BÖLÜM


DOI :10.26650/B/SS26.2020.015.18   IUP :10.26650/B/SS26.2020.015.18    Tam Metin (PDF)

Pay Alım Teklifi

Ali Paslı

Pay alım teklifi, halka açık anonim ortaklıktaki kontrol değişikliğinin hem sebebini/sürecini hem de sonucunu teşkil etmesi ile; gerek Kıta Avrupası ve Anglo-Sakson hukuk sistemlerinde gerek de Türk hukukunda oldukça önemli bir müessesedir. Ulusal mevzuatın Avrupa Birliği yasaları ile uyumlaştırılması çalışmaları kapsamında halka açık anonim şirketleri eksenine alan bu kurumun gelişmesi, Birlik hukuku ile bağlılığı kuvvetlendirmektedir. Çalışmamız kapsamında öncelikle Birlik hukukunda pay alım teklifini konu alan temel mevzuat tespit edilmiş, bu mevzuat ile ulusal düzenlemeler incelenmiş ve karşılaştırılmıştır. Pay alım teklifinin gönüllü ve zorunlu teklif olmak üzere iki temel kurumdan oluşması sebebiyle incelememizde bu iki temel başlık detaylandırılarak ele alınmıştır. Kontrol değişikliğinin sonuçlarından biri olan zorunlu pay alım teklifi, sermaye piyasasında daha geniş etkilere sahip olması nedeniyle kendi içinde farklı yönleriyle incelenmiştir. Karşılaştırılan temel düzenlemelerin koyduğu standartlar büyük ölçüde paralellik göstermekle birlikte, farklılık arz eden hususlara yönelik olarak yapılabilecek revizyonlara dair birtakım öneriler, gerekçelerinin de izah edilmesi suretiyle ortaya konulmuştur.


DOI :10.26650/B/SS26.2020.015.18   IUP :10.26650/B/SS26.2020.015.18    Tam Metin (PDF)

Takeover Bid

Ali Paslı

Takeover bid is a significantly important institution in civil law and common law as well as in Turkish law, since it both triggers and grows out of a change of control of a public company Development of this institution, which focuses on public companies, as a part of efforts to harmonize national legislation with European Union law, strengthens commitment to Community Law. In this study, the essential secondary legislation in EU law on takeover bids specified as a ‘Directive on Takeover Bids’, then the Directive and the national law examined and compared to each other. Our review is outlined according to the of two main institutions of takeover bids; voluntary and compulsory bid. In particular, compulsory bid, which is one of the consequences of the change of control, examined in detail due to its comprehensive impact on capital markets. The principles set by Turkish law is considerably in harmony with EU Law; on the other hand, some revision suggestions to overcome the disharmony have been put forward with their reasoning.Referanslar

  • Paslı A, Anonim Ortaklığın Devralınması (Vedat Kitapçılık 2009). google scholar
  • Paslı A, ‘Anonim Ortaklıkta Kontrol Sahibinin Özel Durumu’ [2008] LXVI İÜHFM 342. google scholar
  • Paslı A, ‘Pay Alım Teklifi Zorunluluğu’, Mehmet Helvacı, Necdet Uzel, Numan S. Sönmez,Ahmet Özsoy (ed.), Türk Ticaret Kanunu Ekseninde Sermaye Piyasası Hukuku Toplantı Serisi (Tebliğler ve Tartışmalar) (On İki Levha Yayıncılık 2019). google scholar
  • Paslı A, ‘Türk Hukukunda ‘Menkul Kıymet’ Kavramı’ Ömer Teoman (ed), Prof. Dr. Hüseyin Ülgen’e Armağan II, (Vedat Kitapçılık 2008). google scholar


PAYLAŞ
İstanbul Üniversitesi Yayınları, uluslararası yayıncılık standartları ve etiğine uygun olarak, yüksek kalitede bilimsel dergi ve kitapların yayınlanmasıyla giderek artan bilimsel bilginin yayılmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. İstanbul Üniversitesi Yayınları açık erişimli, ticari olmayan, bilimsel yayıncılığı takip etmektedir.