BÖLÜM


DOI :10.26650/B/ET07.2021.003.36   IUP :10.26650/B/ET07.2021.003.36    Tam Metin (PDF)

Yaygın E-Öğrenme Tabanlı Sağlık Eğitimi: Oyunlaştırma ve Sağlık Okuryazarlığı

Ekrem KutbayNilgün Bozbuğa

Sağlık bilgi, tutum, davranış, değer ve kurallar bütünüdür. Sağlığın geliştirilmesinde ve korunmasında sağlığın sahibinin katılımı gereklidir ve kişinin sağlığını en iyi kendisi korur. Sağlık okuryazarlığı, kişinin sağlıkla ilgili etkin ve uygun kararları verebilmesi için sağlık bilgilerini okuma, anlama ve kullanma yeteneğidir. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ, WHO) tarafından sağlık okuryazarlığı, sağlıklı olmayı sürdürme ve bu duruma katkıda bulunmayı sağlayan yollarla bireylerin bilgiye olan erişim, anlama ve kullanma yeteneği ile motivasyonu belirleyen bilişsel ve sosyal beceriler olarak tanımlanmaktadır. Ayrıca DSÖ, bireylerin sağlık okuryazarlık düzeylerini artırmak için aktif olarak dahil olabildikleri bütünleştirici eğitim ortamlarından yararlanılmalı ve eğitim alanındaki gelişmelerden, yeni kavram ve yöntemlerden faydalanılmalı, önerisinde bulunmaktadır. Oyunlaştırılmış sistemler bu amaçlar için kullanılabilecek yöntemlere örnek olarak gösterilebilir. Oyunlaştırma, ödüllendirme sistemleri ve rekabet unsurlarını dijital oyun tasarım teknikleriyle kullanarak, öğrenme süreçlerinde daha etkili, verimli ve çekici deneyimler sağlayarak öğrenen motivasyonunu arttırma, süreçlere adanmışlık sağlama, olumlu yönde davranış değişikliği ve konsantrasyon artışıyla derin bir öğrenme ve önemli enformasyonu hatırlamayı kolaylaştırma olanakları sunan yenilikçi bir yaklaşımdır. Oyunlaştırmada, öğrenme sürecini daha verimli hale getirmek amacıyla oyunlarda kullanılan ödüllendirme sistemleri ve rekabet unsurları, dijital oyun tasarım teknikleri ile kullanılır. Oyunlaştırmada geri-bildirim, ödül, ilerleme-gelişme ve sosyalleşme gibi temel oyun mekaniklerinden faydalalanılır. Oyunlaştırma, sağlık okuryazarlığının sağlanmasında öğrenenlerin motivasyonunu artırmaya yönelik stratejiler kullanarak, onların daha anlamlı öğrenme deneyimleri yaşayabilmelerine olanak sağlayacak, e-öğrenme süreçlerinde öğrenenlerin motivasyon ve öğrenme konsantrasyonları ile öğrenme deneyimlerinin sürdürülebilirliğini sağlamak için kullanılabilecek yeni bir yaklaşım olarak değerlendirilmelidir. Oyunlaştırma 2010’ların ikinci yarısından itibaren özellikle eğitim ve endüstri alanlarında olmak üzere birçok alanda kullanılmaya başlanmıştır. Ancak sağlık alanına uygulanması 2014 yılı itibariyle hız kazanmıştır. Günümüzde sağlıkla ilgili çok çeşitli alanda özelleşmiş bilgisayar oyunu örnekleri ile karşılaşmak mümkündür. Bu alanlar inme, diyabet, Alzheimer Hastalığı, kardiyovasküler hastalıklar, onkolojik hastalıklar (kanser), kronik hastalıklar, epidemik hastalıklar, rehabilitasyon, fiziksel aktivite, diyet-kilo verme, kişisel hijyen, el yıkama, ilaç kullanımı, tıbbi tedavi ve akıl sağlığı hastalıkları gibi konular üzerine olabilmektedir. Ancak araştırmalarımıza göre özellikle sağlık okuryazarlığı odaklı ciddi oyun ve oyunlaştırılmış sistemlerin bulunmadığı tespit edilmiştir. Bu bağlamda, oyunlaştırma unsurlarının kullanılması, sağlık okuryazarlığı eğitimi ve farkındalığın arttırılmasıyla bireysel olarak sağlık hizmetlerinden etkin bir şekilde yararlanılması ve yaşam kalitesinin yükselmesi, toplumsal olarak sağlık gelişmişlik düzeyinin artması ile gelişmiş ülkelerle farklılığın azalması, sağlık hizmetleri maliyetinin düşürülmesi ve sağlık hizmetlerinin kalitesinin yükseltilmesi sağlanabilecektir.


