BÖLÜM


DOI :10.26650/B/SS26.2020.015.02   IUP :10.26650/B/SS26.2020.015.02    Tam Metin (PDF)

Ticaret Sicili ve Sermaye Şirketlerinde Kamuyu Aydınlatma

Arslan Kaya

Ticaret sicili ve sermaye şirketlerinde kamuyu aydınlatmaya ilişkin Avrupa Birliği düzenlemesi 2017/1132 (AB) sayılı Şirketler Hukukunun bazı yönlerine ilişkin Yönerge’dir. Bu yönerge şirketler hukukuna ilişkin pek Avrupa Birliği yönergesinin konsolide edilmesi şeklinde hazırlanmış olup, yürürlüğe girdiği tarih itibari ile büyük ölçüde TK’da konuya ilişkin düzenlemelerin mehazını teşkil eden 68/151/AET sayılı Yönerge ve bu yönergede değişiklik yapan 2009/101/AT sayılı Yönerge’yi yansıtmaktadır. Bununla birlikte 2017/1132 (AB) sayılı Yönerge’de 20 Haziran 2019 tarih ve 2019/1151(AB) sayılı Yönerge ile değişiklikler yapılmıştır. Bu değişiklikler konumuz itibari ile önemli olup sicilin fonksiyonları ve elektronik şirket kuruluşlarına üye devletlerce imkân tanınmasına ilişkindir. Çalışmamız kapsamında Türk Ticaret Kanunu ve Ticaret Sicili Yönetmeliği düzenlemeleri bu değişiklikler uyarınca incelenmiş ve öneriler getirilmiştir.  


DOI :10.26650/B/SS26.2020.015.02   IUP :10.26650/B/SS26.2020.015.02    Tam Metin (PDF)

Trade Registry and Public Disclosure and Public Disclosure of Limited Liability Companies

Arslan Kaya

Directive (EU) 2017/1132 relating to certain aspects of company law regulates provisions concerning trade registry and public disclosure of companies. This directive has been prepared for the purpose of consolidation of many European Union directives regarding company law, and as of the date of its enactment, it includes same provisions with Directive 68/151/EEC and amending Directive 2009/101/EC, which were bases of related provisions in Turkish Commercial Code. Directive 2017/1132 (EU) has been amended by the Directive 2019/1151 (EU) on 31 July 2019. These amendments concern the function of register and online formation of companies that is crucial for this study. In this study, related provisions in the Turkish Commercial Code and Trade Registry Regulation has been evaluated, following these developments under EU law and proposalshave been placed.Referanslar

  • AB Başkanlığı, Avrupa Birliği’ne Katılım İçin Ulusal Eylem Planı (Ocak 2016-Aralık 2019). google scholar
  • Kaya A, ‘Ticaret Sicili ve Sermaye Şirketlerinde Kamuyu Aydınlatma’, Ünal Tekinalp (ed.), Türk Hukukunun Avrupa Birliği Hukukuna Uyumu -Acquis Communautaire’in Alınması (İstanbul Üniversitesi 2001). google scholar
  • Kaya A, Gerekçeli - Karşılaştırmalı - Notlu Türk Ticaret Kanunu ve Türk Ticaret Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun (İstanbul 2016). google scholar


PAYLAŞ
İstanbul Üniversitesi Yayınları, uluslararası yayıncılık standartları ve etiğine uygun olarak, yüksek kalitede bilimsel dergi ve kitapların yayınlanmasıyla giderek artan bilimsel bilginin yayılmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. İstanbul Üniversitesi Yayınları açık erişimli, ticari olmayan, bilimsel yayıncılığı takip etmektedir.