BÖLÜM


DOI :10.26650/B/SS26.2020.015.35   IUP :10.26650/B/SS26.2020.015.35    Tam Metin (PDF)

Ayıptan Doğan Sorumluluk

Tülay Aydın Ünver

2014 yılında yürürlüğe giren 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’da, ayıplı mallara ve hizmetlere ilişkin hükümler açısından 1999/44/AT sayılı Yönerge’ye büyük ölçüde uyum sağlanmış olduğu görülmektedir. Bununla birlikte, TKHK’da özellikle ayıp kavramının Yönerge’den daha karmaşık bir sistem içinde düzenlendiği ve Yönerge’den farklı olarak zamanında ifa etmemenin de ayıplı ifa olarak kabul edilmiş olduğu anlaşılmaktadır. TKHK’nın yürürlüğe girmesinden sonra kabul edilen 2019/771 (AB) sayılı Yönerge’nin ise özellikle sözleşmeye aykırılık kavramı ve dijital unsurlu mallara ilişkin getirilen düzenlenmeler açısından 1999/44/AT sayılı Yönerge’den ve bu Yönerge’yi esas alan TKHK’dan farklı içerikte olduğu, onarım ve yenisi ile değiştirme haklarının sonuçlarına ilişkin olarak yeni düzenlemeler getirmiş olduğu görülmektedir. Bu açıdan özellikle dijital unsurlu mallara ve onarım ve yenisi ile değiştirme haklarının sonuçlarına ilişkin olarak TKHK’da da 2019/771 (AB) sayılı Yönerge’ye uygun şekilde değişiklik yapılması ihtiyacı bulunmaktadır.


DOI :10.26650/B/SS26.2020.015.35   IUP :10.26650/B/SS26.2020.015.35    Tam Metin (PDF)

Liability for Defective Products

Tülay Aydın Ünver

It is observed that the Directive 1999/44 /EC has been largely been complied with provisions regarding defective goods and services in the Law on Consumer Protection, which came into force in 2014. However, it is understood that in the Law on Consumer Protection, especially the concept of defective goods/service is regulated in a more complex system than the Directive. Moreover, unlike the Directive, not performing in due time is also considered as defective performance in the Law on Consumer Protection. The Directive 2019/771 (EU), which was adopted after the Law on Consumer Protection came into force, has different regulations especially regarding the concept of lack of conformity and digital goods compared to Directive 1999/44 /EC and the Law on Consumer Protection based on this Directive. Additionally, it brought about new regulations about the results of the rights of repairing and replacing the defective goods. In this respect, there is a need to make amendments in the Law on Consumer Protection in accordance with the Directive 2019/771 (EU), especially with regard to digital goods and the results of repairing and replacing the defective goods.Referanslar    PAYLAŞ
    İstanbul Üniversitesi Yayınları, uluslararası yayıncılık standartları ve etiğine uygun olarak, yüksek kalitede bilimsel dergi ve kitapların yayınlanmasıyla giderek artan bilimsel bilginin yayılmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. İstanbul Üniversitesi Yayınları açık erişimli, ticari olmayan, bilimsel yayıncılığı takip etmektedir.