DOI :10.26650/B/ET07.2021.003.36   IUP :10.26650/B/ET07.2021.003.36    Tam Metin (PDF)

Non-formal E-Learning – Based Health Education: Gamification and Health Literacy

Ekrem KutbayNilgün Bozbuğa

Health is a set of knowledge, attitude, behavior, values, and rules. In the development and protection of health, the participation of the owner of the health is necessary and one protects one’s health best. Health literacy is the ability of the person to read, understand, and use health information to make effective and appropriate decisions about health. The World Health Organization (WHO) defines health literacy as the cognitive and social skills that determine the motivation and ability of individuals to access, understand, and use information through the means that help individuals maintain and contribute to their health. Besides, the WHO suggests that individuals should use integrative education environments wherein they can actively participate and benefit from developments along with new concepts and methods in the field of education to increase their health literacy levels. Gamified systems are examples of some methods that can be used for these purposes. Gamification is an innovative approach that provides opportunities to increase the learner motivation by providing rewarding systems and competitive elements with digital game design techniques. It also generates more effective, productive, and attractive experiences in learning processes to provide dedication for processes, facilitate deep learning, and remember important information with change in positive behavior and increase in concentration. In gamification, rewarding systems and competitive elements employed in games are used with digital game design techniques to maximize the efficiency of the learning process. Basic game mechanics such as feedback, reward, progress development, and socialization are used in gamification. Gamification should be considered as a new approach that can be used to ensure the sustainability of learners’ motivation along with learning concentrations and experiences in e-learning processes, which will enable learners to have more meaningful learning experiences by using motivation-enhancing strategies in ensuring health literacy. Gamification started to be used in many fields, especially in the education industry, since the second half of 2010. However, its implementation in the field of health has accelerated as of 2014. Today, it is possible to encounter examples of computer games specialized in a wide range of health-related areas. These areas include stroke, diabetes, Alzheimer’s disease, cardiovascular diseases, oncological diseases (cancer), chronic diseases, epidemic diseases, rehabilitation, physical activity, diet weight loss, personal hygiene, hand washing, drug use, medical treatment, and mental health diseases. However, our research has determined that there are no serious games and gamified systems focused on health literacy. In this context, an effective use of health services individually and enhancement of the quality of life increase of the level of social health development. Hence, decreasing the difference with developed countries, reducing the cost of health services, and increasing the quality of health services will be possible through the use of gamification elements, health literacy education, and raising the awareness about the same.Referanslar

