BÖLÜM


DOI :10.26650/B/SS26.2020.015.08   IUP :10.26650/B/SS26.2020.015.08    Tam Metin (PDF)

Birleşme (Şirketler Hukuku)

Mehmet HelvacıNecdet Uzel

Mehaz İsviçre hukuku ve dolaylı olarak Avrupa Birliği mevzuatı esas alınarak, ticaret şirketlerinin tarafı olabileceği birleşme, bölünme ve tür değiştirme işlemleri, Türk Hukukunda ilk kez bu denli ayrıntılı şekilde düzenlenmiştir. Avrupa Birliği mevzuatı ile oluşan bu uyumlaştırma, İsviçre kanun koyucusunun Avrupa Birliği yönergelerini de dikkate almak suretiyle yeniden yapılandırma işlemlerini düzenlemiş olmasından kaynaklanmıştır.

Bununla birlikte Avrupa Birliği hukuku ile tam uyumun sağlanamadığı az da olsa birtakım hükümlere Türk Ticaret Kanunu’nda yer verilmiştir; bu çerçevede birtakım değişikliklerin yapılması zorunluluk arz ederken, diğer yandan ihtiyaçlara göre ve sunduğu imkânlar kapsamında çeşitli Avrupa Birliği düzenlemeleri gelecek yasama sürecinde dikkate alınabilir. Bunun yanında, henüz hakkında bir hüküm öngörülmemiş olan sınır aşan birleşmeye ilişkin yapılması zorunlu olan düzenlemenin, Türk Ticaret Kanunu tahtında ve ilişkili maddelerle bağlantı kurularak yapılması yöntemi tercih edilmelidir.


DOI :10.26650/B/SS26.2020.015.08   IUP :10.26650/B/SS26.2020.015.08    Tam Metin (PDF)

Merger (Company Law)

Mehmet HelvacıNecdet Uzel

The operations of merger, division and conversion of the commercial corporations have been regulated for the first time in such a detailed manner under Turkish law based on Swiss law. Since the Swiss legislator has arranged the restructuring procedures, considering the European Union directives; harmonization with Swiss law indirectly led to harmonization with the European Union legislation (acquis communautaire) as well. However, Turkish Commercial Code includes some provisions that are incompatible with the acquis communautaire, thus some amendments are required to be effected, and on the other hand, considering the practical needs and the offered possibilities, the acquis communautaire might be taken into consideration in the next legislation process. Besides, the non-existent regulation on the cross-border merger, shall be inserted into the Turkish Commercial Code with relevant references to the actual provisions for complete approximation with the EU law.Referanslar

  • İpekel Kayalı F, Türk Ticaret Kanunu’na Göre Birleşmeler (Vedat Kitapçılık 2014). google scholar
  • Kayık Aydınalp A, İş Hukuku Açısından Ticaret Şirketlerinde Yapısal Değişiklikler (Beta Yayıncılık 2017). google scholar
  • Kendigelen A/Uzel N, “Türk Ticaret Kanununa Göre Ticaret Şirketlerinde Tür Değiştirme -Genel Değerlendirme-, Prof. Dr. Feyzi Necmeddin Feyzioğlu’nun Anısına Armağan (On İki Levha Yayıncılık 2010). google scholar
  • Odman A, ‘Anonim Ortaklıkların Birleşmesi’, Ünal Tekinalp (ed.), Türk Hukukunun Avrupa google scholar
  • Birliği Hukukuna Uyumu -Acquis Communautaire’in Alınması (İstanbul Üniversitesi 2001). google scholar
  • Poroy R/Tekinalp Ü/Çamoğlu E, Ortaklıklar Hukuku I (14. Bası, Vedat Kitapçılık 2019). google scholar
  • Türk H. S, Ticaret Ortaklıklarının Birleşmesinde “Nevilerin Aynı Olması” Koşulu (Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü Yayınları 1986). google scholar
  • Uzel N, ‘Birleşme, Bölünme, Tür Değiştirme ve Malvarlığı Devri Hakkında Federal Kanun’, google scholar
  • Prof. Dr. Hikmet Sami Türk’e Armağan (Turhan Kitabevi 2017). google scholar


PAYLAŞ
İstanbul Üniversitesi Yayınları, uluslararası yayıncılık standartları ve etiğine uygun olarak, yüksek kalitede bilimsel dergi ve kitapların yayınlanmasıyla giderek artan bilimsel bilginin yayılmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. İstanbul Üniversitesi Yayınları açık erişimli, ticari olmayan, bilimsel yayıncılığı takip etmektedir.