BÖLÜM


DOI :10.26650/B/SS26.2020.015.14   IUP :10.26650/B/SS26.2020.015.14    Tam Metin (PDF)

Şirketler Topluluğu

Hasan Onur AkayFahriye Pelin Tokcan

Avrupa Birliği mevzuatında, Türk hukukundan farklı olarak, şirketler topluluğuna ilişkin toplu bir düzenlemenin bulunmadığı; anılan mevzuatta sadece konsolidasyon kapsamında hâkim ve bağlı şirkete yönelik düzenlemelere yer verildiği, yine Türk hukukuna paralel biçimde pay ve oy hakkının hesaplanmasına yönelik düzenlemeler de barındırdığı görülmektedir. Bu bakımdan çalışmada, esas olarak hâkim ve bağlı şirketin; takiben şirketler topluluğunun tespiti ile pay ve oy oranlarının hesaplanması konusunda Avrupa Birliği hukuku ve Türk hukuku karşılaştırmalı olarak bir inceleme yapılmıştır. Buna karşılık gerek resmi olmakla birlikte yürürlüğe girmeyen gerek de resmi olmayan düzenlemeler, bu çalışmada özel olarak dikkate alınmamıştır. Bununla birlikte bu çalışmalar, Avrupa Birliği hukukunda da şirketler topluluğuna yönelik düzenlemelerin gelecekte artacağı ve yürürlüğe gireceği yorumunu güçlendirmektedir.


DOI :10.26650/B/SS26.2020.015.14   IUP :10.26650/B/SS26.2020.015.14    Tam Metin (PDF)

Group of Companies

Hasan Onur AkayFahriye Pelin Tokcan

Unlike the provisions in Turkish law, a unified regulation on groups of companies does not exist in European law, the European law only regulates parent and subsidiary undertakings. Thus, the calculation of rate of shares and voting rights are regulated - all similar to Turkish law - but only in scope of the consolidation, which is again unlike the Turkish law. Therefore, in this study, parent and subsidiary undertakings, calculation of rate of shares and voting rights are comparatively examined. On the other hand, official European Union regulations which have not come into force and unofficial studies/regulation suggestions are deliberately not considered in this study. Besides, these aforementioned regulations and/or suggestions corroborate the notion that regulations on groups of companies will enter into force within the European law in the future.Referanslar

  • Krüger P, Andersen ve diğerleri, ‘European Model Company Act (EMCA)’ (2017) Nordic & European Company Law Working Paper 16-26, <https://papers.ssrn.com/sol3/papers. cfm?abstract_id=2929348> google scholar
  • Poroy R/Tekinalp Ü/Çamoğlu E, Ortaklıklar Hukuku II (13. Bası İstanbul 2017). google scholar
  • Conac, P H, ‘Trends and Developments in Europe on Corporate Groups: Towards the Recognition of the Interest of the Group?’, Karşılaştırmalı Şirketler Topluluğu Hukuku 80. Yaş Gününde Prof. Dr. Ünal Tekinalp’e Saygı Konferansı, Gül Okutan (ed.), (Comparative Corporate Group Law Conference in Honour of Prof. Dr. Ünal Tekinalp on his 80th Birthday On İki Levha Yayıncılık 2018). google scholar


PAYLAŞ
İstanbul Üniversitesi Yayınları, uluslararası yayıncılık standartları ve etiğine uygun olarak, yüksek kalitede bilimsel dergi ve kitapların yayınlanmasıyla giderek artan bilimsel bilginin yayılmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. İstanbul Üniversitesi Yayınları açık erişimli, ticari olmayan, bilimsel yayıncılığı takip etmektedir.