 • Akl, E. A., Pretorius, R. W., Sackett, K., Erdley, W. S., Bhoopathi, P. S., Alfarah, Z., & Schünemann, H. J. (2010). Theeffect of educational games on medical students’ learning outcomes: a systematic review: BEME Guide No 14. Medical teacher, 32(1), 16-27. google scholar
 • Andrews A. Serious games for psychological health education. In: Shumaker R, editor. Virtual and Mixed Reality — Systems and Applications. Berlin, Heidelberg: Springer (2011). p. 3-10. google scholar
 • Alahâivâlâ, T., & Oinas-Kukkonen, H. (2016). Understanding persuasion contexts in health gamification: A systematic analysis of gamified health behavior change support systems literature. International journal of medical informatics, 96, 62 70. google scholar
 • Arnab, S., Dunwell, I., & Debattista, K. (2013). Serious games for healthcare: Applications and implications. Medical Information Science Reference. google scholar
 • Brach, C., Keller, D., Hernandez, L.M., Baur, C., Parker, R., Dreyer, B., Schyve, P., Lemerise, A.J., & Schillinger, D. (2012). Ten Attributes of Health Literate Health Care Organizations. Discussion Paper, Institute of Medicine (IOM), Washington, DC. google scholar
 • Berkman, N.D., Sheridan, S.L., Donahue, K.E., Halpern, D.J., & Crotty, K. (2011). Low Health Literacy and Health Outcome: An Updated Systematic Review. Annals of Internal Medicine, 155(2): 97-107. google scholar
 • Charlier, N., Zupancic, N., Fieuws, S., Denhaerynck, K., Zaman, B., & Moons, P. (2015). Serious games for improving knowledge and self-management in young people with chronic conditions: a systematic review and meta analysis. Journal of the American Medical Informatics Association, 23(1), 230-239. google scholar
 • Chen, L. C. (2010). Striking the right balance: health workforce retention in remote and rural areas. google scholar
 • Connolly, T. M., Boyle, E. A., MacArthur, E., Hainey, T., & Boyle, J. M. (2012). A systematic literature review of empirical evidence on computer games and serious games. Computers & education, 59(2), 661-686. google scholar
 • Corti, K. (2006). Games-based Learning; a serious business application. Informe de PixelLearning, 34(6), 1-20. google scholar
 • De Ottawa, C. (1986). Primeira conferencia internacional sobre promoçao da saude. Ottawa, novembro de. google scholar
 • Deterding, S., Khaled, R., Nacke, L. E., & Dixon, D. (2011, May). Gamification: Toward a definition. In CHI 2011 gamification workshop proceedings (Vol. 12). Vancouver BC, Canada. google scholar
 • Dondlinger, M. J. (2007). Educational video game design: A review of the literature. Journal of applied educational technology, 4(1), 21-31. google scholar
 • Dorman, K., Satterthwaite, L., Howard, A., Woodrow, S., Derbew, M., Reznick, R., & Dubrowski, A. (2009). Addressing the severe shortage of health care providers in Ethiopia: bench model teaching of technical skills. Medical education, 43(7), 621-627. google scholar
 • Duke, R., & Greenblat, C. (1981). Principles and practices of gaming simulation. Beverly Hills: Sage. google scholar
 • Hammer, J. & Lee, J. (2011). Gamification in Education: What, How, Why Bother. Academic Exchange Quarterly, 15(2). google scholar
 • Haux, R. (2010). Medical informatics: past, present, future. International journal of medical informatics, 79(9), 599-610. google scholar
 • HLS-EU CONSORTIUM. (2012). Comparative Report of Health Literacy in Eight EU Member States. The European Health Literacy Survey HLS-EU. google scholar
 • Johnson, D., Deterding, S., Kuhn, K. A., Staneva, A., Stoyanov, S., & Hides, L. (2016). Gamification for health and wellbeing: A systematic review of the literature. Internet interventions, 6, 89-106. google scholar
 • Jordan, J.E., Buchbinder, R., Briggs, A.M., Elsworth, G.R., Busija, L., Batterham, R. & Osborne, R.H. (2013). The Health Literacy Management Scale (HeLMS): A Measure of an Individual’s Capacity to Seek, Understand and Use Health Information within the Healthcare Setting. Patient Education and Counseling, 91(2): 228-235. google scholar
