BÖLÜM


DOI :10.26650/B/SS49.2022.007.09   IUP :10.26650/B/SS49.2022.007.09    Tam Metin (PDF)

Volunteer Areas from the Perspective of the Future

Nursen Tekgöz

With each passing day, the need increases for social actors outside the state mechanism to solve global problems including environmental pollution, climate change, poverty, flood disasters, financial crises, human rights violations, and forced migration. NGOs and volunteer organizations come to the fore in this context as dynamic, dominant actors in the field who are in touch with the community and take on the role of key, effective stakeholders of states in solving problems. The basic roles and contributions of civil society and volunteerism are being discovered more and more both in the field and in scientific studies, and an attempt is made to penetrate social problem areas using volunteerism. The scope of volunteer activities has expanded in parallel with this. Volunteering’s contributions both to the individuals who volunteer as well as to the community it aims to benefit are addressed separately. Having been placed at the center of global development and sustainability goals, the mission that has been given to volunteering expands the scope of intervention in the target group and problem areas, and pioneers the development of innovative methods. This section will discuss volunteerism’s alternating roles and areas in the changing world, as well as how to take the pulse of past and present trends in order to better predict what volunteering will look like tomorrow. In this context, the concept of civil society and the historical adventure of NGOs will be mentioned first, followed by discussions of the transformations in volunteering that have occurred in the world since the 2000s. Finally, this section will examine the vision that will be formed for volunteering in the future and the areas on which activities will focus. Referanslar

