BÖLÜM


DOI :10.26650/B/SS26.2020.015.21   IUP :10.26650/B/SS26.2020.015.21    Tam Metin (PDF)

Elektronik Finansal Raporlama

Yasemin Aydınalp

ESEF (=Avrupa Tek Elektronik Formatı), 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere tüm yıllık finansal raporların hazırlanmasında kullanılacak yeni tek elektronik raporlama formatıdır. XHTML formatında hazırlanan finansal tablolar iXBRL etiketleri kullanarak insanlar tarafından okunabilen yıllık finansal raporların bilgisayar tarafından okunabilir hâle gelmesini sağlar. Finansal tablolara erişimin kolaylaşması analiz ve karşılaştırma işlemlerinde meydana gelen külfetleri ortadan kaldırmaktadır. Türkiye’de Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) tarafından ESEF ile uyumlu bir Elektronik Finansal Raporlama (EFR) projesi yürütülmektedir. EFR finansal raporların XBRL alt yapısına uygun bir şekilde hazırlanmasını öngören bir projedir. Bu durum AB uyum sürecinde uygulamada karşılaşılacak sorunların önüne geçmek adına atılmış önemli bir adımdır.


DOI :10.26650/B/SS26.2020.015.21   IUP :10.26650/B/SS26.2020.015.21    Tam Metin (PDF)

Electronic Financial Reporting

Yasemin Aydınalp

ESEF (European Single Electronic Format) is a new single electronic reporting format to be used in the preparation of all annual financial reports, effective from 1 January 2020. Financial statementsprepared in XHTML format converts human-readable annual financial reports into machine-readable by using iXBRL tags. Facilitating access to financial statements eliminates burdens that occur during its analysis and comparison. An Electronic Financial Reporting (EFR) project in compliance with ESEF is carried out by the Public Oversight, Accounting and Auditing Standards Authority (KGK) in Turkey. EFR is a project where financial reports are prepared per the XBRL infrastructure. It is an important step to prevent the problems that could be encountered in the EU harmonization process.Referanslar    PAYLAŞ
    İstanbul Üniversitesi Yayınları, uluslararası yayıncılık standartları ve etiğine uygun olarak, yüksek kalitede bilimsel dergi ve kitapların yayınlanmasıyla giderek artan bilimsel bilginin yayılmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. İstanbul Üniversitesi Yayınları açık erişimli, ticari olmayan, bilimsel yayıncılığı takip etmektedir.