BÖLÜM


DOI :10.26650/B/SS18.2021.004.006   IUP :10.26650/B/SS18.2021.004.006    Tam Metin (PDF)

Cultural Codes Creating a Universal Context and Reception of The Audience: the Case Study of İstanbullu Geli̇n

Özlem ArdaÖzlem Çağlan Bilsel

Television series is one of the production types that has a wide audience in the broadcasting industry. Turkish series have a rising value that are received with a great interest both in national and international scale. In this study, how the series İstanbullu Gelin (La Novia de Estambul) presents cultural codes by creating a universal context, will be analyzed. With both its nomination for an international award and its formal features differentiation in the Turkish series industry, İstanbullu Gelin was chosen as a sample of the study. Following a survey, it is revealed that the viewers of İstanbullu Gelin are encoding the cultural codes . The study investigates which cultural codes exist , how these codes are received, how to create a universal context beyond the national in İstanbullu Gelin by conducting a questionnaire with open ended and closed ended questions, a technique that was made using the/a descriptive study method. The aim of this study is to describe how Turkish cultural values are received and how the audience gave meaning to the cultural codes through the television series and to determine of the existence of cultural codes in İstanbullu Gelin and the universal representation of these cultural codes. The method of the study is qualitative research that provides descriptive data for the topic of study and also the questionnaire technique is made use of in the study. In the study, the sample group is created to represent strong ability and it is targeted to gather systematic data through the obtained data. It is revealed that maternity and being a peer are equally sacred and most of the participants think that family, relatives and children are Turkish cultural values. Referanslar

