BÖLÜM


DOI :10.26650/B/SS26.2020.015.10   IUP :10.26650/B/SS26.2020.015.10    Tam Metin (PDF)

Sermaye Ortaklıklarının Ferdi ve Konsolide Yılsonu Finansal Tabloları

Koray Demir

Bu bölümde Bilanço Yönergesi ile uyum konusu ele alınmaktadır. Bu manada bilanço hukukuna hâkim temel ilkeler, bu ilkelerden en önemlileri olan dürüst resim ilkesi ve ihtiyat prensibine yönelik açıklamalar yapılmakta ve iki ilke arasındaki çelişkilere temas edildikten sonra, Türk hukukunda dürüst resim ilkesinin öncüllenmiş olmasının alacaklıların korunması politikasını zayıflatabileceği görüşüne yer verilmektedir. Yine bu bölüm altında sermaye şirketleri dışındaki tacirler bakımından deregülasyon ihtiyacı olduğu hususuna ve KOBİ’ler açısından mevcut uyumsuzluklara yer verilmektedir. 


DOI :10.26650/B/SS26.2020.015.10   IUP :10.26650/B/SS26.2020.015.10    Tam Metin (PDF)

Separate and Consolidated Annual Financial Statements

Koray Demir

This chapter deals with the compliance question of Turkish law with the EC Accounting Directive. In this sense, the following chapter includes statements on the basic accounting principles, i.e. true and fair view and prudence principle, and flags the conflict between two of the mentioned principles. In this chapter, it is stated that that the prioritization of the true and fair view principle, as it is done in Turkish law, may lead to the weakining of deptor protection goals of the law. This chapter also indicates the need of deregulation regarding the merchants other than the capital companies and points out the non-compliance issues due to the SMEs.  Referanslar    PAYLAŞ
    İstanbul Üniversitesi Yayınları, uluslararası yayıncılık standartları ve etiğine uygun olarak, yüksek kalitede bilimsel dergi ve kitapların yayınlanmasıyla giderek artan bilimsel bilginin yayılmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. İstanbul Üniversitesi Yayınları açık erişimli, ticari olmayan, bilimsel yayıncılığı takip etmektedir.