Araştırma Makalesi


DOI :10.26650/acin.1117238   IUP :10.26650/acin.1117238    Tam Metin (PDF)

Güven İnancı, Duygusal Tepkilerin Öncülü Olarak Otellerde Hizmet Robotu Kabulünü Nasıl Etkiler?

Levent Çallı

Turizm ve konaklama endüstrisinde robot teknolojilerinin kullanımı her geçen gün daha da popüler hale gelmektedir. Robot-insan etkileşiminin yüksek seviyesi nedeniyle hem müşteri hem de hizmet sağlayıcı, robotların bu sektördeki adaptasyonunu disiplinler arası bir yaklaşımla değerlendirmek zorundadır. Bu çalışma, bilişim sistemleri perspektifinden bireylerin otel hizmetlerinde kullanılan robot teknolojilerini kabulünü, güven inancı faktörüne dayalı Teknoloji Kabul Modeli (TKM) çerçevesinde duygusal tepkilerin etkisiyle incelemektedir. Araştırma bulguları, güven inancının algılanan eğlence üzerinde olumlu, robot anksiyetesi üzerinde ise olumsuz yönde etkisi olduğu göstermektedir. Algılanan eğlencenin temel TKM değişkenleri olarak algılanan fayda ve algılanan kullanım kolaylığını olumlu yönde etkilediği, robot anksiyetesinin ise duygusal tepki olarak yalnızca kullanım kolaylığı üzerinde olumsuz bir etkiye sahip olduğu gözlemlenmiştir. Bu açıdan, otel hizmet robotları bağlamında, TKM ilkelerinin geçerliliği harici değişkenler kullanılarak test edilmiş ve araştırma kapsamında doğrulanmıştır. Bu çalışma, Türkiye’de otel hizmet robotu kabulü algısını müşteri perspektifinden anlamaya yönelik öncü çalışmalardandır. Çalışma bulgularının henüz gelişme aşamasında olan ilgili literatüre katkı sağlaması ve sektör yöneticilerine pratik öneriler sunması beklenmektedir.

DOI :10.26650/acin.1117238   IUP :10.26650/acin.1117238    Tam Metin (PDF)

How Does Trusting Belief Affect Service Robot Adoption in Hotels as an Antecedent of Affective Reaction?

Levent Çallı

The application of robot technology in the tourism and hospitality industries is becoming increasingly popular. Due to the high level of robot-human interaction, both the customer and the service provider must evaluate the adaptation of robots in this industry using an interdisciplinary approach. From the perspective of information systems, this study examines individuals’ acceptance of robots used in hotel services within the framework of a trusting belief-based technology acceptance model (TAM) that includes the effect of emotional reactions. According to the results, it was observed that trusting belief have positive effects in both enjoyment and negative robot anxiety, considering hotel service robots specifically. In terms of affective reactions, enjoyment was observed to positively affect the perceived usefulness and ease of use as core TAM variables, while robot anxiety has a negative effect only on ease of use. In the context of hotel service robots, the validity of the TAM principles has been tested and verified using external variables. To the best of our knowledge, this study is the first attempt to understand the perception of hotel service robot adaptation in Turkey from the customer perspective. The study findings are expected to contribute to the literature, which is still in the early development stage, and provide practical advice to sector managers.


PDF Görünüm

Referanslar

Atıflar

Biçimlendirilmiş bir atıfı kopyalayıp yapıştırın veya seçtiğiniz biçimde dışa aktarmak için seçeneklerden birini kullanın


DIŞA AKTARAPA

Çallı, L. (2022). Güven İnancı, Duygusal Tepkilerin Öncülü Olarak Otellerde Hizmet Robotu Kabulünü Nasıl Etkiler?. Acta Infologica, 6(2), 245-263. https://doi.org/10.26650/acin.1117238


AMA

Çallı L. Güven İnancı, Duygusal Tepkilerin Öncülü Olarak Otellerde Hizmet Robotu Kabulünü Nasıl Etkiler?. Acta Infologica. 2022;6(2):245-263. https://doi.org/10.26650/acin.1117238


ABNT

Çallı, L. Güven İnancı, Duygusal Tepkilerin Öncülü Olarak Otellerde Hizmet Robotu Kabulünü Nasıl Etkiler?. Acta Infologica, [Publisher Location], v. 6, n. 2, p. 245-263, 2022.


Chicago: Author-Date Style

Çallı, Levent,. 2022. “Güven İnancı, Duygusal Tepkilerin Öncülü Olarak Otellerde Hizmet Robotu Kabulünü Nasıl Etkiler?.” Acta Infologica 6, no. 2: 245-263. https://doi.org/10.26650/acin.1117238


Chicago: Humanities Style

Çallı, Levent,. Güven İnancı, Duygusal Tepkilerin Öncülü Olarak Otellerde Hizmet Robotu Kabulünü Nasıl Etkiler?.” Acta Infologica 6, no. 2 (Sep. 2023): 245-263. https://doi.org/10.26650/acin.1117238


Harvard: Australian Style

Çallı, L 2022, 'Güven İnancı, Duygusal Tepkilerin Öncülü Olarak Otellerde Hizmet Robotu Kabulünü Nasıl Etkiler?', Acta Infologica, vol. 6, no. 2, pp. 245-263, viewed 27 Sep. 2023, https://doi.org/10.26650/acin.1117238


Harvard: Author-Date Style

Çallı, L. (2022) ‘Güven İnancı, Duygusal Tepkilerin Öncülü Olarak Otellerde Hizmet Robotu Kabulünü Nasıl Etkiler?’, Acta Infologica, 6(2), pp. 245-263. https://doi.org/10.26650/acin.1117238 (27 Sep. 2023).


MLA

Çallı, Levent,. Güven İnancı, Duygusal Tepkilerin Öncülü Olarak Otellerde Hizmet Robotu Kabulünü Nasıl Etkiler?.” Acta Infologica, vol. 6, no. 2, 2022, pp. 245-263. [Database Container], https://doi.org/10.26650/acin.1117238


Vancouver

Çallı L. Güven İnancı, Duygusal Tepkilerin Öncülü Olarak Otellerde Hizmet Robotu Kabulünü Nasıl Etkiler?. Acta Infologica [Internet]. 27 Sep. 2023 [cited 27 Sep. 2023];6(2):245-263. Available from: https://doi.org/10.26650/acin.1117238 doi: 10.26650/acin.1117238


ISNAD

Çallı, Levent. Güven İnancı, Duygusal Tepkilerin Öncülü Olarak Otellerde Hizmet Robotu Kabulünü Nasıl Etkiler?”. Acta Infologica 6/2 (Sep. 2023): 245-263. https://doi.org/10.26650/acin.1117238ZAMAN ÇİZELGESİ


Gönderim16.05.2022
İlk Revizyon21.10.2022
Son Revizyon31.10.2022
Kabul17.11.2022
Çevrimiçi Yayınlanma30.12.2022

LİSANS


Attribution-NonCommercial (CC BY-NC)

This license lets others remix, tweak, and build upon your work non-commercially, and although their new works must also acknowledge you and be non-commercial, they don’t have to license their derivative works on the same terms.


PAYLAŞ
İstanbul Üniversitesi Yayınları, uluslararası yayıncılık standartları ve etiğine uygun olarak, yüksek kalitede bilimsel dergi ve kitapların yayınlanmasıyla giderek artan bilimsel bilginin yayılmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. İstanbul Üniversitesi Yayınları açık erişimli, ticari olmayan, bilimsel yayıncılığı takip etmektedir.