Araştırma Makalesi


DOI :10.26650/acin.1109682   IUP :10.26650/acin.1109682    Tam Metin (PDF)

Android Tabanlı Cep Telefonlarında Discord Uygulamasının Adli Bilişim Analizi

İlker Kara

Günümüzde sosyal medyanın toplumun her alanında yaygınlaşarak yaşamın bir parçası haline gelmesi iletişim alanının yaratıcılık ve yenilikçi değişimlere yol açmıştır. Dünya genelinde kullanıcılar arasında uçtan uca iletişimde anlık mesajlaşma uygulamaları yaygın olarak kullanılmakta ve Discord uygulaması da bunlardan birisidir. Discord uygulaması ile oyun, mesajlaşma, görüntülü sohbet gibi birçok hizmetlerden 300 milyondan fazla kayıtlı kullanıcısı yaralanmaktadır. Bu nedenle Discord uygulaması siber suçlular tarafından da kullanılması adli incelemelerde en sık karşılaşılan uygulamalardan biri haline gelmiştir. Bu çalışma Android telefonlarda kullanılan Discord uygulamasının yapısı incelenerek adli analiz açısından Discord uygulamasından elde edilen verilerin çıkarılması ve nasıl incelenebileceğini gösteren bir metodolojisi sunar. Önerilen analiz metodolojisi iletişim analizlerini, iletişim bilgilerini, mesaj bilgilerini, silinen mesajları, grup mesajlarını, mesaj gönderme ve alma süreçlerini, veri yapısını, izinler, kullanıcı bilgileri, iletişim bilgileri, iletişim protokollerini nasıl analiz edilebileceğini gösterilmektedir. Çalışmanı sonuçlarından Discord uygulamasının adli incelemeler açısından kapsamlı bir analiz sunulmuştur.

DOI :10.26650/acin.1109682   IUP :10.26650/acin.1109682    Tam Metin (PDF)

Digital Forensic Analysis of Discord Mobile Application on Android Based Smartphones

İlker Kara

Nowadays, the spread of social media in all areas of society and becoming a part of life has led to creative and innovative changes in the fields of communication. Instant messaging applications are widely used in communication between users around the world, and the Discord application is one of them. With the Discord application, more than 300 million registered users benefit from many services such as gaming, messaging, and video chat. The use of Discord by cybercriminals has also become one of the most common applications in forensic investigations. In this study, by examining the structure of the Discord application used in Android devices, a methodology has been presented on how to extract data and how to examine these data in terms of forensic analysis. The proposed analysis methodology shows how communication analytics, contact information, message information, deleted messages, group messages, how messages are extracted and how to examine these data structures, permissions, user information, and communication protocols can be analyzed. In the results of the study, a comprehensive analysis of the Discord application in terms of judicial reviews is presented.


PDF Görünüm

Referanslar

 • Agrawal, A. K. Khatri, P., S. Sinha, R. (2018). Comparative study of mobile forensic tools. In Advances in Data and Information Sciences, Springer, Singapore.39-47, 2018. doi: 10.1007/978-981-10-8360-0_4 google scholar
 • Akbal, E., Baloglu, I., Tuncer, T., Dogan, S. (2020). Forensic analysis of BiP Messenger on android smartphones. Australian Journal of Forensic Sciences, pp. 590-609, 2020. doi: 10.1080/00450618.2019.1610064 google scholar
 • Anglano, C.(2014). Forensic analysis of whatsapp messenger on android smartphones. Digital Invest. 11(3),201-213, 2014. doi:10.1016/j.diin.2014.04.003. google scholar
 • Anglano, C., Canonico, M., Guazzone. M. (2016). Forensic analysis of the ChatSecure instant messaging application on android smartphones. Digital Invest. 19:44-59. 2016. doi:10.1016/j. diin.2016.10.001. google scholar
 • Al Mushcab, R., Gladyshev, P.(2015). The significance of different backup applications in retrieving social networking forensic artifacts from Android-based mobile devices. In 2015 Second International Conference on Information Security and Cyber Forensics (InfoSec), IEEE, 66-71, 2015. doi: 10.1109/InfoSec.2015.7435508 google scholar
 • Barbaros, İ., & Yükseloğlu, E. H. Discord Mesajlaşma Uygulamasının Mobil Cihazlarda Adli Bilişim Yönünden İncelenmesi. google scholar
 • Discord, “Discord Transparency Report,” Nelly, Discord Blog, 2019. google scholar
 • Gregorio, J., Gardel, A., Alarcos. B.(2017). Forensic analysis of telegram messenger for windows phone. Digital Invest. 22:88-106, 2017. doi:10.1016/j. diin.2017.07.004. google scholar
 • Iqbal, F., Motylinski, M., MacDermott, Â. (2021). Discord Server Forensics: Analysis and Extraction of Digital Evidence. google scholar
 • In 2021 11th IFIP International Conference on New Technologies, Mobility and Security (NTMS) 1-8, 2021. google scholar
 • Kara, I. (2015). Türkiye’de Zararlı Yazılımlarla Mücadelenin Uygulama ve Hukuki Boyutunun Değerlendirilmesi. Akademik Bakış Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi, 87-98, 2015. google scholar
 • Nogubha, M., Mhlana, S. (2022). Effective Use of E-tutoring System: Social WhatsApp Messenger on Social Identity Development. In IOT with Smart Systems, 729-737, 2022. doi.org/10.1007/978-981-16-3945-6_72. google scholar
 • Sahu. S. (2014). An analysis of whatsapp forensics in android smartphones. Int. J. Eng. Res. 348-350, 2014. doi:10.17950/ijer. google scholar
 • Reust. J. (2006). Case study: AOL instant messenger trace evidence. Digital Invest. 238-243, 2006. doi:10.1016/j.diin.2006.10.009. google scholar
 • Ovens, K. M., Morison, G.(2016). Forensic analysis of kik messenger on ios devices. Digital Invest. 17:40-52. 2016. doi:10.1016/j.diin.2016.04.001. google scholar
 • Wu, S., Zhang, Y., Wang, X., Xiong, X., Du, L.(2017). Forensic analysis of wechat on android smartphones. Digital Invest. 21:3-10, 2017. doi:10.1016/j.diin.2016.11.002. google scholar
 • Wulanjani, A.N.(2018). Discord application: Turning a voice chat application for gamers into a virtual listening class. In English Language and Literature International Conference (ELLiC) Proceedings. 2,115-119, 2018. google scholar

