BÖLÜM


DOI :10.26650/B/ET07.2021.003.22   IUP :10.26650/B/ET07.2021.003.22    Tam Metin (PDF)

Tıbbi Nesnelerin İnterneti

Nilgün BozbuğaMurat TekbaşSevinç Gülseçen

Sağlık alanında kullanılan internet temelli teknolojiler, tıbbi nesnelerin interneti uygulamaları olarak tanımlanmaktadır. Tıbbi nesnelerin interneti (IoMT), sağlık kurumlarının etkinliklerinde, toplum sağlığı alanlarında ve kişisel sağlık alanında verilerin insan müdahalesine gerek kalmadan, çeşitli sensörler aracılığıyla toplanıp, akıllı cihazlardan ön işlemeden geçerek, ağ geçitlerinden aktarılıp ve sunucu üzerinden analiz edilip, sunucudan sunucuya çok kısa süreler içinde iletebilmesi esasına dayanmaktadır. Sağlık endüstrisinde çalışan tüm cihazların haberleşmesi ancak iyi tasarlanmış ve yapılandırılmış bir ağ içerisinde mümkündür. Bu haberleşme genel olarak sensörler, kablosuz ağlar ve çeşitli haberleşme protokolleri yardımıyla gerçekleştirilmektedir. Hasta vücuduna yerleştirilen sensörler vasıtasıyla gerçekleştirilen uzaktan takip sistemleri, BAN (body area network, vücut alan ağları)/ WBAN (wireless body area network, kablosuz vücut alan ağları) olarak adlandırılan vücut alan ağları teknolojisinden yararlanmaktadır. Vücut alan ağları kronik hastalıklar başta olmak üzere, hastanın sağlık durumunun görüntülenmesi ve hayati önem taşıyan bilgilerin anında izlenmesi temeline dayanır. Nesnelerin interneti aracılığıyla sağlık kurumlarının altyapı sistemleri birbirleriyle haberleşebilen sistemler tarafından kontrol edilebilmekte; böylece kaynak ve zaman tasarrufu sağlanabilmektedir. Tıbbi nesnelerin internetinin kullanım amaçlarının başında düşük maliyetle bakım hizmetlerinin sağlanması, verimsiz çalışma koşullarının giderilmesi, hastalıklarla mücadelede erken tanı ve tedavi protokollerinde daha etkin süreçlerin izlenmesi ve hasta memnuniyetinin arttırılması gelmektedir. Sağlığı koruma, geliştirme ve sağlıklı yaşama destek verilmesi gibi sağlık hizmetlerini ilgilendiren birçok alanda tıbbi nesnelerin interneti teknolojisinden yararlanılmaktadır. Giyilebilir teknolojilerle kişilere ait tıbbi değerler izlenebilmekte ve bu veriler uzaktan sağlık personelleriyle paylaşılabilmektedir. Bu sayede uzaktan hasta bakımının mümkün hale gelmesi sağlık kurumlarında kalış süresini azaltabilmekte ve maliyetlerin düşmesine yardımcı olabilmektedir. Sonuç olarak nesnelerin interneti sağlık hizmeti veren personellere destek vermek, hizmet alan bireylerin iyileşme süreçlerine yardımcı olmak, memuniyet oranını arttırmak, kaynakların verimli kullanılmasını sağlamak ve sağlıklı yaşama destek vermek amacıyla kullanılmaktadır. Bu bölümde sağlık alanındaki nesnelerin interneti temelli uygulamalara ve faydalarına değinilmiştir.


DOI :10.26650/B/ET07.2021.003.22   IUP :10.26650/B/ET07.2021.003.22    Tam Metin (PDF)

Internet of Medical Things

Nilgün BozbuğaMurat TekbaşSevinç Gülseçen

Internet-based technologies used in health care are defined as the Internet of Medical Things (IoMT). IoMT is based on the principle that the data are collected through various sensors, pre-processed from smart devices, transferred through gateways, and analyzed through the server. Then, data are transmitted from a server to another server in a very short time in the activities of health institutions, community health, and personal health. The communication of all devices working in the health industry is possible only in a well-designed and structured network. This communication is generally carried out with the help of sensors, wireless networks, and various communication protocols. Remote monitoring systems realized by sensors placed in a patient’s body utilize the technology of body area networks (BANs)/wireless body area network. BANs are based on the visualization of the patient’s health status and the instant monitoring of vital information, especially chronic diseases. Infrastructure systems of health institutions can be controlled by systems that can communicate with each other through the IoMT; thus, resource and time saving could be achieved. The primary purpose of using IoMT is to provide health care services at lower costs, to eliminate inefficient working conditions, to monitor more effective processes in early diagnosis and treatment protocols, and to increase patient satisfaction. IoMT technology is utilized in many areas related to health services such as health protection, health development, and support for healthy life. Health measurement data of individuals can be monitored with wearable technologies, and these data can be shared with health care professionals remotely. In this way, enabling remote patient care can reduce the length of stay in health care institutions and help reduce costs. As a result, the IoMT is used to support health care personnel, help individuals heal, increase the satisfaction rate, ensure an efficient use of resources, and support healthy living. This section explores the IoT applications and their benefits in health care.Referanslar

