BÖLÜM


DOI :10.26650/B/SS26.2020.015.19   IUP :10.26650/B/SS26.2020.015.19    Tam Metin (PDF)

Anonim Ortaklık Kurumsal Yönetimi

Ali Paslı

Güçlü ve verimli şirketlerin güçlü milli ekonomiyi sonuçlayacağı prensibinden hareketle küresel olarak şirketlerde “kurumsal yönetim ilkeleri” olarak anılan kuralların hâkim kılınması eğilimi giderek yayınlaşmakta ve hatta zorunluluk hâlini almaktadır. Bu anlayışın ilk adımı pay sahipliği haklarının güçlendirilmesinden geçmekte olup Pay Sahipliği Hakları Yönergesi ve Uygulama Tüzüğü Topluluk hukukunun bu konudaki temel mevzuatıdır. Çalışmamızda Yönerge’de yer alan kurumsal yönetim düzenlemeleri ile bu konudaki temel mevzuatımız olan Kurumsal Yönetim Tebliği’nin temel prensipleri incelenmiş ve karşılaştırılarak değerlendirmeye tabi tutulmuştur. Hükümler, yöneldiği amaca göre eşitlik/hakkaniyet, iç sorumluluk/hesap verebilirlik, şeffaflık/kamuyu aydınlatma ve dış sorumluluk ilkeleri bağlamında kategorize edilerek ele alınmıştır. Kurumsal yönetime yönelik olarak ulusal mevzuatta atılan ciddi adımlar neticesinde hukukumuzun pay sahiplerinin genel kurula etkin katılımı noktasında Topluluk’un pek de gerisinde olmadığı belirtilmelidir. Ancak sorun, pay sahiplerinin aktivizmi noktasında ortaya çıkmaktadır. Çalışmamızda bu sorun da gözetilerek Topluluk hukukuna uyum perspektifinde mevzuatta yapılabilecek değişiklik önerileri gerekçeleri ile açıklanmıştır.


DOI :10.26650/B/SS26.2020.015.19   IUP :10.26650/B/SS26.2020.015.19    Tam Metin (PDF)

Corporate Governance

Ali Paslı

Strong companies constitute strong national economies. Thus, globally, tendency to enforce corporate governance principles in companies increasingly became widespread and even as an obligation. Shareholder Rights Directive and Commission Implementing Regulation are the essential secondary legislations of Community Law regulating the first step to enhance “corporate governance” in listed companies, which is to strengthen shareholder rights. In our study, corporate governance principles in the Directive, which is also the basis of the Turkish legislation in this area, and the Corporate Governance Communiqué, were examined and then comparatively evaluated. Our study is outlined according to the principles of corporate goverenance, namely purpose of equality/fairness, accountability, transparency/disclosure, and (social) responsibility. It is crucial to state that Turkish law is not far behind the Community at the point of effective participation of shareholders in the general meetings. However, the problem is the activism of shareholders in Turkey. In the perspective of harmonization with Community Law, amendment proposals have been explained with reasons, also considering the activism problem.ReferanslarPAYLAŞ
İstanbul Üniversitesi Yayınları, uluslararası yayıncılık standartları ve etiğine uygun olarak, yüksek kalitede bilimsel dergi ve kitapların yayınlanmasıyla giderek artan bilimsel bilginin yayılmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. İstanbul Üniversitesi Yayınları açık erişimli, ticari olmayan, bilimsel yayıncılığı takip etmektedir.