BÖLÜM


DOI :10.26650/B/ET07.2021.003.42   IUP :10.26650/B/ET07.2021.003.42    Tam Metin (PDF)

Sağlık Haberlerinin Çocuklar Üzerindeki Etkisi Bağlamında Medya Okuryazarlığı ve Bilgi Kirliliği Önemi: Covıd-19 Örneği

Emine Nilüfer PembecioğluUğur GündüzAydoğdu Akın

Medyada bilgi kirliliği, daha çok çocukları etkileyen bir kavram olarak karşımıza çıkmaktadır. Bilgi kirliliği geleneksel medya ya da yeni medya ayırımı yapmaksızın dünyanın her yanında gitgide büyüyen büyük bir tehlikeye dönüşmüştür. Ancak genç kuşağın daha çok yeni medya ve sosyal medya ağırlıklı iletişimi yeğlemesi, bu kavramın çocuklarla ve gençlerle daha çok ilintilendirilmesine neden olmaktadır. Çocukları bilgi kirliliğinden koruyabilecek kanun ve yaptırımlar henüz işlerlik kazanmadığı için, çocukların, anne babaların, eğitimcilerin ve çocukla ilgilenen yaşlı kuşağın da medya okuryazarlığı bilgi ve becerilerini güncellemeleri gerekmektedir. Bu çalışma, çocukluk çağındaki korku kavramı üzerindeki medya etkisine, özellikle de hızlı bilgi akışına ve bilgi kirliliğinin sonuçlarına çocuklar kapsamında odaklanmayı amaçlamaktadır. Araştırma, Mart-Nisan 2020 boyunca Covid-19 izolasyon süreci boyunca asılsız haberlerin ve bilgi kirliliğinin dünya çapındaki 9-13 yaşları arasındaki çocuklara etkisinin saptanmasını amaçlanmıştır. The International Central Institute for Youth and Educational Television at the Bavarian Broadcasting Cooperation, ile Prix Jeunesse Foundation uluslararası araştırmacılarla işbirliği içinde 42 ülkede 9-13 yaş arası n = 4.322 çocukla bir çalışma gerçekleştirilmiştir. Araştırma sonuçlarının tamamı bu çalışmanın kapsamı dışında olduğundan, çalışma çerçevesinde Türkiye sonuçlarının bir kısmına odaklanılmıştır. Araştırma sonuçları, bu tür olağanüstü yayıncılık durumlarında çocuklarda korkunun artan ve çoğalmış etkisini, medya okuryazarlığı bağlamında asılsız haberlerle bilgi kirliliğini ayırtedebilmenin önemini ortaya koymaktadır. Araştırma verileri, çocukların haberlerden ve bilgi kirliliği içeren haberlerden nasıl etkilendiğine ilişkin ipuçları sunmakta, çalışma, Covid-19 hakkında doğru bilgileri alamadıklarında çocukların korku ve endişe düzeylerinin arttığını ortaya koymaktadır. 


DOI :10.26650/B/ET07.2021.003.42   IUP :10.26650/B/ET07.2021.003.42    Tam Metin (PDF)

The Importance of Media Literacy And Infollution in the Context of the Impact of Health News on Children: The Case of Covid-19

Emine Nilüfer PembecioğluUğur GündüzAydoğdu Akın

Infollution–Information pollution caused by the media emerges as a concept mostly affecting children. It has further emerged as a great danger, increasing all over the world, regardless of traditional media or new media. However, the fact that the young generation’s preference for communication, specifically based on new media and social media, might cause infollution to become a concept more associated with children and young people. Although having not enough force, the laws and sanctions fail to predict the danger and protect children from infollution. Children, parents, educators, and the caretaker older generation members also need to update their skills and knowledge of media literacy. This study aims to focus on the media impact regarding the concept of fear in childhood, especially throughout the rapid flow of information in case of emergencies and the consequences of infollution in the context of children. The research aimed to determine the impact of the fake news and infollution on children aged 9–13 years throughout the coronavirus disease 2019 (COVID-19) isolation process during March-April 2020. This study relies upon the data provided by the research of The International Central Institute for Youth and Educational Television at the Bavarian Broadcasting Cooperation, in collaboration with international researchers from the Prix Jeunesse Foundation, conducting a study with 4,322 children aged 9–13 years in 42 countries (Götz et al. 2020). As the whole case study is beyond the scope of this study, this research focuses on only the Turkish data in the framework of this study. The results prevail the importance of differentiating the news, fake news, and infollution regarding the increase of fear among children. Research and data provide clues about how children are affected by news, fake news, and infollution, specifically in times of broadcasting under extraordinary circumstances. The study also reveals that the level of children’’s fear and anxiety increases when they do not get the right information about COVID-19.Referanslar

