BÖLÜM


DOI :10.26650/B/SS49.2022.007.02   IUP :10.26650/B/SS49.2022.007.02    Tam Metin (PDF)

Defining Volunteerism

Murat ŞentürkBüşra Turan Tüylüoğlu

Volunteerism is a concept that has been heard more frequently in recent years but one that everyone has difficulty defining. The potential volunteerism has for improving social life and for a sustainable world requires it to be better understood and universalized. This is because problems in today’s world, such as opportunity inequalities, hunger and poverty, violations of human and animal rights, wars and famines, ecological imbalance, disasters, and epidemics are growing and threatening both our planet as well as our bright lives and social order. Volunteering unites people around common problems, and has the potential to produce alternative solutions to these problems and build a better and more sustainable future. This chapter, which is based on this potential, examines different types of volunteerism and its areas of application and seeks answers to questions such as: “What is volunteerism?,” “Who are volunteers?,” and “Why are volunteers and volunteering important?” This section additionally addresses volunteers’ social background, their psychological characteristics and reasons for volunteering, religious and social values in volunteerism, the importance volunteerism has in daily life, obstacles to volunteering, and similar issues.Referanslar

  • Altay, Ö. F., Başarslan, F., & Güzeliş, N. (2016). Giriş: Gönüllülüğü araştırmak In M. Şentürk, Y. Adıgüzel, & B. Turan (Eds.), Üniversitede gönüllü olmak: Üniversite öğrencilerinin gönüllülük algıları, eğilimleri ve deneyimleri araştırması: İstanbul Üniversitesi örneği. İstanbul: Turing Yayınları. google scholar
  • Çevik, A. (2012). Gönüllü motivasyon envanteri: Türk popülasyonuna uyarlanması (Master’s thesis). Ankara University, Health Sciences Institute, Ankara. google scholar
  • Görgün Baran, A. (2019). Türkiye'de gençlerin gönüllülük faaliyetlerine katılım durumu. Gençlik Araştırmaları Dergisi, 7, 5–26. google scholar
  • Öztürk, N. S. (2019). Türkiye'de sivil toplum kuruluşlarında gönüllülerin kaynak geliştirme süreçlerine katılımı (Master’s thesis). İstanbul Bilgi University, Master’s Programs Institute, İstanbul. google scholar
  • Şentürk, M., Adıgüzel, Y., & Turan, B. (2016). Üniversitede gönüllü olmak. Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu Yayınları. google scholar
  • United Nations Volunteers. (2018). The thread that binds: Volunteerism and community resilience. Author. google scholar
  • Wilson, J. (2012), Volunteerism research: A review essay. Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly, 41(2), 176–212. google scholar
  • Yaman, Y. (2005). Gönüllülük psikolojisi ve gönüllü yönetimi. In L. Sunar (Ed.), STK’lar için yönetim rehberi. Kaknüs Yayınları. google scholar


PAYLAŞ
İstanbul Üniversitesi Yayınları, uluslararası yayıncılık standartları ve etiğine uygun olarak, yüksek kalitede bilimsel dergi ve kitapların yayınlanmasıyla giderek artan bilimsel bilginin yayılmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. İstanbul Üniversitesi Yayınları açık erişimli, ticari olmayan, bilimsel yayıncılığı takip etmektedir.