BÖLÜM


DOI :10.26650/B/SS26.2020.015.17   IUP :10.26650/B/SS26.2020.015.17    Tam Metin (PDF)

İzahname

Fatih Aydoğan

AB’de sermaye piyasası araçlarının halka arzı ve borsada işlem görmesinde kamuya açıklanacak izahname, 2003/71/AT sayılı İzahname Yönergesi (kısaca Prospectus Directive/PD) ile düzenlenmişti. İzahname Yönergesi, 2017/1129 sayılı İzahname Tüzüğü ile yürürlükten kaldırılmıştır. Tüzük’te, Yönerge’ye nazaran ayrıntılı hükümlere yer verilmiştir. Bilhassa izahname özeti içeriğinde yer alması gerekli hususlar son derece ayrıntılı şekilde düzenlenmiştir. AB’de sermaye piyasalarından sorumlu bir kurum olarak ESMA’nın kurulması ve faaliyete geçmesi ile birlikte, Tüzük’te; birçok yerde üye devlet yetkili kurumlarını ESMA’ya bilgi vermek, rapor sunmakla yükümlü tutan, bazı konularda da ESMA’ya yetki tanıyan hükümlere yer verilmiştir. Tüzel kişi kimlik kodu alınmasını öngören hükümler de mevcuttur. Türk hukukunun Tüzük ile uyumluluğu konusunda ise, yukarıda başlıklar altında da ifade ettiğimiz gibi, mevzuatımızda pek çok hükmün, Tüzük’ün ilgili maddesindeki amacı ya da felsefeyi karşılar nitelikte olduğunu söyleyebiliriz. Birebir lafzi uyumluluk beklemek zaten akılcı değildir. Zira her ülkenin kendi yapı ve organizasyonlarındaki farklılıklar hükümlerin düzenlenmesini etkilemektedir. SerPK ve II-5.1 sayılı Tebliğ’deki hükümleri bu bağlamda ele almak ve uyumsuz olarak değerlendirmemek gerekir.


DOI :10.26650/B/SS26.2020.015.17   IUP :10.26650/B/SS26.2020.015.17    Tam Metin (PDF)

Prospectus

Fatih Aydoğan

Prospectuses to be published when securities are offered to the public or admitted to trading on a regulated market had been regulated by 2003/71 EC Directive (Prospectus Directive). This directive has been repealed by 2017/1129 Prospectus Regulation. The regulation has more detailed provisions than the directive. In particular, the issues that should be included in the prospectus summary have been arranged in a very detailed way. After ESMA had began to function, member states authorities have been subjected to provide information and/or reports to ESMA. Also, identity code for legal persons have been made obligatory. Regarding harmony with EU Law, many provisions in Turkish law are in line with the aim and phylosophy of the provisions of Regulation. Although the expectation of verbatim transposition would be unreasonable, there are structural and organisational differences between countries that should be addressed. Capital Market Law and II-5.1 Directive provisions must be considered in this regard.Referanslar    PAYLAŞ
    İstanbul Üniversitesi Yayınları, uluslararası yayıncılık standartları ve etiğine uygun olarak, yüksek kalitede bilimsel dergi ve kitapların yayınlanmasıyla giderek artan bilimsel bilginin yayılmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. İstanbul Üniversitesi Yayınları açık erişimli, ticari olmayan, bilimsel yayıncılığı takip etmektedir.