BÖLÜM


DOI :10.26650/B/ET07.2021.003.39   IUP :10.26650/B/ET07.2021.003.39    Tam Metin (PDF)

Sağlık Alanında Siber Güvenlik ve Yapay Zekanın Rolü

Yalçın ÖzkanÇiğdem Erol

Sağlık alanı bilgi teknolojilerinin (BT) kullanıldığı en önemli alanlardan biridir. Hastane bilgi sistemlerinde ve tıbbi cihazlarda yıllardır kullanılan bu teknoloji, nesnelerin internetinin (IoT: Internet of Things) yaygın kullanımıyla beraber, hastaların bedenlerinde taşıdığı akıllı tıbbi cihazlarla daha da yaygınlaşmaktadır. Başlangıçta veriyi depolamak, ihtiyacımız olduğunda ulaşmak, analiz etmek, raporlamak gibi amaçlar için kullandığımız BT, günümüzde tüm cihazları birbirleriyle konuşturmak hatta öğrenen makineler (yapay zeka) geliştirmek gibi hedeflerle ilerlemektedir. Diyabet hastasının bedenine bağlı bir insulin pompası, hekimin mobil cihazları ile konuşarak insulin salınımını dengeleyebilmektedir. Cihazların birbirleriyle ve bizlerle “iletişim” halinde olduğu bu ağ, her yenilikte olabileceği gibi, hayatımızı kolaylaştırmasının yanı sıra beraberinde daha önce bilmediğimiz risk ve tehditleri de getirmektedir. Bu risk ve tehditler her alanda elbetteki önemlidir ama sağlık alanında insan hayatını doğrudan ya da dolaylı olarak etkilemesi nedeniyle BT’ nin kullanıldığı diğer alanlardan da biraz daha fazla dikkat ve önem gerektirmektedir. Siber suçlular, sağlık alanında kullanılan siber ortamlarda en masum olarak hastaların verisine göz dikmektedir. Akıllı tıbbi cihazların kullanılması siber suçluların gözünü hastaların sağlığına hatta canlarına çevirmektedir. Bu çalışmada sağlık alanında siber güvenliğin önemine ve yapay zekanın bu alanda kullanımına dikkat çekmek amaçlanmaktadır. Bu amaçla siber güvenliğin tanımından sonra siber saldırı örneklerine yer verilerek bilgi edinilmesine katkı sağlanmaya çalışılmıştır. Sağlık alanında veri güvenliği örnek olaylarla irdelenerek konunun önemine yönelik farkındalık arttırılmaya çalışılmıştır. Yapay zekanın kendisine ilişkin güvenlik riskleri bu araştırmanın kapsamına dahil edilmemiştir. Sonuç olarak, sağlık alanında bilgi teknolojilerinin kullanımı konusunda daha fazla bilgi edinmek, çaba sarf etmek, zaman ayırmak ve maddi olarak yatırım yapmak gerektiği düşünülmektedir. Önleyici tedbirler yapay zeka ile desteklenebilir ancak insan odaklı olarak çalışmalar mutlaka yürütülmelidir. Bilinçlendirme, farkındalık oluşturma, sözleşme ve hatta politikalarla zorunluluklar oluşturulmalıdır.


DOI :10.26650/B/ET07.2021.003.39   IUP :10.26650/B/ET07.2021.003.39    Tam Metin (PDF)

The Role of Cyber Security and Artificial Intelligence in Healthcare

Yalçın ÖzkanÇiğdem Erol

Health care is one of the most important areas where information technologies (IT) are employed. This technology, which has been used in hospital information systems and medical devices for years, is becoming more widespread with the smart medical devices that patients carry on their bodies with the rapid growth of the Internet of Things (IoT). IT, which we use to store data in the beginning and to access, analyze, and report when we need it, nowadays has progressed with the goals of making all devices talk to each other and even developing learning machines (artificial intelligence). An insulin pump connected to the body of a patient with diabetes can balance insulin secretion by talking to the physician’s mobile devices. This network, in which the devices “communicate” with each other and with us, maybe in every innovation, as well as making our lives easier. It also brings along risks and threats that we did not know before. These risks and threats are of course important in every field, but they require a little more attention and importance in the field of health, as they affect human life directly or indirectly than other areas where IT is used. Cyber criminals overlook patients’ data as the most innocent in cyber environments used in health care. The use of smart medical devices turns cyber criminals’ eyes on patients’ health and even their lives. This study aims to draw attention to the importance of cybersecurity in the field of health and the use of artificial intelligence in this field. For this purpose, after the definition of cybersecurity, it has been tried to contribute to obtaining information by including examples of cyberattacks. In the field of health, data security was examined with case studies, and awareness of the importance of the issue was tried to be increased. This study does not include the security risks of artificial intelligence. As a result, it is believed to be necessary to learn more about the use of information technologies in the field of health, to try, to spend time, and to invest financially. Preventive measures can be supported by artificial intelligence, but human-oriented studies must also be conducted. Obligations should be created through awareness raising, contracts, and even policies.ReferanslarPAYLAŞ
İstanbul Üniversitesi Yayınları, uluslararası yayıncılık standartları ve etiğine uygun olarak, yüksek kalitede bilimsel dergi ve kitapların yayınlanmasıyla giderek artan bilimsel bilginin yayılmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. İstanbul Üniversitesi Yayınları açık erişimli, ticari olmayan, bilimsel yayıncılığı takip etmektedir.