BÖLÜM


DOI :10.26650/B/ET07.2021.003.32   IUP :10.26650/B/ET07.2021.003.32    Tam Metin (PDF)

Uzaktan Sağlık Hizmetlerinin Finansmanı, Geri Ödemesi ve Gelire Dönüştürülmesi

Ahmet Bilge Sözen

Bir sistem veya hizmet ne kadar güzel, talep ne kadar yüksek olursa olsun, maliyeti düşürülmezse ve kar sağlanmazsa yaygınlaşamaz, er ya da geç terk edilmeye mahkumdur. Uzaktan Sağlık Hizmetini (USH) gelire dönüştürmek için bir şekilde geri ödenmesi gerekir. Uzaktan Sağlık Hizmetlerini gelire dönüştürme süreci de ancak yasal dayanak oluşturulduktan ve fiyatlar SGK tarafından belirlendikten sonra başlayacaktır. Bu nedenle USH kendi masrafını karşılayacak ve paydaşları yeni yatırımlar yapmaya ikna edecek bir geri ödeme sistemi ile desteklenmelidir. Ancak, mobil sağlık (m-Sağlık, m-Health) iş modelleri (sunucu hizmetleri, doğrudan tüketici hizmetleri ve klinik teknoloji entegrasyonu) hala geliştirmeye ve olgunlaşmaya açık olduğundan, faturayı kimin ödeyeceği konusu belirsizliğini korumaktadır. Mobil sağlık uygulamaları, devlet geri ödeme kurumları ve sağlık sigortası şirketleri tarafından geri ödeme programına dahil edilmedikçe, maksimum kapasitelerine ulaşmaktan uzak kalacaktır. Hizmet alanların ödemeleri esas olarak iki yöntemle yapılacaktır: 1- Cep telefonu, tablet, bilgisayar ve yazılım satın alarak, 2- USH aracılığıyla alınan sağlık hizmetlerinin ücretinin ödenmesi. USH’nin ödenmesi de cepten ödeme ve sigorta kurumları aracılığıyla yapılan geri ödeme olmak üzere başlıca iki yöntemle yapılacaktır. Cepten ödeme yönteminde uzaktan muayeneyi yapan doktora veya çalıştığı hastaneye ödeme yapılması gerekmektedir. Bu ödeme büyük olasılıkla mobil ödeme yöntemi kapsamında kredi kartı vb. ile yapılacaktır. İkinci yöntemi ise kişinin dahil olduğu sigorta sisteminin (SGK, özel sağlık sigortası vb.) gerektirdiği sigorta primlerinin ödenmesi şeklinde olacaktır. USH için mevzuat hazırlanıp yürürlüğe konduğunda, devletin geri ödemesi muhtemelen halihazırda olduğu gibi SGK aracılığıyla hizmet tedarikinin alt gruplarından biri, yani küresel bütçe, kişi başına ödeme, paket fiyatı, vaka bazlı ödeme, maaş, hizmet başına ödeme veya bunların bir kombinasyonu şeklinde olmaya devam edecektir. Özel sigorta şirketleri USH bedelini de klasik yöntemle alınan sağlık hizmetinin ödenmesinde kullandıkları yöntemle geri ödeyecektir. Fiyatlar başlangıçta muhtemelen şu anda uygulanan fiyatlardan önemli ölçüde farklı olmayacaktır fakat zamanla mevcut fiyatların altına inebilecektir.


DOI :10.26650/B/ET07.2021.003.32   IUP :10.26650/B/ET07.2021.003.32    Tam Metin (PDF)

Financing, Reimbursement and Converting Into Income of Remote Health Services

Ahmet Bilge Sözen

No matter how beautiful a system or service is, no matter how high the demand is, if it does not save its cost or make a profit, it cannot become widespread, then it is doomed to be abandoned sooner or later. To convert remote health service (RHS) into income, it must be paid back in some way. The process of converting the RHS into income will start only after the legal basis is established and the prices are determined by the SSI. For this reason, RHS must also be supported by a repayment system that will pay for itself and convince stakeholders to make new investments. However, as m-Health business models (server services, direct consumer services, and clinical technology integration) are still open to development and maturity, it remains uncertain who will pay the bill. Unless m-Health applications are included in the reimbursement program by government reimbursement institutions and health insurance companies, they will remain far from reaching their maximum capacity. Payments of the service by recipients will be mainly conducted via two methods: (1) by purchasing mobile phones, tablets, computers, and software, and (2) payment of cost of health services received through RHS. The payment of RHS will also be made through two main methods: out-of-pocket payment and payment made through insurance institutions. In the out-ofpocket payment method, payment must be made to the doctor performing the remote examination or the hospital where he/she works. This payment is most likely within the scope of mobile payment method, credit card, etc. The second method will be the payment of the insurance premiums required by the insurance system (SSI, private health insurance, etc.) in which the person is included. Once the legislation for the RHS is prepared and enforced, the state’s reimbursement will probably be in the form of one of the subgroups of service procurement through SSI, namely, global budget, payment per capita, package price, case-based payment, salary, payment per service, or a combination of these. The reimbursement of RHS costs by private insurance companies to the service provider will be in the form of a conventional payment. Prices initially probably will not differ significantly from the currently applied prices, but, over time, they may drop below the current prices.Referanslar