 • Acar, A.Z., Bozaykut, T.B. (2017). Türk Sağlık Sektöründe Tedarik Zinciri Yönetimine Genel Bir Bakış, İşletme & Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, 6 (5), 13-27. google scholar
 • Al Brashdi ZS, Hussain SZ, Yosof KM, Hussain SA, Singh AV. (2018). IoT based Health Monitoring System for Critical Patients and Communication through Think Speak Cloud Platform. Reliability Infocom Tech-nologies and Optimization (Trends and Future Directions) (ICRITO) 2018 7th International Conference on, pp. 652-658. google scholar
 • Alqahtani, F.H. (2018). The Application of the Internet of Things in Healthcare, International Journal of Com-puter Applications, 180 (18), 19-23. google scholar
 • Alsubaei F, Abuhussein A, Shiva S. (2019).Ontology-Based Security Recommendation for the Internet of Me-dical Things. Access IEEE 7: 48948-48960. google scholar
 • Andrews A. Serious games for psychological health education. (2011). In: Shumaker R, editor. Virtual and Mixed Reality - Systems and Applications. Berlin, Heidelberg: Springer; 3-10. google scholar
 • Avaner, T., Avaner, E., (2018), “Yazılım Teknolojileri ve Sağlık Yönetimi: HIMSS ya da Dijital Hastane Hizmetleri Üzerine Bir Değerlendirme”, Yasama Dergisi, 37, 5-28. google scholar
 • Basatneh, R., Najafi, B., & Armstrong, D. G. (2018). Health Sensors, Smart Home Devices, and the Internet of Medical Things: An Opportunity for Dramatic Improvement in Care for the Lower Extremity Complications of Diabetes. Journal of Diabetes Science and Technology 12(3): 577-586. google scholar
 • Bozbuğa N. (2019). Robotik Cerrahide Kullanılan Tıbbi Cihaz ve Malzemeler. Tıbbi Cihaz ve Malzemeler (Bozbuğa N, Yakıncı C eds). İnönü Üniversitesi Yayınları, pp: 215-218. google scholar
 • Budak, E., Topal, A. (2018), Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Bölümü Öğrencilerinin Bilgisayara Karşı Tutumları ve Bilgisayar Okuryazarlığı Becerilerinin İncelenmesi, Online Academic Journal of Information Technology, 9(33): 193-208. google scholar
 • Bulut, Y. (2011). Biyosensörlerin Tanımı ve Biyosensörlere Genel Bakış. 6th International Advanced Techno-logies Symposium (IATS’11), Elazığ, Turkey, pp.98-101. google scholar
 • Chiuchisan I, Costin H, Geman O. (2014). Adopting the Internet of Things Technologies in Health Care Systems, 2014 International Conference and Exposition on Electrical and Power Engineering, 16-18 Ekim 2014 Yaş/ Romanya, New Jersey, IEEE, ISBN: 978-1-4799-5849-8, 532-535. google scholar
 • Cobrin GM, Pittman RH, Lewis BS. (2006). Increased diagnostic yield of small bowel tumors with capsule endoscopy. Cancer 107(1): 22. google scholar
 • Çimen, M. (2010). Sağlık Yönetimi ve Sağlık Yönetim Eğitimi, Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 1 (3), 136-139. google scholar
 • Etges APBS, Souza JS, Neto Francisco J, Felix EA. (2019). A Proposed Enterprise Risk Management Model For Health Organizations. Journal of Risk Research 22(4): 513-531. google scholar
 • Gatouillat A, Badr Y, Massot B, Sejdic E. (2018). Internet of Medical Things: A Review of Recent Contributions Dealing With Cyber-Physical Systems in Medicine. IEEE Internet of Things Journal 5(5): 3810-3822. google scholar
 • Hossain M., Islam S.M.R., Ali F., Kwak K., Hasan R. (2017). An Internet of Things-based Health Prescription Assistant and Its Security System Design, Future Generation Computer Systems (82): 422-439. google scholar
 • Huraizah Z, Azaliah N, Hafızah N, et al. (2019). IoT security risk management model for secured. Practice in Healthcare Environment 161: 1241-1248. google scholar
 • Irfan M, Ahmad N. (2018). Internet of medical things: Architectural model, motivational factors and impedi-ments. 15th Learning and Technology Conference (L&T), Jeddah, pp. 6-13. google scholar
 • Jaisree, K., Sharmila, J., Jeevitha, J., Chandrakala K.R.S. (2017). Smart Hospitals Using Internet of Things (IoT), International Journal of Trendy research in Engineering and Technology, 1(3): 1-3. google scholar
 • Joyia DGJ, Liaqat RM, Farooq A, Rehman S. (2017). Internet of Medical Things (IOMT): Applications, Benefits and Future Challenges in Healthcare. Journal of Communications 12(4): 240-247. google scholar