 • Aktürk, O. &Yağbasan, M. (2020). Türk Dizilerinin Azerbaycan Vatandaşları Üzerindeki Etkisi ve Türkçenin Yaygınlaşmasına Katkısı, Intermedia International e-Journal, 7(12), 33. google scholar
 • Aslan, P. (2018). Bir Uluslararası Halkla İlişkiler Stratejisi Olarak Kültür ve Yaratıcı Endüstri Ürünleri: Latin Amerika Pazarında Türk Dizileri Üzerine Bir Araştırma, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1. google scholar
 • Berg, M. (2017). The Importance of Cultural Proximity in the Success of Turkish Dramas in Qatar, International Journal of Communication , (11), 3415-3417. google scholar
 • Çöteli, S. (2016). İnternet’ten İzlenen Dizi ve Seriyallerin “Araç İletidir” ve “Kullanımlar Doyumlar” Bağlamında İncelenmesi, İstanbul Gelişim Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi,3(2), 125. google scholar
 • Demirel, T. E. & Tikici, M. (2004). Kültürün Girişimciliğe Etkileri, Doğu Anadolu Bölgesi Araştırmaları, 53. google scholar
 • Ergüney, M. (2017). Türkiye’de İnternet Dizilerinin Gelişmesine Zemin Hazırlayan Tarihsel ve Teknolojik Süreç, Artuklu İnsan ve Toplum Bilim Dergisi, 2(1), 53. google scholar
 • Geçer, E. (2015). Türk Dizileri Üzerine Kültürel ve İdeolojik Bir İnceleme: Made in Turkey, Aksaray Üniversitesi İslami Bilimler Fakültesi Dergisi, 2(3),15. google scholar
 • İmik, N. & Yağbasan, M. (2007). Televizyon Dizilerinde Kullanılan Müziklerin Genç İzleyicilerin Dizileri İzleme Oranına Etkisi, İletişim Fakültesi Dergisi, 0(28), 104-105. google scholar
 • İstanbullu Gelin Dizisinin İhraç Edildiği Ülkeler (2019, October, 4), Retrived from http://www.milliyet.com.tr/ cadde/istanbullu-gelinin-buyuk-basarisi-2628564 google scholar
 • İstanbullu Gelin Hakkında (2019, September, 9), Retrived from https://www.startv.com.tr/video/arsiv/dizi/ istanbullu-gelin/ google scholar
 • Karaboğa, T. (2016). Dizi İzleyicilerinin Televizyon Dizilerinde Sunulan Tüketim Unsurlarına Yönelik Eğilimleri, Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, 4(27), 187. google scholar
 • Karadaş, N. (2013). Televizyon Dizilerinde Gücün Temsili, Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi, 2(29), 69. google scholar
 • Kayalık, D. (2012). “Kültürel Bellek” ve “Kültür Kodu” Bağlamında Reklam ve Halkbilimi İlişkisi, İstanbul: Disiplinlerarası Medya Çalışmaları Paneli, 3. google scholar
 • Kına, S.A. (2020), Televizyon Dizilerinde Kültürel Temsiller: Mardin Dizileri Örneği, Galatasaray Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Yüksek Lisan Tezi. google scholar
 • Kırtepe, S. (2015). Televizyon Dizileri Hakkında İzleyici Değerlendirmeleri, Gaziosmanpaşa Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 3(1), 230. google scholar
 • Kızılşimşek, T. (2019). Popüler Kültür Ürünü Olarak Yerli Diziler: Mücadelenin Görünür Hale Getirildiği Bir İçerik Olarak İstanbullu Gelin Dizisi, Sdü İfade Dergisi, 2(1),70. google scholar
 • Kocabay Şener, N. & Güçlü, A. (2018). Türkiye’de Televizyon Dizilerinin “Eko”Sistemi: Eleştirel Ekonomi Politik Bir Değerlendirme Çabası, Uluslararası İletişimde Yeni Yönelimler Konferansı Eğlence ve Ürün Yerleştirme, 281. google scholar
 • Kula Demir, N. (2007. Elazığ’da Kurtlar Vadisi Dizisinin Alımlanması, Sosyal Bilimler Dergisi, 9(2), 255. google scholar
 • Kültür (2019, September, 14), Retrived from http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_gts&kelime= K%C3%9CLT%C3%9CR google scholar
 • Mihalakopoulos, G. (2011). The Greek audience “discovers” the Turkish soap-series: Turkey’s “soft power” and the psyche of Greeks, Greek Research in Australia: Proceedings of the Biennial International Conference of Greek Studies, Flinders University, 181- 183. google scholar
 • Nalçakan, M., Canoğlu, S., Özsavaş Ulusoy, N. (2017). Televizyon Dizileri Yoluyla Türkiye’de İç Mekan Tasarımında Kültürel Kodların Değerlendirilmesi ve Değişen Konut Algısı, Anadolu Üniversitesi Sanat ve Tasarım Dergisi, 7(2), 70. google scholar
 • Özmen, S. & Yıldızhan, Y. (2004). Hikâyeyi Yeniden Anlatmak: Asmalı Konakta İlksel Metinlerin İzleri ve Seriyal Özelliği, Communication in the Millennium: International Symposium, Association of Turkish and American Scholars, 293-294. google scholar
 • Ökmen, Y. & Göksu, O. (2020). Kültürel Diplomasisi Bağlamında Türk Dizilerinin İhracatı ve Kültür Aktarımına Katkısı: ‘Diriliş Ertuğrul’ Örneği, (2020, November , 9), Retrived from https://tasam.org/Files/Icerik/File/ Kamu_Diplomasisinde_Yeni_Y%C3%B6nelimler_(2)_pdf_18aaac77-d41b-4ee7-9d58-6178c992cab3.pdf google scholar
 • Öztürk, M.& Atik, A. (2016). Ulusal Pazardan Küresel Pazarlara Uzanan Süreçte Türk Dizilerinin Gelişimi, Maltepe Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, 3(2),75. google scholar
 • Panjeta, L. (2013), The Changing Telenovela Genre: Turkish Series Impact in the Balkans, Turkish-Balkans Relations “The Future Prospects of Cultural, Political and Economic Transformations and Relations”, 108. google scholar
 • Serttaş, A. & Gürkan, H. (2015). Türkiye’deki Kadın İzleyicilerin Televizyon Programlarındaki Kadını Alımlaması, İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi,1(48), 92. google scholar
 • Sığın, A. & Ghanbarlou, R.M(2020), Türk Televizyon Dizilerinin Azerbaycan Toplumu Üzerindeki SosyoKültürel Etkilerini Anlamaya Yönelik Bir Değerlendirme, Turkish Studies, 584. google scholar
 • Şeker, T. & Tiryaki, S. (2013). Savaş Fotoğrafçısı Filminin Alımlama Analizi, Global Media Journal: Turkish Edition, 199. google scholar
 • Şeker, T. & Balcı, E. V. (2013). Yeni Türk Çocuk Dizi Fenomeni “Pepee” Çizgi Dizisinin Alımlama Analizi, Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi, 33, 248- 249. google scholar
 • Şeker, T. (2009). 5N1K Haber Programının Alımlama Analizi, Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi Akademik Dergisi, 5(4), 105. google scholar
 • Tezcan, M. (2008). Kültürel Antroploji. Ankara: Maya Akademi. google scholar
 • Televizyon İzleme Eğilimleri Araştırması (2019, September, 9), Retrived from https://www.rtuk.gov.tr/assets/Icerik/AltSiteler/televizyonizlemeegilimleriarastirmasi2018.pdf google scholar
 • Türk Dizi İhracatı (2019, September, 15), Retrived from https://medyanoz.org/Haber/9199/250-milyon-dolarlik-dizi-ihrac-ettik google scholar
 • Türk Dizileri İhracat Rekoru Kırdı (2019, September, 9), Retrived from https://www.marketingturkiye.com.tr/ haberler/turk-dizileri-ihracat-rekoru-kirdi/ google scholar
 • Türk Dizi İhracatı (2019, September, 9), Retrived from https://www.sabah.com.tr/kultur-sanat/2019/03/04/ turkiye-dizi-film-ihracatinda-hollywooda-rakip-oldu google scholar
 • Ünür, E. (2013). Türk Televizyon Dizilerinde Toplumsal Kimliklerin Temsili, Erciyes İletişim Dergisi “akademia”,3(2), 34. google scholar
 • Yaktıl Oğuz, G. (2005). Tv Dizileri ve Kültürel İletilerin Yayılma Süreci Türk Televizyon Tarihinde Bir Fenomen: Bizimkiler Dizisi, Kurgu Dergisi, 21, 169. google scholar
 • Yöre, S. (2012). Kırşehir Yöresi Halk Müziği Kültürünün Kodları ve Temsiliyeti, Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 9(1), 563. google scholar
 • Yörük, Z. & Vatıkıotıs, P. (2013). Soft Power or Illusion of Hegemony: The Case of the Turkish Soap Opera “Colonialism”, International Journal of Communication, (7), 2370-2376. google scholar
 • 46. Emmy Ödülleri (2019, October, 4), Retrived from https://www.ntv.com.tr/galeri/sanat/ google scholar
 • 46-uluslararasi-emmy-odullerine-turkiyeden-3-aday,mHcTBLtU7Ee-zS2Xs7l4eg google scholar


PAYLAŞ
İstanbul Üniversitesi Yayınları, uluslararası yayıncılık standartları ve etiğine uygun olarak, yüksek kalitede bilimsel dergi ve kitapların yayınlanmasıyla giderek artan bilimsel bilginin yayılmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. İstanbul Üniversitesi Yayınları açık erişimli, ticari olmayan, bilimsel yayıncılığı takip etmektedir.