 • Cost-benefit analysis of telehealth in pre-hospital care. James R Langabeer, II, Tiffany Champag-ne Langabeer, Diaa Alqusairi, First Published December 5, 2016 Research Article https://doi.or-g/10.1177/1357633X16680541 google scholar
 • Evaluations of health interventions in social insurance-based countries: Germany, the Netherlands and Austria. Wild, C. ve B. Gibis (2003). Health Policy, 63: 187-196. google scholar
 • Faturalama sürecinde yapilan hatalar sonucu oluşan gelir kayiplarinin nedenleri ve kayiplari önlemek için ya-pilmasi gerekenler. Sozen AB. İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Sağlık Yönetimi Anabilim Dalı Sağlık Yönetimi Programı Yüksek Lisans Tezi. İstanbul 2015 google scholar
 • Financial Management in Health Services Understanding Public Health Reinhold Gruen, Ann Howarth 2005. Open University Press McGraw-Hill Education google scholar
 • Getting Health Reform Right. A Guide to Improving Performance and Equity Roberts, M., W. Hsiao, P. Berman, M.R. Reich (2004). New York: Oxford University Press. google scholar
 • Healthcare Finance An Introduction to Accounting and Financial Management 4th edition. Louis C. Gapenski. (2008). Health Administration Press google scholar
 • Incentives and Provider Payment Methods”. Howard Barnum, Joseph Kutzin and Hele Saxenian (1995). International Journal of Health Planning and Management, Vol. 10:23-45. google scholar
 • Kamu Kesimi Ekonomisi, Çevirmen: Batırel,ÖF. Joseph, E.S. Marmara Üniversitesi Yayın No: 549, İstanbul, ss.341-366. (1994) google scholar
 • Paying for the Health Sector. Hoare, G., A. Mills. (1986);, London: EPC Publications, No 2. google scholar
 • Private Health Insurance and Medical Savings Accounts: Theory and Experience, Mossialos, E. Et al., (eds.), Funding Health Care: Options for Europe. Maynard, A. and Dixon, A., s.109-127, Open University Press, Buckingham - Philadelphia. (2002) google scholar
 • Remote monitoring: a cost or an investment? Haran Burri, Hein Heidbuchel, Werner Jung, and Pedro Brugada. Europace (2011) 13, ii44-ii48. doi:10.1093/europace/eur082 google scholar
 • Resource Allocation for Health Equity. Diderichsen, F. İssues and Method: World Bank, (2004). google scholar
 • Sağlık Hizmetlerinin Finansman Modelleri: Sosyal Sağlık Sigortasının Türkiye’de Gelişimi. Tatar M. Sosyal Güvenlik Dergisi. Haziran 2011, Cilt 1, Sayı 1, Sayfa 103-133 google scholar
 • Sağlık Sigortasında Hizmet Sunuculara Ödeme Yöntemleri. Çelik, H. İstanbul: Nobel Tıp Kitapevi, s.25. (2006) google scholar
 • Sağlıkta Bir Geri Ödeme Yöntemi Olarak Global Bütçe ve Türkiye. AKYÜREK, ÇE. Sosyal Güvenlik Dergisi. No:2. Ss.124-153. (2012) google scholar
 • Sağlık Hizmeti Sunanlara Ödeme Modelleri, Hastane Yöneticiliği, Uz, H. (Ed: Osman Hayran, Haydar Sur) Nobel Tıp Kitabevi, İstanbul.(1997). google scholar
 • Sağlık sisteminde ödeme mekanizmaları. Sur, H.,http://www.sdplatform.com/ Yazilar /Kose-Yazilari/120/Sag-lik-sisteminde-odeme-mekanizmalari.aspx google scholar
 • Social insurance competition between Bismarck and Beveridge. Cremer, H., P. Pestieau (2003). Journal of Urban Economics, 54: 181-196. google scholar
 • Teletıpta Mobil Uygulama Çalışması ve Mobil İletişim Teknolojilerinin Analizi. Ali Hakan ISIK, İnan GÜLER. Bilişim Teknolojileri Dergisi, Cilt: 3, Sayı: 1, Ocak 2010 google scholar
 • The Moral-Hazard Myth:The Bad Idea Behind Our Failed Health-Care System. Gladwell, M. The New Yorker, Department of Public Policy, USA. (2005) google scholar
 • Understanding Health Insurance A Guide to Billing and Reimbursement. Green,M.A., Rowell J.C. 8th Edition, NY,USA: Thomson Delmar Learning, p.68. (2006) google scholar


PAYLAŞ
İstanbul Üniversitesi Yayınları, uluslararası yayıncılık standartları ve etiğine uygun olarak, yüksek kalitede bilimsel dergi ve kitapların yayınlanmasıyla giderek artan bilimsel bilginin yayılmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. İstanbul Üniversitesi Yayınları açık erişimli, ticari olmayan, bilimsel yayıncılığı takip etmektedir.