BÖLÜM


DOI :10.26650/B/ET07.2021.003.33   IUP :10.26650/B/ET07.2021.003.33    Tam Metin (PDF)

Tıpta Yapay Zeka Uygulamaları - Antik Çağdan Yapay Zekaya Teşhis Ve Tedavi Yöntemlerinin Gelişim Sürecinde Klinik Karar Destek Sistemlerinin Evrimine Genel Bakış

İnci Zaim Gökbay

Günümüzde hayat kolaylaştıran bir çok uygulamanın temelinde merak dolu arayışlar, daha üstün bir ırk haline gelebilmek için duyulan heyecan, durmak bilmeksizin hissedilen mükemmellik arzusu yatmaktadır. Tüm hayallere dayalı arayışlar gibi yapay zeka olarak andığımız popüler ve neredeyse hayatımızın tümünü kaplayan insan yeteneklerini barındıran makineler de tarih boyunca pek çok öyküde, resimde, heykelde betimlenmiştir. Tarih, Homeros’un İlyada’sından Aristoteles’in Politika adlı kitabına, Leonardo Da Vinci’nin eserlerinden, Frederic Vidoni’nin Anas makinesine uzanan, adım adım hayalin gerçeğe dönüşmesini izlemiştir. Aristoteles’in de Politika’da ifade ettiği üzere esasında her insanın en büyük hayali elinde tuttuğu tüm aletlerin ya emriyle ya da ihtiyaç halinde kendi işini yapan bir zekaya sahip olmasıdır. Yapay zekanın günümüzdeki hale gelmesi hatta birkaç yıl sonra geleceği aktif durum aynı insanlığın ilk olarak 2,5 milyon yıl önce Doğu Afrika’da Australopithecus’dan evrimleşmesi gibi uzun bir yolculuktur. Yaşam koşullarının itmesiyle arkaik erkek ve kadınların anavatanlarını terk ederek farklı bölgelere göç etmesi ve göç edilen bölgede verilen hayatta kalma savaşının sonucu olarak yaşanan evrim, artık koşullların değişmesiyle HomoSapiens olarak anılan insanlığın yeni bir cinse evrimini mi işaret etmektedir? Bu konuda birçok tartışma yapılırken multidisipliner olarak birçok alan ayrık ya da bütün halinde bu sürecin analizine ve bu evrilmenin yaşanmasına hizmet etmektedir. Bu bölümde ilk olarak asıl zekanın yapay zekayı üreterek, gücün tanımını nasıl değiştirdiği kısaca özetlenecektir. Ardından teknolojik gelişim sürecinin tıbbi alanda yaptığı katkılar incelenecektir. Son olarak yapay zekanın tıbbi alanda sunduğu imkanlarla ilişkili güncel çalışmalara yer verilecektir.


DOI :10.26650/B/ET07.2021.003.33   IUP :10.26650/B/ET07.2021.003.33    Tam Metin (PDF)

Artificial Intelligence Applications in Medicine – an Overview of the Evolution Of Clinical Decision Support Systems in The Development Process of Diagnostic And Treatment Methods From Antiquity to Artificial Intelligence

İnci Zaim Gökbay

Today, the pursuit of curiosity, the excitement to become a superior race, and the desire for perfection without stopping are the foundations of many applications that make our lives easier. Like all imaginative pursuits, machines that are popular and artificial human skills that cover almost all our lives have been depicted in many stories, paintings, and sculptures throughout history. History followed the step-by-step dream come true from Homer’s Iliad to Aristotle’s Politics, from Leonardo Da Vinci’s works to Frederic Vidoni’s Anas machine. As Aristotle expresses in Politics, the biggest dream of every human being is that all the tools that he holds in his hands either have an intelligence that performs his own work either by order or in case of need. The fact that artificial intelligence has become today, and that it will become active a few years later, a long journey like the first humanity evolved from Australopithecus 2.5 million years ago in East Africa. Does the evolution of the archaic men and women leaving their homeland and migrating to different regions with the push of living conditions and the war of survival in the migrated region indicate the evolution of humankind, called Homo Sapiens, with the change of conditions. Although there are many discussions on this matter, many multidisciplinary fields serve to analyze this process in separate or whole and to experience this evolution. This section, first, briefly summarizes how the real intelligence changes the definition of power by producing artificial intelligence. Then, it examines the contributions of the technological development process in the medical field. Finally, it discusses the current studies demonstrating the opportunities offered by artificial intelligence in the medical field.Referanslar

