BÖLÜM


DOI :10.26650/B/SS26.2020.015.36   IUP :10.26650/B/SS26.2020.015.36    Tam Metin (PDF)

İş Yeri Dışında Kurulan Sözleşmeler

Baki İlkay EnginElif Merve Yılmaz

Tüketici ile girişimci arasındaki sözleşmenin girişimcinin iş yeri dışında kurulmuş olması durumunda tüketicinin, üzerinde yeterince düşünmeden manevi baskı altında hareket etmesi ve bunun sonucunda beklenmeyen bir sonuçla karşılaşması mümkündür. Bu tehlikeleri önlemek amacıyla 2011/83/EU sayılı Yönerge’de girişimcinin bilgilendirme yükümlülüğü ve tüketicinin cayma hakkı düzenlenmiştir. Benzer düzenlemelere Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun m. 47’de ve İş Yeri Dışında Kurulan Sözleşmeler Yönetmeliğinde yer verilmiştir. 2011/83/EU sayılı Yönerge’ye ve Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun m. 47’ye göre, tüketicinin herhangi bir gerekçe göstermeksizin 14 günlük süre içerisinde cayma hakkı bulunmaktadır. İş yeri dışında kurulan sözleşmelere ilişkin Türk hukukundaki düzenlemeler büyük ölçüde 2011/83/EU sayılı Yönerge ile benzerlik göstermekle birlikte bu düzenlemeler arasında bazı farklılıklar da bulunmaktadır.


DOI :10.26650/B/SS26.2020.015.36   IUP :10.26650/B/SS26.2020.015.36    Tam Metin (PDF)

Off-Premises Contracts

Baki İlkay EnginElif Merve Yılmaz

In off-premises contracts between consumers and trader, there is a risk for the consumer to act under psychological pressure and without sufficient thinking on their conclusion and eventually to confront with an unexpected outcome. Information requirement of the trader and consumer’s right of withdrawal has been regulated under Directive 2011/83/EU with the purpose of eliminating such risks. Similar regulations have also been adopted under Article 47 of the Law on the Protection of the Consumers and Regulation on Off-Premises Contracts. Pursuant to Directive 2011/83/EU and Article 47 of the Law on the Protection of the Consumers, the consumer may exercise the right of withdrawal, without demonstrating any reason, in the withdrawal period of 14 days. Regulations under Turkish law concerning the off-premises contracts are similar to the ones under Directive 2011/83/EU to a great extent; however there also certain differences between these regulations.Referanslar    PAYLAŞ
    İstanbul Üniversitesi Yayınları, uluslararası yayıncılık standartları ve etiğine uygun olarak, yüksek kalitede bilimsel dergi ve kitapların yayınlanmasıyla giderek artan bilimsel bilginin yayılmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. İstanbul Üniversitesi Yayınları açık erişimli, ticari olmayan, bilimsel yayıncılığı takip etmektedir.