 • Amerikan Psikiyatri Birliği, 1994, Diagnostic and statistical manual of mental disorders, 4th Ed., Washington DC Arkan, G. N. (2007). Korku sinemasında çocuk imgesi ve “the ring”, halka filminin çözümlemesi. google scholar
 • Avşaroğlu, S. (2012). Zihinsel yetersizliğe sahip çocuğu olan anne-babaların kaygı düzeylerinin incelenmesi. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 9(1), 533-549. google scholar
 • Bowe, B. J., & Wohn, D. Y. (2015, July). Are there generational differences? Social media use and perceived shared reality. In Proceedings of the 2015 International Conference on Social Media & Society (pp. 1-5). google scholar
 • Burnham, J. J. (2005). Fears of children in the United States: An examination of the American Fear Survey Schedule with 20 new contemporary fear items. Measurement and Evaluation in Counseling and Develop-ment, 38(2), 78-91. google scholar
 • Burnham, J. J. (2009). Contemporary fears of children and adolescents: Coping and resiliency in the 21st century. Journal of Counseling & Development, 87(1), 28-35. google scholar
 • Calderon, F. H., Cheng, L. K., Lin, M. J., Huang, Y. H., & Chen, Y. S. (2019, August). Content-based echo cham-ber detection on social media platforms. In Proceedings of the 2019 IEEE/ACM International Conference on Advances in Social Networks Analysis and Mining (pp. 597-600). google scholar
 • Coyne, S. M., Rogers, A. A., Zurcher, J. D., Stockdale, L., & Booth, M. (2020). Does time spent using social media impact mental health?: An eight year longitudinal study. Computers in Human Behavior, 104, 106160. google scholar
 • Cüceloğlu, D. (2006). Başarıya götüren aile. Remzi Kitabevi. google scholar
 • Deniz, M. E., Dilmaç, B., ve Arıcak, O. T. (2009). Engelli çocuğa sahip olan ebeveynlerin durumluk-sürekli kaygı ve yaşam doyumlarının incelenmesi. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 6(1), 953-968. google scholar
 • Dittmar, H., Halliwell, E., & Ive, S. (2006). Does Barbie make girls want to be thin? The effect of experimental exposure to images of dolls on the body image of 5-to 8-year-old girls. Developmental psychology, 42(2), 283. google scholar
 • Entner, R. (2010). Under-aged texting: Usage and actual cost. NielsenWire (http://blog.nielsen.com/nielsenwire/ online_mobile/under-aged-texting-usage-and-actual-cost/) google scholar
 • Götz, M., Mendel, C., Lemish, D., Jennings, N., Hains, R., Abdul, F., ... & Yee, A. Z. H. (2020). Children, COVID-19 and the media: A Study on the Challenges Children are Facing in the 2020 Coronavirus Crisis. Televizion, 33(2020/E), 4-9. google scholar
 • Gullone, E. (1999). The assessment of normal fear in children and adolescents. Clinical Child and Family Psy-chology Review, 2(2), 91-106. google scholar
 • Gullone, E., & King, N. J. (1992). Psychometric evaluation of a revised fear survey schedule for children and adolescents. Journal of child psychology and psychiatry, 33(6), 987-998. google scholar
 • Guryan, J., Hurst, E., & Kearney, M. (2008). Parental education and parental time with children. Journal of Economic perspectives, 22(3), 23-46. google scholar
 • Hallberg, D.,& Klevmarken, A. (2003). Time for children: A study of parent’s time allocation. Journal of Popu-lation Economics, 16(2), 205-226. google scholar
 • Helsper, W. (1987), “Selbkrise und IndividuationspozeB Zur Bedentung des imaginaren in der Selbstgenes”,Ü-berlegungen zu einer vernachlassigten Dimension der Subjectivitat! Dissertation. Universitat Marburg, s. 29 google scholar