 • Anliker, Urs et al. 2004. “AMON: A Wearable Multiparameter Medical Monitoring and Alert System.” IEEE Transactions on information technology in Biomedicine 8(4): 415-27. google scholar
 • Bishop, Jeffrey B et al. 1997. “Classification of Low Back Pain from Dynamic Motion Characteristics Using an Artificial Neural Network.” Spine 22(24): 2991-98. google scholar
 • Brehier, Emile. 1947. “Science et Humanisme.” google scholar
 • Buchanan, Bruce G, and Joshua Lederberg. 1971. The Heuristic DENDRAL Program for Explaining Empirical Data. Stanford University. google scholar
 • Copeland, B Jack. 2004. The Essential Turing. Clarendon Press. google scholar
 • Diez, Inigo URKIDI, and Itziar ALONSO Urbistondo. 2003. “Knowledge Management for Clinical Decision Making.” Proceedings of the 3rd European Knowledge Management Summer School: 7-12. google scholar
 • De Dombal, F T et al. 1972. “Computer-Aided Diagnosis of Acute Abdominal Pain.” Br Med J 2(5804): 9-13. google scholar
 • Evans, Jae A. 1999. “Electronic Medical Records System.” google scholar
 • Feldman, Robert P, and James T Goodrich. 1999. “The Edwin Smith Surgical Papyrus.” Child’s Nervous System 15(6-7): 281-84. google scholar
 • Fotiadis, Dimitrios I, Constantine Glaros, and Aristidis Likas. 2006. “Wearable Medical Devices.” Wiley Encyc-lopedia ofBiomedical Engineering. google scholar
 • Greenlaw, R et al. 2002. “PARREHA-Assistive Technology for Parkinson’s Rehabilitation.” In 1st Cambridge Workshop on Universal Access and Assistive Technology,. google scholar
 • Heilman, Keri J, and Stephen W Porges. 2007. “Accuracy of the LifeShirt®(Vivometrics) in the Detection of Cardiac Rhythms.” Biological psychology 75(3): 300-305. google scholar
 • Hoskins, Josiah Collier, and D M Himmelblau. 1988. “Artificial Neural Network Models of Knowledge Repre-sentation in Chemical Engineering.” Computers & Chemical Engineering 12(9-10): 881-90. google scholar
 • McClain, James J, Gregory J Welk, Eric E Wickel, and Joey C Eisenmann. 2005. “Accuracy Of Energy Expen-diture Estimates From The Bodymedia Sensewear® Pro 2 Armband: 600 Board# 192 2: 00 PM-3: 30 PM.” Medicine & Science in Sports & Exercise 37(5): S116-17. google scholar
 • McCulloch, Warren S, and Walter Pitts. 1943. “A Logical Calculus of the Ideas Immanent in Nervous Activity.” The bulletin of mathematical biophysics 5(4): 115-33. google scholar
 • Miller, Randolph A, Harry E Pople Jr, and Jack D Myers. 1982. “Internist-I, an Experimental Computer-Based Diagnostic Consultant for General Internal Medicine.” New England Journal of Medicine 307(8): 468-76. google scholar
 • Pentland, Alex. 2005. “Healthwear: Medical Technology Becomes Wearable.” Studies in health technology and informatics 118: 55-65. google scholar
 • Piccinini, Gualtiero. 2004. “The First Computational Theory of Mind and Brain: A Close Look at Mcculloch and Pitts’s ‘Logical Calculus of Ideas Immanent in Nervous Activity.’” Synthese 141(2): 175-215. google scholar
 • Sawar, M J, T G Brennan, A J Cole, and J Stewart. 1992. “An Expert System for Postoperative Care (Poems).” Proceedings of MEDINFO-92, Geneva, Switzerland. google scholar
 • Shortliffe, Edward. 2012. 2 Computer-Based Medical Consultations: MYCIN. Elsevier. google scholar
 • Sloane, Elliot, Eric Rosow, Joe Adam, and Dave Shine. 2006. “Clinical Engineering Department Strategic Grap-hical Dashboard to Enhance Maintenance Planning and Asset Management.” In 2005 IEEE Engineering in Medicine and Biology 27th Annual Conference, IEEE, 7107-10. google scholar
 • Swade, Doron, and Charles Babbage. 2001. Difference Engine: Charles Babbage and the Quest to Build the First Computer. Viking Penguin. google scholar
 • Takeda, Hiroshi et al. 2003. “Health Care Quality Management by Means of an Incident Report System and an Electronic Patient Record System.” International journal of medical informatics 69(2-3): 285-93. google scholar
 • Turing, Alan M. 1980. “Computing Machinery and Intelligence.” Creative Computing 6(1): 44-53. google scholar
 • Turing, Alan Mathison. 1990. “The Chemical Basis of Morphogenesis.” Bulletin of mathematical biology 52(1-2): 153-97. google scholar
 • Vardell, Emily, and Mary Moore. 2011. “Isabel, a Clinical Decision Support System.” Medical reference services quarterly 30(2): 158-66. google scholar
 • Yavi, Ersal, and Necla Yazıcıoğlu Yavi. 1996. Tarih Öncesi Çağlardan Günümüze Mısır. Yazıcı Yayınevi. google scholar
 • Yüksel, Yücel. 2006. “Puslu Mantık ve Felsefî Arka Planı.” Yayınlanmamış Doktora Tezi, İstanbul: İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. google scholar


PAYLAŞ
İstanbul Üniversitesi Yayınları, uluslararası yayıncılık standartları ve etiğine uygun olarak, yüksek kalitede bilimsel dergi ve kitapların yayınlanmasıyla giderek artan bilimsel bilginin yayılmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. İstanbul Üniversitesi Yayınları açık erişimli, ticari olmayan, bilimsel yayıncılığı takip etmektedir.