BÖLÜM


DOI :10.26650/B/SS49.2022.007.06   IUP :10.26650/B/SS49.2022.007.06    Tam Metin (PDF)

Life Skills in Volunteerism

N. Seda ÖztürkMustafa Erdoğan

Volunteerism involves the effort and assistance made without expecting a financial return. If that’s so, then what kind of contribution or yield can a work done without expecting financial return have that allows an individual to decide to become a volunteer? Or what kind of transformation does one experience when volunteering so that the experience of volunteering provides one with a gain? Thinking of the reward from the work done as being financial will both deprive the volunteer of the depth of the support the work provides as well as distract them from thinking about how volunteering contributes to one’s personal development. Volunteers develop for themselves a set of competences as a result of their contributions to various activities with the aim of creating social benefit and transformation in connection with an institution or movement. In order for individuals to transform their volunteering process into knowledge and learning, they need to define the experiences they’ve obtained step by step around the experiential learning cycle and complete the cycle. This chapter identifies how volunteering contributes to individuals’ life skills based on the eight key competences determined by the European Union. It emphasizes the extent to which volunteers’ processes of volunteerism are reflected in their personal development and life skills from the perspective of lifelong learning and what development areas are possible. The chapter mainly deals with the history of volunteerism being defined as learning and addresses European youth works, the eight key competences, experiential learning, and volunteerism as a learning process within this framework. The European Union Education and Youth Programmes’ definition of key competences in the process of transforming volunteering experiences into learning is an important issue these departments focus on, in particular through their contribution to civil society activities in the youth field .Referanslar

 • Certel, E. (2008) Avrupa Çapında Gençlik Politikaları. Yentürk, Kurtaran ve Nemutlu (Ed.) Türkiye’de Gençlik Çalışması ve Politikaları. İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi, s.197-220. google scholar
 • Erdoğan, M. (2019), Türkiye Ulusal Ajansı Eğitici Eğitimi Programlarının İçerik ve Yöntemlerinin Deneyimsel Öğrenme Teorisine Göre İncelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Bilgi Üniversitesi, s.8. google scholar
 • “Key competences for lifelong learning”, https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/297a33c8-a1f3- 11e9-9d01-01aa75ed71a1/language-en (Accessed: 11/3/2021). google scholar
 • Kolb, A. Y., & Kolb, D. A. (2017). The Experiential Educator: Principles and Practices of Experiential Learning. Kaunakakai, HI: EBLS Press. google scholar
 • Kolb, D. A. (1984). Experiential learning: experiences as the source of learning and development. Englewood Cliffs, N.J.: Prentice-Hall. google scholar
 • Leigh, R. (2011), Dünyada Gönüllülüğün Durumu Raporu. Türkiye: Birleşmiş Milletler Gönüllüleri (UNV). google scholar
 • Musick, M.A., & Wilson, J. (2008), Volunteers: A Social Profile. Bloomington: Indiana University Press. google scholar
 • “Recommendation of the European Parliament and of the Council of 18 December 2006 on key competences for lifelong learning” (2006/962/EC), https://www.eumonitor.eu/9353000/1/j9vvik7m1c3gyxp/vitgbgirrhw1 (Accessed: 2/19/2022) google scholar
 • Öztürk, N. S. (2019), Türkiye’de Sivil Toplum Kuruluşlarında Gönüllülerin Kaynak Geliştirme Süreçlerine Katılımı. Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Bilgi Üniversitesi, s. 14-16. google scholar
 • Türkiye Üçüncü Sektör Vakfı –TÜSEV. (2012). STK’larda gönüllülük ve gönüllülük politikaları: Vaka analizi. İstanbul: TÜSEV. google scholar
 • TEGV, Anadolu Gönüllüsü Projesi Rehberi. Aralık 2017 google scholar


PAYLAŞ
İstanbul Üniversitesi Yayınları, uluslararası yayıncılık standartları ve etiğine uygun olarak, yüksek kalitede bilimsel dergi ve kitapların yayınlanmasıyla giderek artan bilimsel bilginin yayılmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. İstanbul Üniversitesi Yayınları açık erişimli, ticari olmayan, bilimsel yayıncılığı takip etmektedir.