BÖLÜM


DOI :10.26650/B/SS49.2022.007.14   IUP :10.26650/B/SS49.2022.007.14    Tam Metin (PDF)

Data-Based Policy Development in Volunteering

Esra Huri Bulduk

Although volunteerism and data-based work are perceived as two distant concepts, they are actually very intertwined. In this section, we will discuss how data can be used to increase efficiency in resourcestrapped areas such as volunteering. We will focus on examples of data-based studies in all areas, from finding volunteers to volunteer motivation. We will convey how data-based work also makes volunteers’ roles visible in increasing the targeted social benefit. Although some approaches to civil society consider data-based work to negate the purpose of having civil society by reducing it to numbers, we believe that creating a data-based volunteer management system that doesn’t limit volunteers’ creativity and is built without abandoning “meaning” is one of the most effective ways to achieve the targeted change.Referanslar

 • Donahue, K. (2008). Monitoring Volunteers: A Guide To Collecting And Using Data. London: Institute for Volunteering Research. google scholar
 • Güngör, F., & Çölgeçen, Y. (2013). STK’larda gönüllü yönetimi ve motivasyonun performansa etkisi. Akademik İncelemeler Dergisi, 8(3), 163-187. google scholar
 • Hager, M. A. (2004). Volunteer management practices and retention of volunteers. google scholar
 • Kurt, S. & Taş, Y. (2015). Sivil Toplum Örgütlerinde Profesyonel Ve Gönüllü Çalişma Ilişkileri: Tehditler Ve Firsatlar. Hak İş Uluslararası Emek ve Toplum Dergisi, 4(8), 199-214. google scholar
 • MacIntyre, A. (2020). Campaigning by Numbers: The Role of Data-Driven Practices in Civil Society Organisations. google scholar
 • Öğüt, A. (2001) Bilgi Çağında Yönetim, Nobel Yayın Dağıtım: İstanbul. google scholar
 • Raley, R. (2013). Dataveillance and countervailance. google scholar
 • Rehnborg, S. J., Bailey, W. L., Moore, M., & Sinatra, C. (2009). Strategic volunteer engagement: A guide for nonprofit and public sector leaders. RGK Center for Philanthropy & Community Service. google scholar
 • Erdoğan, E., Uyan-Semerci, P., Yentürk, N. & Yurttagüler, L. (2020) Türkiye’de Gönüllülük: Deneyimler, Sınırlılıklar ve Yeni Açılımlar. İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları: İstanbul. google scholar
 • Yıldırım, S. (2004). Bilgi Ekonomisi Ve Bilgi Ekonomisinin Türkiye Açısından Değerlendirilmesi. Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 7(12), 105-124. google scholar
 • Zola, D., Naletto, G., & Andreis, S. (2015). How to do (good) things with data. Civil society data-driven google scholar


PAYLAŞ
İstanbul Üniversitesi Yayınları, uluslararası yayıncılık standartları ve etiğine uygun olarak, yüksek kalitede bilimsel dergi ve kitapların yayınlanmasıyla giderek artan bilimsel bilginin yayılmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. İstanbul Üniversitesi Yayınları açık erişimli, ticari olmayan, bilimsel yayıncılığı takip etmektedir.