BÖLÜM


DOI :10.26650/B/SS26.2020.015.43   IUP :10.26650/B/SS26.2020.015.43    Tam Metin (PDF)

Kişisel Verilerin İşlenmesinde Genel İlkeler

Nafiye Yücedağ

24 Mart 2016 tarihinde kabul edilmiş ve 7 Nisan 2016 gün ve 29677 sayılı Resmi Gazete yayımlanmış olan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, temelde, 95/46/AT sayılı Yönerge’yi esas almıştır. 95/46/ AT sayılı Yönerge ise, 2016/679/AB sayılı Tüzük ile yürürlükten kaldırılmıştır. Kişisel verilerin işlenmesinde genel ilkeler, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu m. 4 hükmünde düzenlenmiştir. Kişisel verilerin işlenmesine ilişkin genel ilkelerin, kişisel verilerin korunması kapsamında bütün yasal düzenlemelere uygunluk açısından dikkate alınması gerekmektedir. Bu açıdan genel ilkelerin değerlendirilmesi özel bir önemi haizdir. Bu çalışma kapsamında genel ilkelere ilişkin olarak hem Tüzük hem de Kişisel Verilerin Korunması Kanunu düzenlemeleri açıklanarak, farklılıklar ve benzerliklere değinilerek, uyumluluğun sağlanması adına öneriler getirilmeye çalışılacaktır.Referanslar    PAYLAŞ
    İstanbul Üniversitesi Yayınları, uluslararası yayıncılık standartları ve etiğine uygun olarak, yüksek kalitede bilimsel dergi ve kitapların yayınlanmasıyla giderek artan bilimsel bilginin yayılmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. İstanbul Üniversitesi Yayınları açık erişimli, ticari olmayan, bilimsel yayıncılığı takip etmektedir.