 • Hoffner, Cynthia, Haefner, Margaret J. “Children’s Comforting of Frightened Coviewers, Real & Hypothetical TV-Viewing Situations,” Communication Research, Vol 24, No.2, April 1997, 136-152, 1997, Sage Pub-lications, Inc. google scholar
 • Işık, E. (1996). Nevrozlar. Ankara: Kent Matbaası. google scholar
 • Kılıç, R., Hatipoğlu, Ç. A., & Güneş, C. (2020). Quarantine and its legal dimension. Turkish Journal of Medical Sciences, 50(SI-1), 544-548. google scholar
 • Köknel, Ö. (1989). Kaygı Bozuklukları Genel ve Klinik Psikiyatri. İstanbul: Nobel Tıp Yayını. google scholar
 • Lieberg, Mats, “Teenagers and Public Space”, Communication Research, Vol. 22, No.6, December 1995, s. 720- 744 google scholar
 • Livingstone, S., Haddon, L., Görzig, A., & Olafsson, K. (2011). Risks and safety on the internet: the perspective of European children: full findings and policy implications from the EU Kids Online survey of 9-16 year olds and their parents in 25 countries. google scholar
 • Lyngbaek, A. (2014). Born to buy?. Amass, 18(3), 22.f google scholar
 • McNeal, J. U.,& McNeal, J. U. (1999). The kids market: Myths and realities. Paramount Market Publishing. google scholar
 • Oskay, Ünsal, (1982). Kitle İletişiminin Kültürel İşlevleri, Ankara, AÜSBF Yayınları google scholar
 • Öner, Necla ve Ayhan, Le Compte (1983) Durumluk ve Sürekli Kaygı Envanteri El Kitabı, İstanbul: Boğaziçi Üniversitesi Yayınları. google scholar
 • Pembecioğlu, 2001, İletişim ve Çocuk, İletişim ortamlarında Çocuk ve Reklam Etkileşimi, Nobel. google scholar
 • Pembecioğlu, 2011, Tübitak Projesi, Geleceğin Vatandaşları: Güncel Avrupa Gündemi ve Küresel Gündem Işığında Gençlerin Kaygı ve Eylemleri google scholar
 • Rosengren, Karl, S. & Hickling Anne K. “Seeing is Believing: Children’s Explamanitons of Commonplace, Magical and Extraordinary Transformations”, Child Development, 1994, 65, 1605-1626 google scholar
 • Scott, H. & Woods, H.C., 2018, Fear of missing out and sleep: Cognitive behavioural factors in adolescents’ ni-ghttime social media use, Journal of Adolescence, 68 (2018), pp. 61-65, 10.1016/j.adolescence.2018.07.009 google scholar
 • Shore, G. N., & Rapport, M. D. (1998). The fear survey schedule for children-revised (FSSC-HI): ethnocultural variations in children’s fearfulness. Journal of anxiety disorders, 12(5), 437-461. google scholar
 • Singer, D. G.,& Singer, J. L. (Eds.). (2011). Handbook of children and the media. Sage publications. google scholar
 • Slater, M. D. (2002). Entertainment education and the persuasive impact of narratives. google scholar
 • Sorokowska, A. et al.: Selfies and personality: Who posts self-portrait photographs? In Personality And Indivi-dual Differences, 2016, Vol. 90, p.119. google scholar
 • Söylemez, D. Travmaya Psikolojik Tepkiler Ve Bunlara Yaklaşım.(https://www.dileksoylemez.com/travma-ya-psikolojik-tepkiler-ve-bunlara-yaklasim.html erişim tarihi 11.7.2020) google scholar
 • Spielberger, C. D. (1989). State-trait anxiety inventory: a comprehensive bibliography. Consulting Psychologists Press. google scholar
 • Şencan, İ.,& Kuzi, S. (2020). Global threat of COVID 19 and evacuation of the citizens of different countries. Turkish Journal of Medical Sciences, 50(SI-1), 534-543. google scholar
 • Şenol, D., & Gülver, Ö. (2020) Suçun Sosyal Psikolojik Maliyeti: Suç Korkusu Ve Suç Korkusuna Neden Olan Faktörler. Toplum ve Kültür Araştırmaları Dergisi, (5), 25-41. google scholar