 • Jusak J, H. Pratikno H, Putra VH. (2016). Internet of Medical Things for cardiac monitoring: Paving the way to 5G mobile networks. 2016 IEEE International Conference on Communication, Networks and Satellite (COMNETSAT), Surabaya, pp. 75-79. google scholar
 • Kanase, P., Gaikwad, S. (2016). Smart Hospitals Using Internet of Things (IoT), International Research Journal of Engineering and Technology, 6 (7), 1220-1223. google scholar
 • Limon, S. (2019), Hastanelerdeki Tıbbi Dokümanların Geleneksel Ortamdan Elektronik Ortama Dönüşümü, Is-parta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Uygulamalı Sosyal Bilimler ve Güzel Sanatlar Dergisi, 1 (1), 30-39. google scholar
 • Magsi H, Sodhro AH, Chachar FA, Abro SAK, Sodhro GH, Pirbhulal S. (2018). Evolution of 5G in Internet of medical things. 2018 International Conference on Computing, Mathematics and Engineering Technologies (iCoMET), Sukkur: pp. 1-7. google scholar
 • Minaam, D.S.A., Abd-ELfattah, M. (2018). Smart drugs:Improving healthcare using Smart Pill Box for Medicine Reminder and Monitoring System, Future Computing and Informatics Journal, 3 (2): 443-456. google scholar
 • Nalajala, P., Lakshmi, S.B. (2018). A Secured IoT Based Advanced Health Care System for Medical Field using Sensor Network, International Journal of Engineering & Technology, 7 (2): 105-108. google scholar
 • Paiva, S., Brito, D., Leiva-Marcon, L. (2018). Real Time Location Systems Adoption in Hospitals - A Review and A Case Study for Locating Assets, Acta Scientific Medical Sciences , 2 (7), 2-17. google scholar
 • Rosenbaum, L. (2018). Swallowing a Spy - The Potential Uses of Digital Adherence Monitoring, The New England Journal of Medicine 378(2): 102-103. google scholar
 • Qureshi F, Krishnan S. (2018). Wearable Hardware Design for the Internet of Medical Things (IoMT). Sen-sors 18, 3812. google scholar
 • Saravanan M, Shubha R, Marks AM, Iyer V. (2017). SMEAD: A secured mobile enabled assisting device for diabetics monitoring”, Advanced Networks and Telecommunications Systems (ANTS) 2017 IEEE Interna-tional Conference on, pp. 1-6. google scholar
 • Shaikh, A.A., Gupta, N.S., Khan, A.D.M., Artist, H.T., (2017). Android and Internet of Things (IOT) Based Alz-heimer Care/Rehabilitation System to Moniter and Progress Patient Health Condition, International Journal of Innovative Research in Computer and Communication Engineering 5 (3): 5531-5539. google scholar
 • Selvaraj, N. (2014). Long-term Remote Monitoring of Vital Signs using a Wireless Patch Sensor, 2014 IEEE Healthcare Innovation Conference (HIC), Seattle, WA, 2014, pp. 83-86. google scholar
 • Strauss RW, Garmel GM, Halterman MK. (2014). Conflict Management. İn: Strauss & Mayer’s Emergency Department Management, by McGraw-Hill Education, 44-52. google scholar
 • Tüylek, Z. (2017). Biyosensörler ve Nanoteknolojik Etkileşim, BEÜ Fen Bilimleri Dergisi, 6 (2): 71-80. google scholar
 • Ullah H, Nair NG, Moore A, Nugent C, Muschamp P, Cuevas M. (2019). 5G Communication: An Overview of Vehicle-to-Everything Drones and Healthcare Use-Cases, Access IEEE 7; 37251-37268. google scholar
 • Wang , Huang X, Tang SY, Shi GM, Ma X, Guo J. (2019). Blood Triglyceride Monitoring With Smartphone as Electrochemical Analyzer for Cardiovascular Disease Prevention. Biomedical and Health Informatics IEEE Journal of. 23(1): 66-71. google scholar
 • World Health Organization. (2006). Communicable disease surveillance and response systems guide to moni-toring and evaluating. Lyon; 25-29. google scholar
 • World Health Organization. (2011). Transformative scale up of health professional education: an effort to incre-ase the numbers of health professionals and to strengthen their impact on population health. google scholar


PAYLAŞ
İstanbul Üniversitesi Yayınları, uluslararası yayıncılık standartları ve etiğine uygun olarak, yüksek kalitede bilimsel dergi ve kitapların yayınlanmasıyla giderek artan bilimsel bilginin yayılmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. İstanbul Üniversitesi Yayınları açık erişimli, ticari olmayan, bilimsel yayıncılığı takip etmektedir.