayınları, uluslararası yayıncılık standartları ve etiğine uygun olarak, yüksek kalitede bilimsel dergi ve kitapların yayınlanmasıyla giderek artan bilimsel bilginin yayılmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. İstanbul Üniversitesi Yayınları açık erişimli, ticari olmayan, bilimsel yayıncılığı takip etmektedir.