BÖLÜM


DOI :10.26650/B/SS26.2020.015.11   IUP :10.26650/B/SS26.2020.015.11    Tam Metin (PDF)

Uluslararası Muhasebe Standartlarının Uygulanması

Koray Demir

Bu bölümde IAS/IFRS standartlarının uygulanması dolayısıyla çıkarılan AT Tüzüğü incelenmektedir. Bu Tüzükten de görülebileceği üzere AB hukukunda IAS/IFRS standartları, AB hukukuyla uyumlu olduğu ölçüde, ulusal hukukun yanında ve şirketlerce tercih olunması hâlinde uygulanabilmektedir. Hukukumuzda ise anılan standartlar AB hukuku ile olası çelişkileri dikkate alınmadan iktibas olunmuşlardır. 


Anahtar Kelimeler: IAS/IFRSUlusal hukukTüzük.
DOI :10.26650/B/SS26.2020.015.11   IUP :10.26650/B/SS26.2020.015.11    Tam Metin (PDF)

Implementation of International Accounting Standards

Koray Demir

This chapter analyzes the EC Regulation regarding the implementation of the IAS/IFRS standards. Due to the mentioned Regulation, the IAS/IFRS standards may be applied, in addition to the national law, by the European entities as long as they comply with the EU Law. Thus, in Turkish law the IAS/IFRS standards have been implemented without considering the possible contradictions with the EU Law. 


Anahtar Kelimeler: IAS/IFRSNational lawRegulation.

Referanslar    PAYLAŞ
    İstanbul Üniversitesi Yayınları, uluslararası yayıncılık standartları ve etiğine uygun olarak, yüksek kalitede bilimsel dergi ve kitapların yayınlanmasıyla giderek artan bilimsel bilginin yayılmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. İstanbul Üniversitesi Yayınları açık erişimli, ticari olmayan, bilimsel yayıncılığı takip etmektedir.