BÖLÜM


DOI :10.26650/B/SS26.2020.015.24   IUP :10.26650/B/SS26.2020.015.24    Tam Metin (PDF)

Avrupa Birliği Sosyal Girişimcilik Fonları

İbrahim Çağrı Zengin

Avrupa Birliği’nde sosyal girişimciliği desteklemek ve sosyal girişimlerin finansmana ulaşmalarını kolaylaştırmak amacıyla ihdas edilen Avrupa Parlamentosu ve Konseyin 17 Nisan 2013 tarih ve 346/2013 (AB) sayılı Avrupa Sosyal Girişimcilik Fonları Hakkında Tüzüğü, fon yöneticilerine Avrupa Birliği Sosyal Girişimcilik Fonu (EuSEF) ibaresini kullanma imkânı getirmekte ve bu ibarenin kullanılmasına yönelik olarak bütün Birlik içinde uygulanacak yeknesak kuralları içermektedir. Tek bir tescil işlemi yaparak EuSEF ibaresini kullanmaya hak kazanan fon yöneticileri, söz konusu yeknesak kurallar çerçevesinde bir daha tescil yaptırmaya gerek kalmaksızın Birliğe üye bütün devletlerde fon kurma ve mevcut fonlarını pazarlama imkânına kavuşmaktadır. Bu ibare yatırımcılara da yatırım yapacakları sosyal girişimcilik fonlarını tespit etmek ve seçmek konusunda kolaylık sağlamaktadır. Tüzük’ün Türk hukukunda henüz karşılığı bulunmamaktadır. 


DOI :10.26650/B/SS26.2020.015.24   IUP :10.26650/B/SS26.2020.015.24    Tam Metin (PDF)

European Social Entrepreneurship Funds

İbrahim Çağrı Zengin

Regulation no. 346/2013 (EU) on European social entrepreneurship funds aims to support social entrepreneurship and make it easier to finance social enterprises by introducing a European Social Entrepreneurship Funds (EuSEF) label. The regulation sets out uniform quality criteria for managers of qualifying social entrepreneurship funds that wish to use the EuSEF label. Funds managers that are registered and permitted to use the EuSEF label can set up and market their funds across the EU using a single set of rules. This label helps investors to identify and choose social entrepreneurship funds to invest. Regulation 346/2013 has no equivalent in Turkish law.Referanslar

  • Özdevecioğlu M. ve Cingöz A, ‘Sosyal Girişimcilik ve Sosyal Girişimler: Teorik Çerçeve’, (2009) 32 Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 81, 83-84. google scholar
  • Budak G, ‘Yoksulluğa İnovatif Bir Çözüm; Sosyal Girişimcilik’, (2015) 4 (8) Emek ve Toplum 26, 37. google scholar
  • Sönmez A, Arıker Ç. ve Toksoy A., ‘Dünya’da ve Türkiye’de Sosyal Girişimciliğin Gelişimi’, (2016) 17 (37) Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırmaları Dergisi 102, 103. google scholar
  • British Council, ‘Türkiye’de Sosyal Girişimlerin Durumu’,<https://www.britishcouncil.org.tr/sites/default/files/20190702 _se_research_report_the_state_of_social_enterprise_in_turkey_tr_double_page.pdf> erişim 15 Ağustos 2020, 61. google scholar
  • Şemşit S. ve Gürsoy İ. T, ‘Avrupa Birliği’nde Sosyal Girişimcilik’, (2020) 16 (1) Paradoks Ekonomi, Sosyoloji ve Politika Dergisi 103, 108. google scholar
  • Avrupa Birliği Başkanlığı, ‘İstihdam ve Sosyal Yenilik Programı (EaSI)’(9 Nisan 2018), <https://www.ab.gov.tr/-istihdam-ve-sosyal-yenilik-programi-easi-_49876.html> erişim 15 Ağustos 2020. google scholar
  • Avrupa Birliği Başkanlığı, ‘Fasıl 20-İşletme ve Sanayi Politikası’, (22.07.2020) <https://www.ab.gov.tr/85.html> erişim 15 Ağustos 2020. google scholar


PAYLAŞ
İstanbul Üniversitesi Yayınları, uluslararası yayıncılık standartları ve etiğine uygun olarak, yüksek kalitede bilimsel dergi ve kitapların yayınlanmasıyla giderek artan bilimsel bilginin yayılmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. İstanbul Üniversitesi Yayınları açık erişimli, ticari olmayan, bilimsel yayıncılığı takip etmektedir.