CİLT 5, SAYI 1, 2021


İki Düzeyli Kazak Morfolojisi

Formel Yaklaşımlar ile Sürüm Değerlendirme


SAYI 1CİLT 5, 2021

BİLGİ


Sayı TürüRegular
Tarih29.06.2021
Editör(ler)Sevinç Gülseçen
Kapak (PDF)
Ön Sayfalar (PDF)

PAYLAŞİstanbul Üniversitesi Yayınları, uluslararası yayıncılık standartları ve etiğine uygun olarak, yüksek kalitede bilimsel dergi ve kitapların yayınlanmasıyla giderek artan bilimsel bilginin yayılmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. İstanbul Üniversitesi Yayınları açık erişimli, ticari olmayan, bilimsel yayıncılığı takip etmektedir.