 • Kickbusch, I., Pelikan, J. M., Apfel, F., & Tsouros, A. (2013). Health literacy. WHO Regional Office for Europe. google scholar
 • Kramer, M.H., Bauer, W., Dicker, D., Durusu-Tanriover, M., Ferreira, F., Rigby, S.P., Roux, X., Schumm-Draeger, P.M., Weidanz, F., & van Hulsteijn, J.H.; on behalf of the Working Group on Professional Issues, European Federation of Internal Medicine (EFIM) (2014). The Changing Face of Internal Medicine: Patient Centred Care. European Journal of Internal Medicine, 25(2):125-127. google scholar
 • Kuehn, B. M. (2007). Global shortage of health workers, brain drain stress developing countries. JAMA, 298(16), 1853-1855. google scholar
 • Lau, H. M., Smit, J. H., Fleming, T. M., & Riper, H. (2017). Serious games for mental health: are they accessible, feasible, and effective? A systematic review and meta analysis. Frontiers in psychiatry, 7, 209. google scholar
 • Lopez, A. D., Mathers, C. D., Ezzati, M., Jamison, D. T., & Murray, C. J. (Eds.). (2006). Global burden of disease and risk factors. The World Bank. google scholar
 • Lin, A. J., Chen, M., & Cheng, F. F. (2016). Game for Health Professional Education. International Journal of Information and Education Technology, 6(12). google scholar
 • McGonigal, J. (2011). Reality is broken: Why games make us better and how they can change the world. Penguin. google scholar
 • Palmer, D., Lunceford, S., & Patton, A. J. (2012). The engagement economy: how gamification is reshaping businesses. Deloitte Review, 11, 52-69. google scholar
 • Read, J. L., & Shortell, S. M. (2011). Interactive games to promote behavior change in prevention and treatment. Jama, 305(16), 1704-1705. google scholar
 • Ricciardi, F., & De Paolis, L. T. (2014). A comprehensive review of serious games in health professions. International Journal of Computer Games Technology, 2014. google scholar
 • Sardi, L., Idri, A., & Fernândez-Alemân, J. L. (2017). A systematic review of gamification in e-Health. Journal of biomedical informatics, 71, 31-48. google scholar
 • Sorensen, K., Broucke, S.V., Pelikan, J.M., Fullam, J., Doyle, G., Slonska, Z., Kondilis, B., Stoffels, V., Osborne, R.H., & Brand, H. (2013). Measuring Health Literacy in Populations: Illuminating the Design and Development Process of the European Health Literacy Survey Questionnaire (HLS-EU-Q). BMC Public Health, 13:948. google scholar
 • Susi, T., Johannesson, M., & Backlund, P. (2007). Serious games: An overview. google scholar
 • Thatcher, D. C. (1990). Promoting learning through games and simulations. Simulation & Gaming, 21(3), 262-273. google scholar
 • Wenzler, I. (2009). The ten commandments for translating simulation results into real-life performance. Simulation Gaming, 40(1), 98-109. google scholar
 • Willis, C.D., Saul J.E., Bitz J, Pompu, K., Best, A., & Jackson, B. (2014). Organizational Capacity to Address Health Literacy in Public Health: A Rapid Realist Review. Public Health . google scholar
 • World Health Organization (1978). Declaration of Alma-Ata International Conference on Primary Health Care, Alma-Ata, USSR. google scholar
 • World Health Organization (1986). The Ottawa Charter for Health Promotion, First International Conference on Health Promotion, Ottawa. google scholar
 • World Health Organization. (2011). Transformative scale up of health professional education: an effort to increase the numbers of health professionals and to strengthen their impact on population health. google scholar
 • Zichermann, G., & Cunningham, C. (2011). Gamification by design: Implementing game mechanics in web and mobile apps. “ O’Reilly Media, Inc.”. google scholar


PAYLAŞ
İstanbul Üniversitesi Yayınları, uluslararası yayıncılık standartları ve etiğine uygun olarak, yüksek kalitede bilimsel dergi ve kitapların yayınlanmasıyla giderek artan bilimsel bilginin yayılmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. İstanbul Üniversitesi Yayınları açık erişimli, ticari olmayan, bilimsel yayıncılığı takip etmektedir.