 • Twenge, J.M. 2017 IGen: Why today’s super-connected kids are growing up less rebellious, more tolerant, less happy--and completely unprepared for adulthood--and what that means for the rest of us, Simon and Schuster, New York (2017) google scholar
 • Uludağlı, N. P. (2017). Prenatal Dönemden Yasliliga Stres ve Sonuçlari/Stress and Its Consequences from Pre-natal Period to Older Ages. Psikiyatride Guncel Yaklasimlar, 9(2), 189. google scholar
 • Ursano, R. J., Fullerton, C.S. & Norwood, A. E. (1999). Psychiatric dimensions of disaster: Patient care, com-munity consultation, and preventive medicine. APA Online, Practice of Psychiatry. google scholar
 • Wilson, J. Q.,& Kelling, G. L. (1982). Broken windows. Atlantic monthly, 249(3), 29-38. google scholar
 • Woods, H. C.,& Scott, H. (2016). # Sleepyteens: Social media use in adolescence is associated with poor sleep quality, anxiety, depression and low self-esteem. Journal of adolescence, 51, 41-49. google scholar
 • World Health Organization (DSÖ). Novel coronavirus (2019-nCoV) situation report - 1. https://www.who.int/ docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20200121-sitrep-1-2019-ncov.pdf?sfvrsn=20a99c10_4. Published January 20, 2020. Accessed March 24, 2020. google scholar
 • Xiao, Y., Tang, S., & Wu, J. (2015). Media impact switching surface during an infectious disease outbreak. Scientific reports, 5, 7838. google scholar
 • Zhao, Y., Qiu, W., & Xie, N. (2012). Social networking, social gaming, texting. Handbook of children and the media, 97-112, Sage Publications google scholar
 • Zinnekar, Jurgen, “What does the future hold? Youth and Soicocultural Change in the FRG”, s. 17-32, Chicholm, Lynne; Büchner, Peter; Krüger, Heinz-Hermann; Brown, Phillip, Childhood, Youth and Social Change, A Comparative Perspective, The Falmer Press, 1990, 278 s. google scholar
 • Çevrimiçi Kaynaklar (Son erişim tarihi 15.5.2020) google scholar
 • http://www.br-online.de/jugend/izi/english/publication/televizion/33_2020_E/Goetz_Mendel_Lemish-Child-ren_COVID-19_and_the_media.pdf google scholar
 • https://dijilopedi.com/2020-turkiye-internet-kullanimi-ve-sosyal-medya-istatistikleri/ google scholar
 • https://www.cnnturk.com/video/turkiye/koronavirus-nedeniyle-goremedigi-dedesi-icin-gozyasi-doktu google scholar
 • https://www.dogrulukpayi.com/bulten/turkiye-nin-cocuk-verileri google scholar
 • https://www.haberturk.com/adana-haberleri/77308720-kucuk-talya-hemsire-annesine-bir-ay-sonra-kavustuada-nada-4-yasindaki-talya-korona-virus google scholar
 • https://www.milliyet.com.tr/milliyet-tv/hemsire-anneleri-icin-sarki-yaptilar-video-6185622 google scholar
 • https://www.milliyet.com.tr/teknoloji/guvenlik-aciklarini-ortaya-cikaran-hacker-bir-milyon-dolar-kazan-di-2846019 google scholar
 • https://www.pewresearch.org/internet/2018/05/31/teens-social-media-technology-2018/ google scholar
 • https://www.theguardian.com/technology/2018/jun/01/facebook-teens-leaving-instagram-snapchat-study-u-ser-numbers google scholar
 • https://www.turizmgunlugu.com/2020/04/13/tarihte-salgin-hastaliklar/ google scholar


PAYLAŞ
İstanbul Üniversitesi Yayınları, uluslararası yayıncılık standartları ve etiğine uygun olarak, yüksek kalitede bilimsel dergi ve kitapların yayınlanmasıyla giderek artan bilimsel bilginin yayılmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. İstanbul Üniversitesi Yayınları açık erişimli, ticari olmayan, bilimsel yayıncılığı takip etmektedir.