BÖLÜM


Giriş (Beşinci Bölüm - Üçüncü Alt Bölüm)

Nedret Füsun Nomer Ertan

Avrupa Birliği hukukunda haksız rekabete ilişkin çalışmalar esasen uzun yıllar öncesine dayanmaktadır. AET Antlaşması’nın 1958 yılında yürürlüğe girmesinin hemen ardından Komisyon tarafından Münih’te bulunan Max-Planck-Enstitüsüne1, o dönemde üye olan altı devletin haksız rekabet hukuklarına ilişkin kanunların uyumlaştırılmasına ilişkin imkân ve usullerinin tespitine yönelik bir araştırma görevi verilmiştir.Referanslar    PAYLAŞ
    İstanbul Üniversitesi Yayınları, uluslararası yayıncılık standartları ve etiğine uygun olarak, yüksek kalitede bilimsel dergi ve kitapların yayınlanmasıyla giderek artan bilimsel bilginin yayılmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. İstanbul Üniversitesi Yayınları açık erişimli, ticari olmayan, bilimsel yayıncılığı takip etmektedir.