BÖLÜM


DOI :10.26650/B/SS26.2020.015.04   IUP :10.26650/B/SS26.2020.015.04    Tam Metin (PDF)

İnternet Sitesi Açma Yükümlülüğü

Şehriban İpek Aşıkoğlu

Şirketler Hukuku Yönergesi kapsamında muhtelif hükümlerde şirketlerin internet sitesine ve bu internet sitelerinde yer alması gereken duyurulara ilişkin özel düzenlemeler ihtiva eden hükümler bulunmaktadır. Bu düzenlemeler esas olarak şeffaflık ilkesi ve pay sahiplerinin bilgi alma hakkını tesise yöneliktir. Türk hukukunda ise Ticaret Kanunu’nda internet sitesi açma yükümlülüğü özel olarak düzenlenmiş ve internet sitesinde yapılması zorunlu olan ilanlara muhtelif maddelerde işaret edilmiştir. Belirtmek gerekir ki 6335 sayılı Kanun ile internet sitesi açma yükümlülüğü bulunan sermaye şirketleri kapsamı daraltılmıştır. Bu çalışmada Türk hukukunda internet sitesi açma yükümlülüğüne ilişkin düzenlemeler, gerekçelerinde atıf yapılan AB düzenlemeleri de dikkate alınarak değerlendirilmiş ve teknolojik gelişmeler ile şeffaflık ilkesi uyarınca öneriler sunulmaya çalışılmıştır. 


DOI :10.26650/B/SS26.2020.015.04   IUP :10.26650/B/SS26.2020.015.04    Tam Metin (PDF)

Obligation to Build a Website

Şehriban İpek Aşıkoğlu

Company Law Directive includes various special provisions stipulating companies’ website and the announcements that are required to place on these websites. These provisions mainly concern the principle of transparency and the protection of the shareholders’ right to obtain information. In Turkish law, an obligation to build a company website and statements to be made available on the company website are regulated under different articles of the Turkish Commercial Code. It should be noted that the scope of limited liability companies, that are obliged to build a website, has been narrowed with Law No. 6335. In this study, the regulations, regarding the obligation to build a company website, have been evaluated by considering referred EU regulations in their preamble and suggestions have been brought forward per technological developments and the principle of transparency in Turkish law.Referanslar

  • Akdağ Güney N, Yeni Türk Ticaret Kanunu ve Avrupa Birliği Mevzuatı Çerçevesinde Ticaret Sicili (İstanbul Ticaret Odası Yayınları 2011). google scholar
  • Falcıoğlu M Ö, ‘Sermaye Şirketlerinin İnternet Sitesi Kurma Zorunluluğu’, Belgin Erdoğmuş’a Armağan, İstanbul (Der Yayınları 2011). google scholar
  • Kaya A, Gerekçeli - Karşılaştırmalı - Notlu Türk Ticaret Kanunu ve Türk Ticaret Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun (Beta Yayıncılık 2016). google scholar
  • Kendigelen A, Türk Ticaret Kanunu - Değişiklikler, Yenilikler ve İlk Tespitler (1. Bası, On İki Levha Yayıncılık 2011). google scholar
  • Kendigelen A, Türk Ticaret Kanunu - Değişiklikler, Yenilikler ve İlk Tespitler (3. Bası, On İki Levha Yayıncılık 2016). google scholar
  • Soykan İ C, Türk Ticaret Kanununa Göre Anonim Ortaklıklarda Sermaye Taahhüdü Yoluyla Sermaye Artırımı (On İki Levha Yayıncılık 2019). google scholar
  • Tekinalp Ü, ‘Erişim Hakkı’ [2006] 23(4) Batider 5. google scholar
  • Teoman Ö, ‘Sermaye Ortaklıklarının İnternet Sitesi Açma ve Burada Yasada Öngörülen İçerikleri Yayımlama Yükümlülüğüne Aykırı Davranmanın Yaptırımı Nedir?’ [2011] XXVII(4) Batider 5. google scholar
  • Ulusoy E, ‘Ticaret Siciline Tescilin Olumsuz Etkisine Veda - Elektronik Ticaret Sicili - Ticaret Sicili Bilgi Bankası - İnternet Sayfası’ Ömer Teoman (ed.), Prof. Dr. Hüseyin Ülgen’e Armağan C. 1 (Vedat Kitapçılık 2007). google scholar


PAYLAŞ
İstanbul Üniversitesi Yayınları, uluslararası yayıncılık standartları ve etiğine uygun olarak, yüksek kalitede bilimsel dergi ve kitapların yayınlanmasıyla giderek artan bilimsel bilginin yayılmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. İstanbul Üniversitesi Yayınları açık erişimli, ticari olmayan, bilimsel yayıncılığı takip etmektedir.