 • Akbaş, E. (2011). Sosyal hizmetlerin sivil oluşumu Berlin’deki göçmen sivil toplum örgütleri üzerine bir araştırma. Toplum ve Sosyal Hizmet, 22(2), 113-136. google scholar
 • Aksakoğlu, Y. (2006). Sivil toplum kuruluşları için savunuculuk rehberi. Retrieved from: https://www.stgm.org. tr/sites/default/files/2020-08/sivil-toplum-orgutleri-icin-savunuculuk-rehberi-1.pdf google scholar
 • Alp, M., & İyiol, D. (n.d.). Hak temelli örgütlerde online gönüllülük rehberi. Retrieved from: https://www.stgm. org.tr/sites/default/files/2020-10/hak-temelli-orgutlerde-online-gonulluluk-rehberi-web.pdf google scholar
 • Altun, Z. (2021). Yaşlılara yönelik sosyal politikalar ve sosyal hizmetler: Sivil toplum kuruluşları üzerinden bir değerlendirme. Toplumsal Politika Dergisi, 2(1), 30-44. google scholar
 • Aydınlıgil, S. (2013). Sosyal politika geliştirmede yeni bir alan: Gönüllülük. In Türkiye’de gönüllülük: Gönüllülüğün rolünün ve katkılarının keşfedilmesi (pp. 32-39). google scholar
 • Bell, C. (1995). Inmigracion y voluntariado social. Papeles de Geografia, 22(11), 19-32. google scholar
 • Blanco, J. M. M., Konan, K. J., & Prieto, E. G. (2015, May 27-29). La participacion de los alumnos y alumnas mayores de Granada en el voluntariado: Posibilidades de cooperacion internacional en el Âfrica Subsahariana. XIV Encuentro Nacional AEPUM 2015, con el lema: “Nuevos perfiles de alumnos en las Aulas de Mayores. Reflexiones en torno a sus percepciones y expectativas sobre los Programas Universitarios para Mayores en Espana.”, que se celebro. Granada. google scholar
 • Büyükakgül, C. Ü., Özsoy, D., Büyükakgül Parlakkılıç, Ş., & Özman, C. (2021). Spor gönüllülüğü ve toplumsal cinsiyet eşitliği arasındaki ilişkinin incelenmesi: Gençlik ve Spor Gönüllüleri Derneği örneği. Uluslararası Bozok Spor Bilimleri Dergisi, 2(1), 202-210. google scholar
 • Civil Society Development Center. (2017). Toplum gönüllüleri vakfı toplumsal cinsiyet çalışmaları rehberi [Guide to civil volunteers and foundation social gender studies]. Toplum Gönüllüleri Vakfı Yayınları. Retrieved from: https://www.stgm.org.tr/sites/default/files/2020-09/toplum-gonulluleri-vakfi-toplumsal-cinsiyet-calismalari-rehberi.pdf google scholar
 • Denny, L. (2021). What’s the difference between volunteering abroad and voluntourism? Retrieved from: https://www-gooverseas-com.translate.goog/blog/what-is-the-difference-between-voluntourism-and-volunteering?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=tr&_x_tr_hl=tr&_x_tr_pto=op,sc google scholar
 • Güçlü, B., Türkmenoğlu, İ., Ilgaz, P., & Akman, S. (2013). Kurumsal gönüllülük programları el kitabı: Şirket içi gönüllülük programları nasıl kurulur, nasıl yürütülür? ÖSGD Yayınları. google scholar
 • Gül, S., & Gümüşoğlu, F. (2017). Türkiye’de dezavantajlı gruplar üzerine yazmak, konuşmak. Toplum ve Demokrasi Dergisi, 11(24), 1-7. google scholar
 • Gündüz Yılmaz, A. (2006). Türkiye’de yoksullukla mücadele üzerine bir inceleme. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 5(15), 34-55. google scholar
 • Handy, F., & Greenspan, I. (2009). Immigrant volunteering: A stepping stone to integration? Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly, 38(6), 956-982. google scholar
 • Kurtkapan, H. (2018). Aktif yaşlılık ve yerel yönetim uygulamaları: İstanbul örneği. Senex: Yaşlılık Çalışmaları Dergisi, 2, 38-52. google scholar
 • Mundaca, L. F., & Gutierrez, M. Z. (2014). Bienestar psicologico: Adultos mayores activos a traves del voluntariado. Ciencia y Enfermeria, 20(1), 123-130. google scholar
 • Paine, A. E., Locke, M., & Jochum, V. (2006, July). Volunteering, active citizenship and community cohesion: From theory to practice. Paper presented to the International Conference of the International Society for Third Sector Research (pp. 1-17). google scholar
 • Presidency of Strategy and Budget of the Republic of Turkiye. (2019). Sürdürülebilir kalkınma amaçları değerlendirme raporu. Retrieved from: https://www.sbb.gov.tr/wp-content/uploads/2020/03/Surdurulebilir-Kalkinma-Amaclari-Degerlendirme-Raporu_13_12_2019-WEB.pdf google scholar
 • Sarıbay, A. Y. (2014). Postmodernite, sivil toplum ve İslam. Sentez Yayıncılık. google scholar
 • September, A. (2020). The benefits of volunteering abroad. Retrieved from: https://www.projects-abroad.org/ blog/the-benefits-of-volunteering-abroad/ google scholar
 • SivilAnt (n.d.). Sivil toplumiçin filantropi, gönüllülük, savunuculuk. Retrieved from: https://portal.sivilant.org/ uploads/cms/main.ant/4810_6.pdf google scholar
 • Tekeli, İ. (2017). Katılımcı demokrasi ve sivil toplum kuruluşları (3rd ed.). Ankara Sosyal Demokrasi Derneği Yayınları. google scholar
 • Turner, B. S., & Tatlıcan, Ü. (2011). Tıbbi güç ve toplumsal bilgi. Sentez Yayıncılık. google scholar
 • United Nations. (n.d.). Ending poverty. Retrieved from: https://www.un.org/en/global-issues/ending-poverty google scholar
 • United Nations High Commissioner for Refugees. (2008). Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Programları ile çalışmak: Sivil toplum için bir el kitabı [Working with United Nations human rights programs: A handbook for civil society] (p. vii). google scholar
 • United Nations International Children’s Emergency Fund. (2005). Dünya çocuklarının durumu: Yoksulluk içinde yaşayan çocuklar [State of the world’s children: Children living in poverty]. Retrieved from: http://www. unicef.org/turkey/dcd05/_dcd05c2b.html google scholar
 • United Nations Volunteers. (2018). 2018 State of the world’s volunteerism report: The thread that binds. Retrieved from: https://unv-swvr2018.org/files/51692_UNV_SWVR_2018_WEB_CH4+CONC.pdf google scholar
 • Vecina, M. L., Chac’On F., Marzana, D., & Marta, E. (2013). Volunteer engagement and organizational commitment in nonprofit organizations: What makes volunteers remain within organizations and feel happy? Journal of Community Psychology, 41 (3), 291-302. google scholar
 • World Health Organization. (2012, March 19-22). First World Congress on Healthy Ageing. Kuala Lumpur Convention Centre, Kuala Lumpur, Malaysia. Retrieved from: http://www.healthyageingcongress. com/#sthash.Uhk0FOHk.dpuf google scholar
 • Yalçın, N. (2008). Sivil toplum kuruluşları ve yoksulluk. (Unpublished master’s thesis). Adnan Menderes Üniversitesi, Aydın. google scholar
 • Yıldırım Aykurt, A. (2020). 21. yüzyıl’da sosyal sorunlar ve dezavantajlı gruplar. Journal of Awareness Dergisi, 5(3), 427-448. google scholar
 • Yılmaz, A. T. (2016). Türkiye İş Kurumu tarafından dezavantajlı gruplara yönelik uygulanan mesleki eğitim kurslarının etkilerinin incelenmesi ve faaliyetlerin çeşitlendirilmesine yönelik öneriler (Unpublished master’s thesis). Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü, Ankara. google scholar


PAYLAŞ
İstanbul Üniversitesi Yayınları, uluslararası yayıncılık standartları ve etiğine uygun olarak, yüksek kalitede bilimsel dergi ve kitapların yayınlanmasıyla giderek artan bilimsel bilginin yayılmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. İstanbul Üniversitesi Yayınları açık erişimli, ticari olmayan, bilimsel yayıncılığı takip etmektedir.