Atıflar

Biçimlendirilmiş bir atıfı kopyalayıp yapıştırın veya seçtiğiniz biçimde dışa aktarmak için seçeneklerden birini kullanın


DIŞA AKTARAPA

Kara, İ. (2022). Android Tabanlı Cep Telefonlarında Discord Uygulamasının Adli Bilişim Analizi. Acta Infologica, 6(2), 189-198. https://doi.org/10.26650/acin.1109682


AMA

Kara İ. Android Tabanlı Cep Telefonlarında Discord Uygulamasının Adli Bilişim Analizi. Acta Infologica. 2022;6(2):189-198. https://doi.org/10.26650/acin.1109682


ABNT

Kara, İ. Android Tabanlı Cep Telefonlarında Discord Uygulamasının Adli Bilişim Analizi. Acta Infologica, [Publisher Location], v. 6, n. 2, p. 189-198, 2022.


Chicago: Author-Date Style

Kara, İlker,. 2022. “Android Tabanlı Cep Telefonlarında Discord Uygulamasının Adli Bilişim Analizi.” Acta Infologica 6, no. 2: 189-198. https://doi.org/10.26650/acin.1109682


Chicago: Humanities Style

Kara, İlker,. Android Tabanlı Cep Telefonlarında Discord Uygulamasının Adli Bilişim Analizi.” Acta Infologica 6, no. 2 (Jul. 2024): 189-198. https://doi.org/10.26650/acin.1109682


Harvard: Australian Style

Kara, İ 2022, 'Android Tabanlı Cep Telefonlarında Discord Uygulamasının Adli Bilişim Analizi', Acta Infologica, vol. 6, no. 2, pp. 189-198, viewed 13 Jul. 2024, https://doi.org/10.26650/acin.1109682


Harvard: Author-Date Style

Kara, İ. (2022) ‘Android Tabanlı Cep Telefonlarında Discord Uygulamasının Adli Bilişim Analizi’, Acta Infologica, 6(2), pp. 189-198. https://doi.org/10.26650/acin.1109682 (13 Jul. 2024).


MLA

Kara, İlker,. Android Tabanlı Cep Telefonlarında Discord Uygulamasının Adli Bilişim Analizi.” Acta Infologica, vol. 6, no. 2, 2022, pp. 189-198. [Database Container], https://doi.org/10.26650/acin.1109682


Vancouver

Kara İ. Android Tabanlı Cep Telefonlarında Discord Uygulamasının Adli Bilişim Analizi. Acta Infologica [Internet]. 13 Jul. 2024 [cited 13 Jul. 2024];6(2):189-198. Available from: https://doi.org/10.26650/acin.1109682 doi: 10.26650/acin.1109682


ISNAD

Kara, İlker. Android Tabanlı Cep Telefonlarında Discord Uygulamasının Adli Bilişim Analizi”. Acta Infologica 6/2 (Jul. 2024): 189-198. https://doi.org/10.26650/acin.1109682ZAMAN ÇİZELGESİ


Gönderim27.04.2022
Kabul19.08.2022
Çevrimiçi Yayınlanma31.10.2022

LİSANS


Attribution-NonCommercial (CC BY-NC)

This license lets others remix, tweak, and build upon your work non-commercially, and although their new works must also acknowledge you and be non-commercial, they don’t have to license their derivative works on the same terms.


PAYLAŞ
İstanbul Üniversitesi Yayınları, uluslararası yayıncılık standartları ve etiğine uygun olarak, yüksek kalitede bilimsel dergi ve kitapların yayınlanmasıyla giderek artan bilimsel bilginin yayılmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. İstanbul Üniversitesi Yayınları açık erişimli, ticari olmayan, bilimsel yayıncılığı takip etmektedir.