BÖLÜM


DOI :10.26650/B/SS26.2020.015.33   IUP :10.26650/B/SS26.2020.015.33    Tam Metin (PDF)

Tazminat Davaları

İlhan Yiğit

Rekabet ihlalleri ile etkin mücadelede, idari süreç kadar özel hukuk davaları da önem taşımaktadır. Rekabet Kuruluna yansımayan yahut ilgili piyasada rekabeti hissedilir derecede etkilemediği için Kurulun soruşturma başlatmadığı ihlâller bakımından özel hukuk davaları etkili olabileceklerdir. Bu etkinliği sağlamak adına, tazminat davalarına işlevsellik kazandırmak gerekir. Bu işlevsellik, dava açılmasını, iddiaların ispatlanmasını kolaylaştırmaktan geçmektedir. ABİHA’da yer almayan özel hukuk hükümleri, Yönerge ile getirilmiş ve davacılara ispat kolaylığı getirmek, zamanaşımı süresini uzun tutmak, uzlaşma kurumunu etkinleştirmek ve bunlara sonuç bağlamak şeklinde kolaylaştırıcı düzenlemeler getirilmiştir. 4054 sayılı Kanunda tazminat sorumluluğu yer almakla birlikte, bunların içerikleri sınırlı olduğundan, davada karşılaşılaşılabilecek sorunların çoğu, haksız fiil hukuku hükümlerine göre çözümlenmekte, ispat hususu ise HMK hükümleri çerçevesinde ele alınmaktadır. Ancak Yönerge’de yer alan düzenlemelerin tamamının Türk hukukuna yansıtılması da zordur. Bu bağlamda, en azından RKHK m. 57 vd. hükümleri çerçevesinde değişiklik önerileri düşünülebilir. İşbu çalışmamızda da bu paralelde konular ele alınmış ve öneriler getirilmiştir.


DOI :10.26650/B/SS26.2020.015.33   IUP :10.26650/B/SS26.2020.015.33    Tam Metin (PDF)

Action for Damages

İlhan Yiğit

Private law actions are equally important as administrative procedures for tackling competition infringements. Private law actions are especially effective for infringements are neither brought before of the Competition Board nor occurred as a subject of investigation since they have not appreciably been restricted competition in the relevant market. In order to ensure this effectiveness, action for damages should be functionalized. This functionality can be achieved through facilitation of filing the action and proving the claims. Private law action provisions, that have not been stipulated in TFEU, lays down facilitating rules for claimants under the Directive, such as rules for alleviating the burden of proof, extending the terms of limitation, enabling settlement mechanism and attributing legal consequences thereof. Even though liability to damages has been regulated under Law No 4054, because of its limited content, most of the problems encountered regarding the merits of the case are resolved in accordance with general provisions of tort law; as to questions of burden of proof has been sorted out within the framework of Civil Procedural Law No 6100. Nevertheless, the reflection of the Directive provisions in its entirety to Turkish law is also problematic. With this respect, it can be proposed at least by amending Article 57 ff of the Law No 4054. Our study examines topics in parallel to these subjects and brings forward suggestions.Referanslar    PAYLAŞ
    İstanbul Üniversitesi Yayınları, uluslararası yayıncılık standartları ve etiğine uygun olarak, yüksek kalitede bilimsel dergi ve kitapların yayınlanmasıyla giderek artan bilimsel bilginin yayılmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. İstanbul Üniversitesi Yayınları açık erişimli, ticari olmayan, bilimsel yayıncılığı takip etmektedir.